Статті

Статті опублікованих в Україні :

1.Клітинська О.В. Роль генетических факторов в развитии заболеваний тканей пародонта у подростков // Н.В.Гасюк, О.В. Клітинська К.В. Погорецькая, В.Р. Гурандо.- Вісник біології та медицини. – №3.- 2019.- С.61-68.

2.Клітинська О.В. Оцінка стоматологічного статусу дітей 6-7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В.Клітинська, Н.В. Гасюк, А.В. Стішковський //  Україна. Здоров’я нації. – №3. – 2019. – С.18 -23.

3.Клітинська О.В. Аналіз ціни випадку стоматологічного лікування в системі добровільного медичного страхування України/Ю.О. Мочалов, ОВ Клітинська//Економіка і право охорони здоров’я: науково-практичний журнал.  – № 1(9).- 2019.- С.10-16.

4.Клітинська О.В.Обґрунтування вибору пломбувального матеріалу з урахуванням ступеня карієсрезистентності емалі зубів у дітей/О.В. Клітинська, В.В. Шетеля// Україна.Здоровя нації. – №1(54).- 2019.- С.150-153.

5.Клітинська О.В. Особливості лікування гострого пульпіту тимчасових зубів з урахуванням стадії їх розвитку/ О.В. Клітинька, Т.І.Зорівчак, Н.В.Гасюк// Україна.Здоровя нації. – №1(54).- 2019.- С.145-149.

6. Іваськевич В.З. Обґрунтування вибору оптимального методу лікування вестибулярного положення ікл / В.З. Іваськевич // Проблеми клінічної педіатрії. – 3 (45). – 2019. – С. 39 – 44. 

Статті опубліковані за кордоном :

1.Клітинська О.В. Аналіз одонтотропних властивостей пломбувальних матеріалів/О.В. Клітинська, Т. І.Зорівчак// Intermedical journal. – 2019. – Vol. I (13). – Р. 5 -8.

– Навчальні посібники:   

1.Профілактика стоматологічних захворювань. /О.В. Клітинська, Н.В. Гасюк, В.В. Шетеля// навчальний посібник для підготовки лікарів-інтернів-стоматологів. – Ужгород. – 2019. – 87 с.

 

Тези доповідей:

1. Клітинська О.В. Особливості антисептичної обробки кореневих каналів тимчасових зубів /О.В. Клітинська, Т.І. Зорівчак //«Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (м.Дніпро, 10–11 січня 2020 р).Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem».