Наукові праці

   1. Клітинська О.В. Клініко-морфологічні передумови виникнення вестибулярного положення ікол / О.В. Клітинська, О.О. Кричун, Л.В.Корнієнко // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. Вип. 2, Т. 2 (101). С. 23 – 26.

   2. Klitynska O.V. Medical-pedagogical assistance of students with special needs at inclusive education / O.V. Klitynska, G. Rozlutska  // European network of health promoting schools in Ukraine: status and prospects for development: proc. of internat. confer. (Kyiv, Ukraine, 26-29 March 2013). – Kyiv. – 2013.   P. 16.

   3. Klitynska O.V. Complicated caries of the deciduous teeth as an etiological factors of anomalies position of permanent teeth / O.V. Klitynska , O.O. Krychun, L.V. Kornienko // Proc. of 2 congress of biomedicine in oromaxillofacial area (Košice, Slovakia, 13-14  September, 2013). – Košice. – 2013. P. 15 – 17.

   4. Klitynska O.V. Rationale use of mineral water «soymivska» as a method of prevention microelementosis / O.V. Klitynska , N.V.Pupena  // Proc. of 2 congress of biomedicine in oromaxillofacial area (Košice, Slovakia, 13-14 September, 2013). – Košice. – 2013. P. 34 – 36.

   5. Klitynska O.V. Features of local anesthesia at carrying out dental manipulations in children / O.V. Klitynska, A.O. Kudryavtsev,  P.Р. Brekhlitchuk // Proc. of 2 congress of biomedicine in oromaxillofacial area (Košice, Slovakia, 13-14  September, 2013). – Košice. – 2013. P. 45 – 48.

   6. Клітинська О.В. Аналіз дослідження мікро елементного складу волосся у дітей, які проживають в біогеохімічному регіоні з мікроелементозами фтору та йоду / О.В. Клітинська, Н.В. Бутрій // Вітчизняна та світова медицина: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф. вимоги сьогодення
    (Дніпропетровськ, 4-5 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Салютем». – 2013. – С. 30 –33.

   7. Клітинська О.В. Роль збалансованого харчування в профілактиці карієсу у дітей, що проживають в регіоні біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, Н.М. Дуран // Вітчизняна та світова медицина: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф. вимоги сьогодення (Дніпропетровськ, 4-5 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Салютем». – 2013. – С. 41 – 43.

   8. Клітинська О.В. Оцінка профілактичних заходів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, І.М.Корень, Я.О.Мухіна // Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ,
    4-5 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Салютем». – 2013. С. 59 -63.

   9. Клітинська О.В. Роль якісної роботи дитячого стоматолога у формуванні фізіологічного прикусу / О.В. Клітинська, О.О. Кричун  // Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф.
    (Дніпропетровськ,  4-5 жовтня 2013 р.). Дніпропетровськ: ТОВ«Салютем». –  2013. – С. 66 – 68. 

   10.  Клітинська О.В. Експериментальне обґрунтування застосування мінеральної води «Соймівська» як метод профілактики уражень твердих тканин зубів / О.В. Клітинська, Н.В. Пупена // Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф.
    (Дніпропетровськ,  4-5 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Салютем». –  2013. – С. 82 – 86.

   11.  Клітинська О.В. Сучасні методи місцевої анестезії – захист пацієнта від болю на дитячому стоматологічному прийомі / О.В. Клітинська,    Ю.О.Мочалов, А.А.Кудрявцев // Сучасні тенденції розвитку медичної науки та практики: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф.
    (Львів, 20-21 грудня 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота». – 2013.   С. 52 – 53.

   12.  Клітинська О.В. Роль якісної гігієни  порожнини рота під час ортодонтичного лікування незнімними конструкціями / О.В. Клітинська, О.О.Кричун, А.А.Васько  // Сучасні тенденції розвитку медичної науки та практики: зб. мат. міжнар.наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 грудня 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота». –  2013. С. 79 – 80.

   13.  Клітинська О.В. Актуальність проведення профілактичних заходів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, І.М. Корень // Сучасні тенденції розвитку медичної науки та практики: зб. мат. міжнар.наук.-практ. конф.
    (Львів, 20-21 грудня 2013 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота». – 2013. С. 34 – 36.

   14.  Клітинська О.В. Особливості організації надання кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям Закарпаття / О.В. Клітинська // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. № 3 (21). С. 69 – 72.

   15.  Клітинська О.В. Мікроелементний склад організму дітей, які проживають у гірському районі Закарпаття та визначення шляхів його ендогенної корекції / О.В. Клітинська, Н.В. Бутрій  // Вісник проблем біології та медицини.  – 2014. Вип. 1 (106). С. 134 – 137.

   16.  Klitynska O.V. Creation of law institute of medical expertise in  voluntary health insurance in Ukraine / O.V. Klitynska , Y.A. Mochalov // Intermedical journal. – 2014. – № 1. – Р. 133 – 135.

