Стоматологія дитячого віку

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/post/extra/1069_klitinska_thumb1.JPG

Завідувач кафедри:

Клітинська Оксана Василівна,

доктор медичних наук, професор

КОНТАКТИ

м.Ужгород, вул. Університетська, 16а

klitinskaOksana@i.ua

 

Як окремий підрозділ Ужгородського національного університету, кафедра стоматології дитячого віку функціонує із 2013 року (Наказ №297/01-03 від 5 липня 2013 року). Очолює кафедру доктор медичних наук, професор  академік Української Академії Наук – Клітинська Оксана Василівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 12 осіб,  які є випускниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ужгородського національного університету та Буковинської державної медичної академії (м. Чернівці).

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/4.JPG

Кафедра є структурно-функціональним підрозділом стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/-2.jpg

Основною метою створення кафедри є забезпечення високоякісного та безперервного післядипломного навчання лікарів-стоматологів та лікарів інших спеціальностей в таких галузях медичної науки як «Дитяча стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань» та «Ортодонтія», а також з питань організації науково-дослідної роботи, організації надання стоматологічної медичної допомоги дітям, проведення наукових досліджень, присвячених поширеності, діагностиці, вивченню закономірностей перебігу, лікуванню та профілактиці найбільш поширених стоматологічних захворювань.

Всі співробітники кафедри стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету є практичними лікарями високої кваліфікації, які пройшли тривалу підготовку.

Завідувач кафедрою – д.мед.н., професор Клітинська Оксана Василівна – є Головним позаштатним спеціалістом Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА за фахом “Дитяча стоматологія”.

Кафедра стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету працює на клінічних базах, зокрема:

  • Університетській стоматологічній поліклініці, вул. Університетська;

  • Ужгородська ЦРЛ, вул.Можайського,16; де проводяться заняття із лікарями-стоматологами-інтернами та слухачами циклів, а також надається лікувально-консультативна допомога дітям.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/_-_3.JPG

Відремонтовано, оснащено та введено в експлуатацію стоматологічні кабінети в загальноосвітніх школах:

  • ЗОШ №10, Православна набережна, 24;

  • ЗОШ №20, вул. Сільвая, 3, де лікарями-стоматологами-інтернами

проводяться диспансерні огляди учнів відповідних шкіл та навчання їх навикам  догляду за порожниною рота. 

Наукова діяльність кафедри: виконується затверджена наукова тема: «Вдосконалення надання стоматологічної допомоги дітям, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду». Шифр теми – прикладна 351.77:616.314-053.2+577.118 № держреєстрації 0114 U004123. Керівник НДР – професор Клітинська О.В.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/_-_5.JPG

Співробітниками кафедри заплановані та виконуються 3 кандидатських дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня PhD.

Співробітники кафедри активно публікуються у фахових наукових, міжнародних та спеціалізованих друкованих виданнях, в яких опубліковано понад 200статей, приймають участь в науково-практичних конференціях, кафедра представлена в соціальних мережах.

Співробітниками кафедри видано навчальний посібник «Будова та функція жувального апарату людини» для студентів стоматологічних факультетів, зубних техніків та зубних гігієністів у співавторстві з проректором з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н., професором Н.О. Савичук.  Видано навчальні посібники: Курс лекцій «Ортодонтія» у трьох частинах (2018), «Додаткові методи обстеження в стоматології» (2017), «Гематологічна абетка» (2017) для студентів стоматологів, лікарів-інтернів та курсантів передатестаційних циклів, циклів спеціалізації та тематичного удосконалення стоматологічного факультету та для англомовних студентів та слухачів «Additional methods of examination in dentistry» (2018).

Співробітники кафедри разом з лікарями – інтернами активно приймають участь у виконанні заходів регіональних програм профілактики та зменшення стоматологічної захворюваності серед дитячого населення Закарпатської області.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/_-_6.JPG

Д.мед.н., проф. Клітинська О.В. є автором та координатором програми «Здорова усмішка дітей Закарпаття». Основною метою програми є зниження інтенсивності та поширеності основних стоматологічних захворювань серед дитячого населення області. Етапи програми: визначення проблеми – встановлення факторів ризику виникнення та прогресування захворювань та проведення епідеміологічних досліджень; забезпечення екзогенної немедикаментозної профілактики, тобто гігієнічне навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; екзогенна медикаментозна профілактика – ремінералізуюча терапія твердих тканин зубів та герметизація фісур у віковому аспекті.        

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/2.JPG

Проведено дослідження інтенсивності та поширеності карієсу зубів у дітей, що проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору йоду. Досліджено мікроелементний склад організму дітей, що проживають у гірському районі Закарпаття. Встановлено взаємозв’язок між мікроелементним складом  організму та карієсом зубів у даної групи дітей. Розроблено схеми корекції харчування, як ендогенної немедикаментозної профілактики карієсу у дітей, які проживають у гірських районах Закарпаття. Проведено епідеміологічне дослідження розвитку та поширення каріозного процесу у школярів міста Ужгорода. Зроблено порівняльну характеристику результатів дослідження для школярів-мешканців різних географічних зон Закарпатської області.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/stom_dyt_viku/-_7.JPG

Визначено наявність факторів ризику виникнення та прогресування карієсу у вищевказаної категорії пацієнтів. З’ясовано особливості стану твердих тканин зубів, тканин пародонта та гігієни порожнини рота у дітей з вадами слуху. На основі отриманих даних розроблено патогенетично обґрунтовані методи профілактики, спрямовані на підвищення рівня стоматологічного здоров’я дітей з вадами слуху. Визначено схеми проведення ремінералізуючої терапії у дітей різних клінічних груп. Впроваджено в практику та визначено ефективність  профілактики і лікування стоматологічних захворювань у дітей з вадами слуху залежно від віку та стану стоматологічного здоров’я. Проводиться аналіз наукової, навчальної літератури, законодавства та нормативно-розпорядчої документації з питань організації стоматологічної допомоги дітям та її вдосконалення на  географічно неоднорідних територіях.    

 

 

Відповідальний за інформацію: Клітинська Оксана Василівна
Дата оновлення сторінки: 14.03.2019