Співробітники кафедри

Клітинська Оксана Василівна – завідувач кафедри стоматології дитячого віку, доктор медичних наук, професор, академік Української Академії Наук. 

Закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукова робота: тема кандидатської дисертації: «Особливості стану та корекції стоматологічного здоров’я у дітей з хронічними формами захворювань верхнього відділу травного тракту» (НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ, 2008).

Тема докторської дисертації: «Комплексне обґрунтування ранньої діагностики, профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, 2015).

Основний напрямок наукової діяльності: зниження інтенсивності та поширеності основних стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпатської області.

Головний позаштатний спеціаліст Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА за фахом “Дитяча стоматологія”, автор та координатор програми «Здорова усмішка дітей Закарпаття». Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради D61.051.08 при ДВНЗ «Ужгородський національний університет», де здійснюються захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.01.22.- «стоматологія» та 14.01.03 – «хірургія».

Автор більше 300 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 10, і10 – індекс 6). 14 статей у виданнях, які індексуються в Scopus (h-індекс 2 citations 4) та Web of science (h-індекс 1, citations 3). Є співавтором  та рецензентом багатьох підручників та посібників для студентів профільних вузів та практикуючих лікарів-стоматологів. Під її керівництвом захищено дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «стоматологія», 10 магістерських робіт. Є науковим керівником 5-х аспірантів. Приймала участь у роботі спеціалізованих захисних вчених рад в якості офіційного опонента 4 рази. 

C:\Users\Тетяна\Downloads\E641E987-8900-48C4-948F-64F8CD416CC8.jpeg

Бородач Володимир Олексійович – доцент  кафедри стоматології дитячого віку, кандидат медичних наук, доцент.

Закінчив стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Наукова робота: Тема кандидатської дисертації: «Патофізіологічні особливості перебігу пневмонії на тлі адреналінового пошкодження міокарду кореляція їх порушень» (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, 2012р.).

Основний напрямок наукової діяльності: впровадження новітніх технологій в ортодонтії.

Автор більше 50 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Читає лекції та проводить практичні заняття у  лікарів-інтернів та курсантів за спеціальністю: «Ортодонтія».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Ортодонтія», має спеціалізацію за фахом: «Терапевтична стоматологія», «Дитяча стоматологія».

Васько Артур Артурович – доцент кафедри стоматології дитячого віку, кандидат медичних наук, доцент.

Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський  національний університет».

Наукова робота: Тема захищеної кандидатської дисертації: «Вдосконалення діагностики та лікування каріозних уражень зубів у дітей, які проживають в низинній частині ендемічної зони» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, 2017р.).

Основний напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності діагностики та лікування карієсу в дітей різних вікових груп, що проживають в низинній частині ендемічної зони, шляхом вдосконалення алгоритму діагностики карієсу, оптимізації лікувально-профілактичних схем та раціонального підбору матеріалу для відновлення.

Автор більше 20 друкованих праць наукового  та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Читає лекції та веде практичні заняття у лікарів-інтернів та курсантів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Майструк Павло Олегович – доцент  кафедри стоматології дитячого віку, кандидат медичних наук, доцент.

2001–2006 рр. навчався на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 2005 – 2007 рр. – навчався в магістратурі Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Менеджмент та організація управління в сфері охорони здоров’я». 2006 р. – спеціалізований курс «Невідкладні стани та реаніматологічні заходи» на базі навчального центру ДРК (Червоний  Хрест Німеччини) м. Хайдельберг. 2006–2008 рр. проходження інтернатури на базі Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. 2008–2010 рр. – клінічна ординатура на базі Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. 2010–2013 рр. – аспірант кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2016 року – асистент, а з 2018 року – доцент кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Наукова робота: Тема захищеної кандидатської дисертації: «Удосконалення методів стабілізації зубів після резекції верхівки кореня у осіб молодого віку» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, 2017р.).

Основний напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності стабілізації зубів після резекції верхівки кореня в осіб молодого віку, шляхом створення та використання ендодонто-ендооссального імплантату нового типу, на підставі вивчення фізико-математичних параметрів співвідношення кореня ураженого зуба та альвеолярного відростка щелепи.

Автор більше 30 друкованих праць наукового  та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Читає лекції та проводить практичні заняття у  лікарів-інтернів та курсантів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю  «Дитяча стоматологія» та лікар-спеціаліст за фахом «Хірургічна стоматологія».

Цуканов Дмитро Володимирович – доцент  кафедри стоматології дитячого віку, кандидат медичних наук, доцент.

Автор більше 35 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Читає лекції та проводить практичні заняття у  лікарів-інтернів та курсантів за спеціальностями «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія».

Шеверя Степан Михайлович – старший викладач кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Інтернатуру проходив на базі Університетської стоматологічної поліклініки, м. Ужгород.

Автор більше 10 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів та курсантів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Федина Лариса Анатоліївна – старший викладач кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчила стоматологічний факультет Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту.

Інтернатуру проходила на базі Обласної стоматологічної поліклініки, м.Ужгород.

Автор більше 10 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів та курсантів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Іваськевич Вікторія Зіновіївна – асистент кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний  університет».

Інтернатуру проходила на базі Університетської стоматологічної поліклініки, м. Ужгород.

Захистила магістерську роботу за спеціальністю стоматологія на тему: «Психолого-соціальні аспекти первинної профілактики стоматологічних захворювань в організованих дитячих колективах» і отримала диплом магістра медицини з відзнакою.

Наукова робота: З 2016 р. навчається в аспірантурі, запланувала та виконує дисертаційне дослідження на тему: «Етіопатогенетичне обґрунтування комплексного лікування вестибулярного положення ікол».

Автор більше 15 наукових та навчально-методичних праць.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Бобельський Василь Володимирович – асистент кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчив стоматологічний факультет Буковинського державного медичного університету.

Інтернатуру проходив на базі Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці.

Автор більше 8 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.  

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Лайош Наталія Василівна – асистент кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Інтернатуру проходила на базі Університетської стоматологічної поліклініки, м. Ужгород.

Захистила магістерську роботу за спеціальністю стоматологія на тему: «Аналіз впливу різних форм хронічних гастритів на стоматологічний статус у дітей, які проживають в умовах дефіцитних мікроелементозів» і отримала диплом магістра медицини.

Автор більше 10 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Шетеля Володимир Володимирович – асистент кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський  національний університет».

Інтернатуру проходив на базі Університетської стоматологічної поліклініки, м. Ужгород.

Наукова робота: З 2017 р. навчається в аспірантурі, запланував та виконує дисертаційне дослідження на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування впливу дефіциту фтору та йоду на структуру та функції емалі».

Автор більше 10 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: Лікар другої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

C:\Users\Тетяна\Downloads\C65A1B3A-44AB-4850-8F7C-A9F1AAE39BFA.jpeg

Зорівчак Тетяна Іванівна – асистент кафедри стоматології дитячого віку.

Закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний  університет».

Інтернатуру проходила на базі Університетської стоматологічної поліклініки, м. Ужгород.

Наукова робота: З 2019 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії, запланувала та виконує дисертаційне дослідження на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методу лікування пульпітів тимчасових зубів».

Автор більше 15 наукових та навчально-методичних праць.

Педагогічна діяльність: Проводить практичні заняття для лікарів-інтернів за спеціальностями: «Дитяча стоматологія» та «Профілактика стоматологічних захворювань».

Лікувально-консультативна робота: спеціалізація за фахом «Дитяча стоматологія».