   17.  Клітинська О.В. Особливості ремінералізуючої терапії у дітей з вадами слуху / О.В. Клітинська, І.М.Корень, Я.О.Мухіна  // Актуальні питання сучасної стоматології: зб. мат. III міжнар. стомат. конф. студентів та молодих вчених (Ужгород, 7-8 лютого 2014 р.). – Ужгород: ПрАТ «Видавництво «Закарпаття». – 2014. С. 77 – 79.

   18.  Клітинська О.В. Переваги та недоліки інтрасептальної анестезії в стоматологічній практиці / О.В. Клітинська, Ю.О.Мочалов, А.А. Кудрявцев // Актуальні питання сучасної стоматології: зб. мат. III міжнар. стомат. конф. студентів та молодих вчених (Ужгород, 7-8 лютого 2014 р.). – Ужгород: ПрАТ «Видавництво «Закарпаття». – 2014. С. 105 – 106.

   19.  Клітинська О.В. Оцінка рівня тривожності у підлітків, які потребують місцевого знеболювання під час стоматологічних маніпуляцій / О.В. Клітинська, А.А.Кудрявцев // Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства: зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21-22 березня 2014 р.). – Одеса. –  2014. С. 34 – 36.

   20.  Клітинська О.В. Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією / О.В. Клітинська, Ю.О.Мочалов, Н.В. Пупена // Проблеми клінічної педіатрії. – 2014. № 1 (23). С. 53 – 59.

   21.  Клітинська О.В. Епідеміологічна оцінка стану тканин пародонта у дітей Закарпаття / О.В. Клітинська // Проблеми клінічної педіатрії. – 2014.
    № 1 (23). С. 75 – 79.

   22.  Клітинська О.В. Полофіл – німецька надійність та економічна доступність / О.В. Клітинська //Современная стоматология. – 2014. №2.– С. 11 – 13.

   23.  Klitynska O.V. Ectodermal dysplasia in pediatric dentistry: a case report / O.V. Klitynska, N.O. Savichuk, Y.A. Mochalov // Intermedical journal. – 2014. – № II-III (Vol. 2). – Р. 6 – 11. 

   24.  Klitynska O.V. Oral rehabilitation of paediatric patient with ectodermal dysplasia: a case report / O.V. Klitynska, Y.A. Mochalov // Проблеми клінічної педіатрії. – 2014. № 3 (25). – С.77 – 82.

   25.  Клітинська О.В. Оцінка зовнішнього вигляду обличчя та будови зубо-щелепного апарату у дітей Закарпаття / О.В. Клітинська // Вісник проблем біології та медицини.  – 2014. Вип. 4 (113). С. 359–362.

   26.  Клітинська О.В. Аналіз програм профілактики основних стоматологічних захворювань в розвинених країнах / О.В. Клітинська, Н.О. Савичук // Современная стоматология. – 2014. № 4. – С. 64 – 67.

   27.  Клітинська О.В. Вплив ремінералізуючої терапії твердих тканин зубів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду /  О.В. Клітинська, І.М. Корень // Молодий вчений. – 2014. № 5 (08). Частина II. – С. 166 – 168.

   28.  Клітинська О.В. Епідеміологічний аналіз особливостей будови та функціонування щелепно-лицевого апарату у дітей Закарпаття, які постійно мешкають в умовах мікроелементозів /  О.В. Клітинська // Молодий вчений. – 2014. № 8 (11). Частина II. – С. 112 – 114.

   29.  Клітинська О.В. Окремі аспекти захисту пацієнта від болю на дитячому стоматологічному прийомі / О.В. Клітинська, Ю.О. Мочалов, А.А. Кудрявцев // Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії: зб. тез наук. роб. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.). – Одеса: ДУ «Інститут стоматології НАМН України». – 2014. С. 35 – 37.

   30.  Клітинська О.В. Особливості управління якістю стоматологічних послуг / О.В.Клітинська, Ю.О.Мочалов, А.А.Васько // Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії: зб. тез наук. робіт уч. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27 вересня 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота». – 2014. С. 43 – 44.

   31.  Клітинська О.В. Особливості ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей із хронічними дифузними ураженнями печінки / О.В. Клітинська, Н.О. Савичук, Л.В. Корнієнко, І.О. Трубка, Л.Г. Єрмакова // Мат. XV конгресу СФУЛТ (Чернівці, 16-18 жовтня 2014 року). – Чернівці: СФУЛТ. – 2014. – С. 344 – 345.

   32.  Клітинська О.В. Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту / О.В. Клітинська, Ю.О. Мочалов, Н.В. Пупена // Молодий вчений. – 2014. № 11 (14). – С. 217 – 220.

   33.  Klitynska O.V. Analysis of the main activity cariesgenic microbes by assessing the antibiotic activity / O.V. Klitynska // Intermedical journal. – 2015. – № 1. – Р. 15 – 20.

   34.  Клітинська О.В. Біло-рожева естетика у стоматології: способи досягнення за допомогою матеріалу Amaris Gingiva («VOCO», Німеччина) / О.В. Клітинська // Новини стоматології. – 2015. № 1 (82). С. 19 – 22.

   35.   Клітинська О.В. Обґрунтування проведення ремінералізуючої профілактики карієсу зубів у дітей 6-7 років з високим ступенем активності карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, Я.О.Мухіна // Актуальні питання сучасної стоматології: мат. ІV  міжнар. Конференції студентів та молодих вчених (Ужгород, 27-28 лютого 2015 р.). – Ужгород. – 2015. С. 78 – 81.

   36.  Клітинська О.В. Основні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які постійно проживають в зонах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В.Клітинська // Матеріали 69  підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 27-28 лютого 2015 р.). – Ужгород. – 2015.
    С. 12. 

   37.  Клітинська О.В. Клінічна оцінка карієспрофілактичної дії основних засобів та методів профілактики серед школярів міста Ужгород, віком 6-7 років / О.В. Клітинська, Я.О.Мухіна, А.А.Васько // Молодий вчений. – 2015. № 2 (17). – С. 615 – 617.

   38.  Клітинська О.В. Analysis of biocoenosis of oral cavity in children with different degrees of caries actuvity, who permanently residing in conditions of  biogeodeficit of fluorine and iodine / О.В. Клітинська  // Intermedical  journal. – 2015. – № 2. – Р. 5 – 13.

   39.  Клітинська О.В. Профілактична орієнтація системи стоматологічної медичної допомоги Словаччини / О.В. Клітинська, А.Еліашова, Ю.О Мочалов // Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 3-4 квітня 2015 р.). – Київ. – 2015. С. 117 – 119.

   40.  Клітинська О.В. Клінічна оцінка карієс профілактичної дії основних засобів і методів профілактики серед школярів міста Ужгород, віком 6-7 років / О.В. Клітинська, Я.О.Мухіна, А.А.Васько // Молодий вчений. – 2015. № 2 (17). – С. 615 – 616.

   41.  Клітинська О.В. Базові принципи вдосконалення  програм добровільного медичного страхування  по профілю «Стоматологія» / О.В. Клітинська, Ю.О.Мочалов, Я.О.Мухіна // Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 24-25 квітня 2015 р.). Одеса. –2015. –
    С. 36 – 39.

   42.  Клітинська О.В. Аналіз біохімічних параметрів слини у дошкільнят з некомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська // Вісник проблем біології та медицини.  – 2015. Вип. 2. Том 4 (121).
    С. 309 – 312.

   43.  Клітинська О.В. Особливості мікробного складу порожнини рота у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська // Молодий вчений. – 2015. № 5 (20). –
    С. 27 – 30.

   44.  Клітинська О.В. Одонтогліфічні особливості постійних молярів у дітей Закарпаття / О.В. Клітинська, М.О. Федевич // Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конференції (Львів, 25-26 грудня 2015р.). – Львів, 2015. – С. 93 – 94.

   45.  Клітинська О.В. Аналіз одонтогліфічних особливостей постійних зубів у підлітків Закарпаття (огляд літератури) / О.В. Клітинська, М.О. Федевич //Проблеми клінічної педіатрії. – 2016. – № 1-2 (31-32). – С. 90 – 94.

   46.  Клітинська О.В. Exogenus drug prevention of dental caries in primery school children with high caries activity / О.В. Клітинська, А.А.Васько
    Я.О.Мухіна // Intermedical journal. – 2016. – Vol. I (7). – Р. 10 – 12.

   47.  Клітинська О.В. Визначення антибіотико чутливості основних карієсогенних мікроорганізмів порожнини рота в дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 1-2 (37-38). – С. 99 – л 104.

   48.  Klitynska O.V. Features of mineral water in complex prevention major dental diseases/ O.V. Klitynska, І. Demchyk // Intermedical journal. – 2016. – Vol. II (8). – Р. 8 – 12.

   49.  Клітинська О.В. Аналіз одонтогліфічних особливостей будови постійних зубів у осіб різних етнічних груп (огляд літератури) / О.В. Клітинська, М.О. Федевич // Вісник проблем біології та медицини. – 2016. – Т. 2 (132). № 3. –  С. 123 – 126.

   50.  Клітинська О.В. Ранжування уражень карієсом зубів у дітей при ретроспективному аналізі первинної медичної документації / О.В. Клітинська, А.А. Васько // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 3 (39). – С. 39 – 44.

   51.  Клітинська О.В. Особливості знеболювання в підлітків при проведенні амбулаторних стоматологічних втручань / О.В. Клітинська, Н.В. Лайош // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 3 (39). – С. 50 – 53.

   52.  Клітинська О.В. Особливості застосування Тантум Верде (Tantum Verde) в лікуванні запальних захворювань порожнини рота в дітей / О.В. Клітинська // Современная стоматологія. – 2016. № 3 (82). –
    С. 50 – 52.

   53.  Klitynska O.V. Analysis of the dependence of state of local immunity and microbial coenosis in oral cavity on the activity of caries in children residing permanently in conditions of biogeochemical fluorine and iodine deficiency / O.V. Klitynska // Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald. № 3. – 2016. С.41 – 45.

   54.  Клітинська О.В. Особенности проведения местного обезболивания при проведении стоматологических амбулаторных манипуляций у детей / О.В. Клітинська, Н.В. Лайош // Dentalmarket.ge. 2016. №5/01.
    С. 44 – 45.

   55.  Клітинська О.В. Аналіз проявів лейкозів у порожнині рота в дітей та підлітків / О.В. Клітинська // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 4 (40). – С. 28 – 31.

   56.  Клітинська О.В. Шляхи забезпечення стоматологічного здоров’я дитини. (Огляд наукової літератури) / О.В. Клітинська, М.О. Федевич // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 4 (40). – С. 182 – 86.

   57.  Клітинська О.В. Оцінка стоматологічного статусу дітей 6-7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, Я.О. Мухіна., Н.В. Лайош // Молодий вчений. № 11 (38). 2016.
    С. 82-85.

   58.   Klitynska O.V. Influence of different types of plant extracts on the Streptococcus sobrinus culture / O.V. Klitynska, Y.Y. Kostenko, V.R. Gurando, V.M. Karpinets // Journal of Stomatology. – 2016. Vol. 69,  Issue 4. – P. 443 – 447.

   59.  Клітинська О.В. Аналіз застосування харчових екстрактів в якості ендогенної немедикаментозної профілактики карієсу у дітей та підлітків / О.В. Клітинська, В.М. Карпинець, Я.О. Мухіна // Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках: зб. мат. міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 2-3 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 94 – 97.

   60.  Клітинська О.В. Удосконалення алгоритму діагностики каріозних уражень твердих тканин зубів  / О.В. Клітинська, А.А. Васько // Україна. Здоров’я нації. – 2016. № 4/1 (41). – С. 134 – 138.

   61.  Клітинська О.В. Особливості застосування мінеральних вод в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворюваннях / О.В. Клітинська, І.М. Демчик // Актуальні питання медичної теорії та практики: зб. мат. міжнар.наук.-практ. конференції
    (Дніпро, 9-10 грудня 2016 р.).Дніпро,2016. С.101 – 103.

   62.  Клітинська О.В. Лабораторний аналіз адгезивних властивостей матеріалів для відновлення постійних  зубів / О.В. Клітинська, А.А. Васько // Молодий вчений. 2016. № 12.1 (40). С. 163 – 166.

   63.   Klitynska O.V. Efficiency estimation of using phased program of caries prevention  in children domiciled in Transcarpathian region / O.V. Klitynska, Ye.Ya. Kostenko, Y.A. Mukhina, A.A. Vasko, N.V. Layosh // Acta stomatologica Naissi.2016.Vol. 32, № 74. P. 1635 – 1649.

   64.  Klitynska O.V. Analysis of caries prevalence and caries complications among young people in transcarpathian region of Ukraine / O.V. Klitynska, P.O. Maistruk // Україна. Здоров’я нації. – 2017. № 1 (42). – С. 12 – 15.

   65.   Клітинська О.В. Мінеральні води в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворювань / О.В. Клітинська, І.М. Демчик // Молодий вчений.№2(42).2017. С. 113 – 136.

   66.  Klitynska O.V.  Determination of criteria  early caries diagnostics  in children of different ethnic groups domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine / O.V. Klitynska, Y.Y. Kostenko, V.R. Gurando // Journal of Stomatology. – 2016. Vol. 70 (1), Issue 1. – P. 51 – 56.

   67.  Клітинська О.В. Оптимізація вибору пломбувального матеріалу для відновлення постійних зубів у дітей / О.В. Клітинська, Васько А.А., Бородач В.О., Цуканов Д.В., Лайош Н.В. // Intermedical journal. – 2017. – Vol. II (10). – Р. 4 – 9.

   68.  Клітинська О.В. Аналіз поширеності алергічного риніту серед ортодонтичних пацієнтів в гірській місцевості у віковому аспекті / О.В. Клітинська, Бородач В.О., Пиндус Т.О., Іваськевич В.З., Джупа Петер, Пиндус І.В. / Intermedical journal. – 2017. – Vol. II (10). – Р. 10 – 14.

   69.  Клітинська О.В. Визначення рівня мікробного ценозу ротової рідини у дітей різних етнічних груп, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О.В. Клітинська, Бородач В.О., Цуканов Д.В., Васько А.А., Шетеля В.В. // Україна. Здоров’я нації. – 2017. № 4/1 (46). – С. 119 – 125.

   70.  Klitynska O.V. Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine / O.V. Klitynska, N. V. Gasyuk, Yeugen Y. Kostenko, Viacheslav R. Gurando // Journal of Stomatology. – 2017. Vol. 70 (6), Issue 1. – P. 674 – 678

   71.  Klitynska O.V. Clinical and Laboratory Grounds for the Rational Selection of Filling Material for the Restoration of Deciduous Teeth / O.V.  Klitynska, Artur A Vasko, Volodymyr O Borodach, Natalia V Hasiuk, Larisa V Kornienko, Dmytro V Tsukanov // Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada 2018, 18(1):e3949.

   72.  Klitynska O.V. Evaluation of Frontal Teeth Stabilization After Root Apex Resection Among the Ukrainian Young People / O.V. Klitynska, Pavlo O. Maystruk, Natalia V. Hasiuk, Yuriy O. Mochalov // Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada 2018, 18(1):e4181.

   73.  Клітинська О.В. Аналіз рівня прозапальних цитокінів в ротовій та ясенній рідині залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції / О.В. Клітинська, В.Б. Радчук, Н.В. Гасюк,  В.О. Бородач, П.О. Майструк  // Україна. Здоров’я нації. – 2018. № 4 (52). – С. 98 – 103.

   74.  Klitynska O.V. Features of the diagnostic process of the red flap in the practice of a dentist / O.V. Klitynska, N.V. Hasiuk,  R.A. Levandovsky, P.O. Maistruk,  M.M. Sorohan //  Україна. Здоров’я нації. – 2018. № 4 (52). – С. 104 – 107.

   75.  Klitynska O.V. Morphological substantiation of criteria of prediction of clinical course of generalized periodontitis / O.V. Klitynska, N.V. Hasiuk, R.A. Levandovsky, V.O. Borodach // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65) . – p.46 – 50.

   76.  Klitynska O.V. Features of the cell complex of the mortal shell of the rolle cavity on the field of tolerancy / O.V. Klitynska, N.V. Hasiuk, G.A. Yeroshenko,P.O.Maystruk // Світ медицини та біології. – 2018. – № 4 (66) . – p.157 – 160.

   77.  Клітинська О.В. Методологічні підходи до вдосконалення рівня практичних навичок, як невід’ємна складова освіти лікарів-стоматологів / О.В. Клітинська, Костенко Є.Я., Гасюк Н.В. // Україна. Здоров’я нації. – 2018. № 5 (53). – С. 104 – 115.

   78.  Klitynska O.V. Ways of formation and extending of clinical and analytical thought of students-dentists under the activities of student scientific society / O.V. Klitynska, N.V. Hasyuk., I.V. Antonyshin., Iu.O.Mochalov // Україна. Здоров’я нації. – 2018. № 5 (53). – С. 116 – 124.

   79.  Клітинська О.В. Будова та функція жувального апарату людини / О.В. Клітинська, Н.О.Савичук, Ю.О. Мочалов, П. Джупа // Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття». – 2014. –112 с.

   80.  Клітинська О.В. Гематологічна абетка стоматолога / О.В. Клітинська, Н.В.Гасюк, Ф. Криничко // Методичні рекомендації, Тернопіль – Ужгород. – 2017. – 32с.

   81.  Клітинська О.В. Додаткові методи обстеження в стоматології / О.В. Клітинська, Н.В.Гасюк, Черняк В.В., В.О.Бородач, В.М.Криванич // Начальний посібник. Тернопіль. – 2017. – 120с.

   82.  Клітинська О.В. Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 1 / О.В. Клітинська, Є.Я. Костенко, В.О.Бородач,  Цуканов Д.В. (разом 13 авторів) // Начальний посібник. Ужгород. –2018. – 80с.

   83.  Клітинська О.В. Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 2 / О.В. Клітинська, Є.Я. Костенко, В.О.Бородач,  Цуканов Д.В. (разом 13 авторів) // Начальний посібник. Ужгород. –2018. – 75с.

   84. Клітинська О.В. Курс лекцій. Ортодонтія. Частина 3 / О.В. Клітинська, Є.Я. Костенко, В.О.Бородач,  Цуканов Д.В. (разом 13 авторів) // Начальний посібник. Ужгород. –2018. – 29с.

   85. Klitynska O.V. Additional methods of examination in dentistrya manual for self-training for practical classes / O.V. Klitynska, N.V.Hasyk, V. V. Chernyak, Ye. Ya. Kostenko, Yu. O. Mochalov, O.V. Savchuk, P.O. Maistruk // Tutorial. – Ternopil. – 2018. – 114 p. 

   86.  Клітинська О.В. Профілактика стоматологічних захворювань / О.В. Клітинська, Н.В. Гасюк, (разом 15 авторів) // Навчальний посібник для підготовки лікарів-інтернів-стоматологів. – Ужгород. – 2019.  

   87. Бородач В.О. Порівняльна характеристика непрямих способів позиціонування лінгвальних брекет- систем / В.О. Бородач, Т.О.Пиндус, М.М.Соломонюк // Новини стоматології. – 2014. – №4(81). – С. 79 – 84.

   88. Бородач В.О. Дисталізація молярів верхньої щелепи за допомогою мікрогвинтів / В.О. Бородач, Т.О.Пиндус, М.М.Соломонюк // Новини стоматології. – 2015. – №1(82). – С.90 – 95.

   89. Borodach V.O. Study of the influence of topical application of  Persantine on the condition of the oral mucosa of rats under the conditions of systemic action of pathogenic factors / V.O. Borodach, M.I. Balega, S.A. Schneider, E.K. Tkachenko // Journal of  Education, Health and Sport. – 2018, 8 (9). –Р.1778– 1784.

   90. Бородач В.О. Особливості будови постійних зубів з точки зору одонтогліфіки / В.О. Бородач // Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики: міжнародна науково-практична конференція, 21 – 22 грудня   2018 року: Збірник тез. – Львів. – 2018. – С.83 – 86.

   91. Зорівчак Т.І. Modern theories of etiology and pathogenesis of bruxism / Т.І. Зорівчак, О.В.  Клітинська  // Intermedical journal. Vol. II (8). – 2017. – С. 4 – 8.

   92. Зорівчак Т.І. Сучасні теорії етіології та патогенезу бруксизму / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська  // Молодий вчений.  – 2017. –  №3. (43). – С. 82 – 85.

   93. Зорівчак Т.І. Теорії виникнення бруксизму та основні аспекти патогенезу, як патології зубо – щелепної системи / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська //  Актуальні питання науково-практичної стоматології: матеріали 6 міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених (м.Ужгород, 20 – 22 квітня 2017 р.).  – Ужгород. – 2017. – С. 106 – 109.

   94. Зорівчак Т.І. Аналіз лікування пульпітів тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська // «Нове у медицині сучасного світу»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24 – 25 листопада 2017 р.). – Львів. – 2017. – С. 17 – 20. 

   95. Зорівчак Т.І. Критерії постановки діагнозу хронічного фіброзного пульпіту тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак // Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 – 10 лютого 2018 р.). – Дніпро. – 2018. – С. 44 – 46. 

   96. Зорівчак Т.І. Критерії постановки діагнозу та вибір методу лікування хронічного фіброзного пульпіту / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська, Н.В. Гасюк  // Intermedical journal. – 2018. – Vol. I (11). – Р. 4 – 8. 

   97. Зорівчак Т.І. Алгоритм постановки діагнозу гострого пульпіту тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська, В.З. Іваськевич // Intermedical journal. – 2018. – Vol. II (12). – Р. 4 – 10. 

   98. Зорівчак Т.І. Критерії постановки діагнозу гострого пульпіту тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак, Л.А. Федина // Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології: матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів і молодих вчених (м. Ужгород, 1 – 2 березня 2019 р.). – Ужгород. – 2019. – С. 90 – 92.

   99. Зорівчак Т.І. Особливості лікування гострого пульпіту тимчасових зубів з урахуванням стадії їх розвитку / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська, Н.В. Гасюк // Україна. Здоров’я  нації. – 2019. –  №1 (54). – С.145 – 149.

   100. Зорівчак Т.І. Вплив загального стану здоров´я на вибір методу лікування  гострого пульпіту тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська // Ternopil Dental Summit: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23 – 24 травня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 84 – 86.

   101. Зорівчак Т.І. Аналіз одонтотропних властивостей пломбувальних матеріалів / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська // Intermedical journal.– 2019. – Vol. I (13). – Р. 5 – 8.

   102. Зорівчак Т.І. Особливості антисептичної обробки кореневих каналів тимчасових зубів / Т.І. Зорівчак, О.В. Клітинська // «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (м. Дніпро, 10–11 січня 2020 р). – Дніпро. – С. 38 – 43. 

   103. Цуканов Д.В. Гістофункціональна характеристика під нижньощелепних слинних залоз щурів після введення прозерину / Д.В. Цуканов, Г.А. Єрошенко, Ю.В. Сенчакович // Матеріали науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» (м. Тернопіль, 24 – 25 жовтня 2013). – Тернопіль. – 2013. – С. 171 – 172.

   104. Цуканов Д.В. Морфометрична характеристика обмінних і ємнісних ланок ГМЦР слинних залоз після введення платифіліну і прозерину / Д.В. Цуканов, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко // Матеріали наукової конференції, присвяченій 90- річчю з Дня народження К.С. Кабака «Фундаментальна та клінічна медицина». – Київ. – 2014. – С.100.

   105. Цуканов Д.В. Распределение мастоцитов в строме околоушных и небных слюнных железах крыс / Д.В. Цуканов, Ю.В. Сенчакович, Г.А. Эрошенко // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Scientific resources management of countries and regions». – Копенгаген. – 2014. – Vol. 1. – Р. 169 – 171. 

   106. Цуканов Д.В. Morphometric characteristic of  microcircular rate of salivary glands after administration of platyphyllinum and proserinum  / Д.В. Цуканов, Г.А. Єрошенко, Н.В. Гасюк, В.В. Черняк // European International Journal of Science and Technology. – 2014. – Vol.3, No. 8. – Р. 29 – 34. 

   107. Цуканов Д.В. Некоторые особенности процессов дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте /  Д.В. Цуканов, Н.В. Гасюк, О.В. Клітинська, В.Б. Радчук, В.А. Бородач // Україна. – Здоров’я нації. – № 4 (1). – 2017. – С. 114 – 118.

   108. Шеверя С.М. Особливості застосування методу «оклюзійного ключа» в прямій композитній реставрації / С.М. Шеверя, О.В. Клітинська // Intermedical journal. – 2017. – Vol. I (9). – Р. 95 – 101.

   109. Шетеля В.В. Обгрунтування впливу біогеохімічного дефіциту фтору та йоду на структуру та функції емалі зубів / В.В. Шетеля // Матеріали 6 Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених 20-22 квітня 2017 р. – м. Ужгород, Україна. – С. 120 – 121.

   110. Шетеля В.В. Аналіз визначення карієсрезистентності  емалі / В.В. Шетеля // «Нове у медицині сучасного світу»  (24-25 листопада 2017 р. м. Львів). – Львів.  – С. 73 – 75.

   111. Шетеля В.В. Використання фізичних методів обстеження для оцінки карієсрезистентності емалі / В.В. Шетеля // Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» (9-10 лютого 2018 р.) м. Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem». – 2018р. – С. 104 – 106.

   112. Шетеля В.В. Аналіз методів дослідження карієсрезистентносі емалі зубів у дітей / В.В. Шетеля, О.В. Клітинська // «Intermedical journal». –  2018р. – С. 13-16.

   113. Шетеля В.В. Аналіз поняття «карієс резистентності» емалі зубів / В.В. Шетеля, С.М. Шеверя // Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології: Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції студентів і молодих вчених (м.Ужгород, 1 – 2 березня 2019 р.). – Ужгород. –  2019. – С. 226 – 228.

   114. Шетеля В.В. Рівень карієсрезистентності емалі у дітей, які проживають на території Рахівського району / В.В. Шетеля, В.В. Бобельський // Організація наукових медичних досліджень «Salutem» Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» (10-11 січня 2020р., м. Дніпро). – Дніпро. – С. 96 – 100. 

   115. Розлуцька В.З. Екзогенна медекаментозна профілактика карієсу – герметезація фісур молочних та постійних зубів у дітей В.З. Розлуцька // Сучасні методи лікування та прфілактики стоматологічних захворювань : мат.міжнар.науково-практичної конференції студентів стоматологів (9 лютого 2012р., м. Ужгород). –  Ужгород. – 2012 – С. 61 – 63.

   116. Rozlutska V. Children motivation features for daily oral hygiene / V. Rozlutska,  O.V. Klitynska, L.V.Kornyenko, T.O.Pyndys // Medzinárodný týždeň dentálnej hygienz. A prevencie slovensko : izbornik prac (07.- 09.05.2012, Presov : Presovska Universita v Presove). – Presov, Slovensko. – 2012. –  P.42.

   117. Розлуцька В.З. Аналіз інтрасептального методу втручань у підлітків / В.З. Розлуцька, О.В. Клітинська, А.А. Кудрявцев // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2013. – Вип.3 (48). – С.231 – 233.

   118.  Rozlutska V. Analysis of the need for preventiv treatment of children with hearing impairments / V. Rozlutska, O.V.Klitinska, I.M.Koren, Y.O.Muchina // Mat.of 2-nd congress of biomedicine in oromaxillofacial area (13-14 of September of 2013, Košice, Slovakia). –  P.56 – 59.

   119. Розлуцька В.З. Стоматологічне здоров`я дитини як умова гармонійного розвитку особистості / В.З. Розлуцька // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців : соціальна робота і здоровий спосіб життя : мат.доп. та повід. міжнар. науково-практичної конференції ( 19 вересня 2014 р., м.Ужгород). –  Ужгород. – 2014. –  С.64 – 66.

   120.  Розлуцька В. З.  Стоматологічне здоров’я дитини як умова гармонійного розвитку особистості / В.З. Розлуцька // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: соціальна робота і здоровий спосіб життя: Матеріали доповідей і повідомлень Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Ужгород, 19 вересня 2014 р.) Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2014. – С. 64–66.

   121. Іваськевич В.З.  Вихідні умови для затосування раціональної моделі профілактики стоматологічних захворювань в Україні / В.З. Іваськевич,  А. Еліашова , Ю.О. Мочалов , О.В. Клітинська // Молодий вчений . – 2015. –  № 6 (21). –  с.64 – 67.

   122. Іваськевич В.З. Psychological and social characteristics of dental diseases prevention in presxchool children / В.З. Іваськевич // Актуальні питання сучасної стоматології : мат. IV міжнар.стом.конф. студентів та молодих вчених (27-28 лютого 2015р., м.Ужгород). – Ужгород. – 2015. –  с.31 – 33. 

   123.  Ivaskevych V. Possible reasons of dental caries wide spreading in Ukraine / V. Rozlutska,  I.O. Mochalov, K.G. Dyachuk // Intermedical Journal. – Vol.1(3). –  2015. –  P.21 – 25.

   124.  Іваськевич В.З. Психолого-соціальні особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей дошкільного віку / В.З. Іваськевич // Актуальні питання сучасної стоматології: Матеріали IV міжнар. стоматологічної конференції студентів і молодих вчених (м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р.). Ужгород. –  2015. – С.31 – 33.

   125.  Іваськевич В.З. Analysis of the etiological structure of the causes of dental diseases in children / В.З. Іваськевич, О.В. Клітинська // Intermedical journal. – 2016. – Vol. I(7). – Р.55-60.

   126.  Іваськевич В.З. Вплив соціально-гігієнічного функціонування на стоматологічний статус дітей та підлітків в умовах освітнього закладу / В.З. Іваськевич, Н.В. Лайош // Вісник проблем біології та медицини. – 2016. – Т.2 (132). – № 3. –  С. 100–104.

   127.  Іваськевич В.З. Досвід проведення масових заходів профілактики стоматологічних захворювань / В.З. Іваськевич, Ю.О. Мочалов // Актуальні питання науково-практичної стоматології: матеріали  V міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених (26–27 лютого 2016 р., м. Ужгород). – Ужгород. – 2016. – С. 176 – 178.

   128.  Ivaskevych V. Motivational aspects of dental diseases prevention among children / V. Ivaskevych , Iu. Mochalov // “The Ways and Possibilities of Professional Development”: Materials of International scientific conference in early childhood education.  (Debrecen, 25-26 of May 2016). – Debrecen: DEBRECENI EGYETEM, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. – 2016. – P. 18 – 19.

   129.  Іваськевич В.З. Соціально-гігієнічне функціонування як чинник стоматологічного здоров’я / В.З. Іваськевич, Розлуцька Г. М. // «Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців»: матеріали  доповідей міжнародної наук. – практ. конференції. – Ужгород. – 2016. – С. 157 – 158.

   130.  Іваськевич В.З. The role of canines in the system of the teth-jaw apparatus(literature review) / В.З. Іваськевич // Intermedical journal. – 2016. – Vol. II(8). – Р.78 – 82.

   131.  Ivaskevych V . Morphological rationale of advisability for ultrasound teeth preparation in pediatric dentistry / V. Ivaskevych, N.V. Gasyuk, I.Yu. Popovich // Intermedical Journal . – Vol.1(9). – 2017. – P.38 – 42.

   132.  Іваськевич В.З.  Оцінка ефултивності діагностики положення ікол в різні періоди формування прикусу / В.З. Іваськевич // Нове у медицині сучасного світу: Зб. тез наук. робіт учасників міжнародної наук.-практ конференції (м. Львів, 24‒25 листопада 2017 р.) Львів. – 2017. ‒ С. 20‒24.

   133.  Іваськевич В.З. 10 причин обрати компомерний пломбувальний матеріал на дитячому стоматологічному терапевтичному прийомі / В.З. Іваськевич, А.А. Васько, С.М. Шеверя // Intermedical Journal. –Vol.1(11). – 2018. –  P.13 – 15. 

   134.  Іваськевич В. З. Фактори, які впливають на виникнення вестибулярного положення ікол / В.З. Іваськевич // Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології: Матеріали 8 міжнар. стоматологічної конференції студентів і молодих вчених (м. Ужгород, 20-21 квітня 2018 р.). Ужгород. – 2018. – С. 81 – 84.

   135.  Іваськевич В.З.  Обґрунтування вибору оптимального методу лікування вестибулярного положення ікол/ В.З.Іваськевич, В.О. Бородач // Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології: Матеріали 8 міжнар. стоматологічної конференції студентів і молодих вчених (м. Ужгород, 1-2 березня 2019 р.). Ужгород. – 2019. – С.92 – 95.

   136.  Іваськевич В.З. Обґрунтування вибору оптимального методу лікування вестибулярного положення ікол / В.З. Іваськевич // Проблеми клінічної педіатрії : наук.-практ. журнал для педіатрів та лікарів загальної практики-сімейної медицини. Ужгород. – 2019. – № 3(45). – С. 39–44.