Наукові праці

Кафедральна тема: «Впровадження сучасних матеріалів та технологій в стоматологічну практику»

Індекс УДК: 616.31-07+616.31-084:615-46

Науковий керівник: Добровольська М.К. – зав. кафедри терапевтичної стоматології, доцент. Термін виконання:  5 років (2019 -2023 рр.)

Виконавці: проф. Кулигіна В.М., доц. Кольба О.Д., доц. Балега М.І., доц. Джупа П., ст. викл. Варга М. Д., ст.викл. Богдан О. М., ст. викл. Глеба Л. А., ст. викл. Білинський О.Я., ас.Данко Е.М., ас. Жуйков А.В., ас. Гангур І.Ю., ас. Сорокопуд І.В., ас. Войтович В.І.

Протягом 2019 року проводилося визначення кореляційного зв’язку між групою крові, мікробіомом ротової порожнини і інтенсивністю патологій твердих тканин зубів для використання нового механізму прогнозування виникнення цих патологій. Вивчалися ролі спадковості і середовищного фактору у виникненні простого і ускладненого карієсу осіб молодого віку, що проживають в умовах йод-фторного дефіциту навколишнього середовища; вдосконалились методипрофілактики виникнення таких уражень.Досліджувався вплив хімічного складу питної води та її жорсткості на стан стоматологічного здоров’я місцевих мешканців, з метою оптимізації  питного режиму місцевих жителів та вдосконалення профілактики  карієсу зубів.Також було з’ясовано  роль пестицидного навантаження у виникненні патології твердих тканин зубів, пародонту та СОПР для зменшення  негативного впливу пестицидів на організм місцевих мешканок.Спостерігалосьпокращення ефекту лікування запальних та запально- дистрофічних захворювань пародонта шляхом підвищення чутливості мікробних факторів до антимікробних засобів під дією PILER та лазерного випромінювання. Визначали підвищення якості лікування запальних захворювань пародонта шляхом застосування гіалуронової кислоти.

 

  1. Перелік тез доповідей на міжнароднихконференціях:

 

Матеріали 8-ї міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» (1-2 березня 2019 року):

 1. Балега М.І. Гігієна та антисептика ротової порожнини – «Золотий стандарт» застосування у стоматології хлоргексидиндента 0,12% . / Балега М.І. , Павлів Р.І., Оплета С.І. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.29-31

 2. Балега М.І. Заходи профілактики та лікування захворювань тканин пародонту у жінок в премактеричний період. / Балега М.І. , Оплета С.І. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С. 27-29.

 3. Білинський О.Я. Карієс зубів та фактори, що впливають на його виникнення. / Білинський О.Я., Добровольська М.К., Данко Е.М.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.38-39

 4. Богдан О.М. Лікування рецесії ясен у ортодонтичних пацієнтів з використанням препаратів на основі гіалуронової кислоти. / Богдан О.М., Лєбєдєва О.І.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.42-43

 5. Войтович В.І. Дослідження біомеханічних параметрів композитних реставрацій за допомогою прикладного забезпечення MDSOLIDS. / Войтович В.І., Костенко Є.Я. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.65-68

 6. Войтович В.І.Ефективністьферментовмісних зубних паст при початкових формах запальних захворювань пародонту. / Войтович В.І., Костенко Є.Я. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.68-71

 7. ГангурІ.Ю.Особливості взаємозв’язку між станом тканин пародонта та виникненням захворювань серцево-судинної системи / Гангур І.Ю., Сорокопуд І.В., Оплета С.І., Балога О.Е. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.31-34

 8. Данко Е.М. Лікування хронічного генералізованогопародонти ту ІІ ступеня з визначенням антибіотикочутливості мікрофлори ротової порожнини та застосування антигомотоксичної терапії. / Білинський О.Я., Добровольська М.К., Данко Е.М.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.82-85

 9. Добровольська М.К. Вдосконалена методика проведення практичних навиків провідникової внутрішньо ротової анестезії . / Добровольська М.К., Гелей Н.І., Гелей В.М.  // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.74-76

 10. Добровольська М.К. Вплив незнімної ортодонтичної апаратури на стан м’язих тканин ротової порожнини у період постійного прикусу. / Добровольська М.К. , Козуб Ю.С.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.104-106

 11. Кулигіна В.М. Особливості гемодинаміки судинної системи губ у здорових осіб молодого віку. / Кулигіна В.М., Колесник А.С., Мателега М.П., Онуфрійчук Н.В.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.106-109

 12. Кулигіна В.М. Особливості клінічного перебігу сухої форми ексфоліативного хейліту. / Кулигіна В.М., Бухарієва Я.Р., Кобильчук О.В., Мотря О.М.// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.57-59

 13. Кулигіна В.М. Результати клінічного обстеження хворих на глосодинію. / Кулигіна В.М., Малиш А.В. // Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.135-138

 14. Сорокопуд І.В. Аналіз клінічної ефективності використання системи кофердам при пломбуванні каріозних порожнин за допомогою композитних матеріалів. /Гангур І.Ю., Сорокопуд І.В., Оплета С.І., Мороз А.Б// Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології». – Ужгород, 1-2 березня 2019 року. – С.172-174Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«TernopilDentalSummit» (23-24 травня 2019)

 1. Войтович В.І. Математичний підхід до моделювання розподілу функціональних навантажень в області композитних реставрацій./ Войтович В.І., Гончарук-Хомин М.Ю. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «TernopilDentalSummit». – Тернопіль. – С.44-46.;

Монографій

 1. Балега М.І. Експериментальная терапія воспалительно-дистрофических тканей полостирта/ Балега М.І., Шкайдер С.А, Скиба В.Л. – ISBN-978-617-637-171-1. –15.05.2019 р.

Навчальних посібників (усього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників): видані молодими вченими –2:

 1. Білинський О. Я. «Пропедевтика терапевтичної стоматології» (методичні розробки для практичних занять для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету)./ О. Я. Білинський, М. К. Добровольська, Е. М. Данко. – Ужгород, 2019. 

 2. Білинський О. Я. «Основи стоматології» (методичні розробки для практичних занять для студентів 5 курсу медичного факультету)./ О. Я. Білинський, М. К. Добровольська. – Ужгород, 2019. 

Статті (перелік):

 • опублікованих в Україні-2;

 1. Добровольська М.К., Білинський О.Я. Роль близнюків у вивченні проблеми карієсу та їх поширеність в світі та Україні / Білинський О.Я., Добровольська М.К., Костенко Є.Я.// Сучасна стоматологія– 2019. – №. 1(95) – С.16-19

 2. Данко Е.М., Добровольська М.К., Костенко С. Б.Комплексне лікування хронічного генералізованогопародонтиту І-ІІ ступенів у пацієнтів із супутньою патологією цукровий діабет першого типу. Новини стоматології. – 2019. – № 2 (99). – С. 16-20

 

 • опублікованих за кордоном– 2:

 1. Добровольська М.К. Застосування комплексного лікування дисбактеріозу слизової оболонки порожнини рота на фоні рефлюкс-езофагіту/ Гелей В.М.,  Добровольська М.К., Гелей Н.І.// Intermedicaljournal/ –  № 1(13). –2019. – С.67-70

 2. Кулигіна В.М. «Стан вегетативної нервової системи у хворих на глосодинію»/Кулигіна В.М., Повшенко А.В., Горай М.А., Дорош І.О., Гелей Н.І.// Intermedicaljournal. – 2019. – №. 1(13) – С.71-75

 • опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus-1:

 1. BalehaM. Aerobicmicroflorainthepathogenesisofmaxillarysinusitisafterthetreatmentofcariescomplications/ VarzhapetianS., MakarenkoO.,  BalegaM., SydoryakoA., BunyatyanK.GeorgianMedNews.– 2019 Apr;(289):42-46. ISSN1512-0112