Наукові праці

 Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з комплексною науковою тематикою кафедри: «Вивчення проблеми біологічного впливу йод-фторного дефіциту в навколишньому середовищі та забруднення територій екосистеми Верхнього Потисся на інтенсивність клінічного перебігу патології щелепно-лицевої ділянки. Сучасні методи діагностики та особливості комплексного лікування»

Спільно з кафедрою твердотільної електроніки з/с Інформаційної безпеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  виконувались і виконуються фундаментальні наукові теми з державним б’юджетним фінансуванням №реєстрації 0103U001705 “Особливості одержання та властивості нано- та мікроструктурованої кальцій-фосфатними сполуками поверхні титану” (співкерівник – д.мед.н., проф. Потапчук А.М.). Кафедра стоматології є співвиконавцем держбюджетних науково-дослідних пошуково-прикладних розробок з пріоритетними напрямками: нові речовини і матеріали “Фізико-технологічні основи одержання біореактивних неорганічних матеріалів із заданими фізичними властивостями” (№ 0198003104, шифр – ДБ-311), “Особливості одержання та властивості біокерамічних градієнтних структур” та гранту за програмою міждержавного науково-технічного співробітництва України (2М/172-99) – Угорщина (НК-7/99) “Нанокомпозитні матеріали для біомедицини”. Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Чутливі елементи біосенсорів на основі нанокомпозитних оптичних структур з фотохромними біомолекулами та кальцій-фосфатних біосумісних матеріалів» (керівник – доц. Шаркань Йосип Петрович – Monofibre optical meter for chemical measurement. Y.P. Sharkan, S.O. Korposh, M.Y. Sichka, N.B. Zhitov, J.J. Ramsden. UK Patent Application GB 2428290 A, 24.01.2007 Код КПКВ 2201040 – «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ». Спільний українсько-угорський проект науково-технічного співробітництва на 2009–2010 роки “Дослідження та розробка оптичних матеріалів і структур для біосенсорів”. “Біосенсори анестетиків з чутливим елементом на основі фотохромних біомолекулярних нанокомпозитних оптичних структур” на 2011 – 2012рр.Розробка нанокомпозитних чутливих елементів біосенсорів на основі бактеріородопсину з використанням золь-гельних матриць та квантових точок “ на 2013 – 2014 рр.

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін та вдосконалення навчального процесу колективом кафедри надруковані: монографія Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Потапчук А.М., Горзов І.П. – 1998., навчальні посібники: Основи стоматології . / Потапчук А.М. – 2006,  Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. – 2012. с. з грифом МОН від 28.05.2012 р., Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці: навчальний посібник // Жеро Н.І., Маляр-Газда Н.М., Криванич В.М.// 2018, O.V.Fera, Ye.Ya. Kestenko, V.M. Kryvanych. Hygiene and human ecology.Publishing house UzhNU “Goverla”, 2019  підручник для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013.

Методичні розробки: Потапчук А.М., Рак Ю.В., Мошак Ю.В. Особливості відновлення дефектів коронок вкладками. Методи їх виготовлення. /Методичні розробки для інтернів. – Ужгород. 2017.- С.19,  Потапчук А.М., Рак Ю.В., Мошак Ю.В. Особливості відновлення дефектів коронок зубів керамічними вінірами. /Методичні розробки для інтернів. – Ужгород. 2017.- С.15

Виконуються дисиртаційні роботи аспірантів: Алмаші В.М. “Використання фізіоерапевтичних технологій при комплексному лікуванні запальних процесів тканин пародонта у дітей і підлітків в умовах впливу забруднення екосистеми Верхнього Потисся”; Цуперяк С.С. “Клініко-експериментальне обґрунтування вибору і аналіз ефективності використання різних тромбоцитарних концентратів для оптимізації комплексної реабілітації пацієнтів з обтяженим стоматологічним статусом”; Оніпко Є.Л. “Особливості планування імплантації та концепція вибору ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати при реабілітації хворих з повною та частковою вторинною адентією”; Онисько  Ю.М. «Вплив негайного навантаження ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати на успішність реабілітації хворих з дефектами зубних рядів». Докторська дисертація Слинько Ю.О. “Комплексне обгрунтування системи моніторингу адаптаційного потенціалу порожнини рота на етапах виконання дентальної імплантації й прогнозування ризику її ускладнень” 

За період 2019-2020р. опубліковано 8 статей у виданнях індиксованих Scopus: Anatoliy Potapchuk, Vitaliy Rusyn, Myroslav Goncharuk-Khomyn, Victoria Hegedus Prognosis of possible implant loss after immediate placement by the laboratorial blood analysis and evaluation of intraoperatively derived bone samples, Journal of International Dental and Medical Research 2019.; Iryna I Sokolova, Svitlana I German, Tetiana V Tomilina, Yuliia O Slynko, Anatoliy M Potapchuk, Karyna V Skydan, Nataliia M Udovychenko, Possibilities of modern x-ray examination methods for diagnostics of hidden dental caries of approximal localization, Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2019.; Yuliia Slynko, Irina Ivanovna Sokolova, Halyna Gubina-Vakulik, Anatoliy Potapchuk, Iryna Korneyko, Peculiarities of Morphology of Large Salivary Glands in Experimental Animals Under Different Conditions of Motor Activity of Their Mothers During Pregnancy, pesquisa brasileira em e clinica integrada,2019.; Potapchuk, A.M., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Almashi, V.M., Prevention of main dental diseases in children using herbal tea «dentesvita» , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019.; Kostenko, Y.Y., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Potapchuk, A.M., Relationship between idiopathic scoliosis of the spine and dentognathic anomalies in adolescents , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019.; Rivis, O., Potapchuk, A., Goncharuk-Khomyn, M., Bokoch, A., Use of mini-implant anchorage for second molar mesialization: Comprehensive approach for treatment efficiency analysis, Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada, 2020.-Vol.20. Potapchuk, A.M., Almashi, V.M., Lomnitsky, I.Y., Rusyn, V.V., Hegedush, V., The use of photodynamic therapy in the treatment of dental caries in children of contaminated areas of the ecosystem of the upper tysa region , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020.; Anatoliy M. Potapchuk, Tereziia P. Popovych, Yevhen Ya. Kostenko, Yana O. Baryska, Vasyl V. Levkulych /the right to clone: some aspects of the contemporary discourse//. – Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020.

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

1

Потапчук А.М.

Ендоссальні стоматологічні імплантати з біокерамічним покриттям (аналітичний огляд)

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

1997. –Вип.4. – С.23-26

2

Потапчук А.М.

Експериментальна оцінка остеоіндуктивних властивостей біокерамічного покриття на титанових імплантатах 

Новини стоматології.

1997.- №4.-С.59-62

3

Шаркань Й.П., Потапчук А.М., Горзов І.П., Соломон А.А., Кікінеші В.С.

Остеотропні градієнтні керамічні покриття на металевих імплантатах

Новини стоматології

1997.- №4.- С.71-75

4

Потапчук А.М.

Вплив біогенної пасти на основі гідроксилапатиту на перебудову кісткової тканини в лунці видаленого зуба

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

1998.- Вип.5.- С.52-54

5

Потапчук А.М., Шаркань Й.П.

Вплив лазерного гідромасажу з мінеральними водами на процеси остеоінтеграції імплантатів з градієнтним біоактивний покриттям

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

1998.-Вип.6. С.147-150

6

Потапчук А.М.

Остеорепарація дефектів щелеп в умовах імплантації гідроксилапатитної кераміки ‘КЕРГАП’

Вісник стоматології

1998.- №2.- С.19-21

7

Малышкина С.В., Дедух Н.В., Грунтовский Г.Х., Кладченко Л.О., Потапчук А.М., Ульянчич Н.В.

Морфологические особенности перестройки костной ткани при пластике дефекта гидроксилапатитной керамикой

Ортопедия, травматология и протезирование

1996.- №2.- С.110-114

8

Потапчук А.М.

Кальцій-фосфатні кераміки – різновид стоматологічних матеріалів (аналітичний огляд)

Вісник стоматології

1998.- №3.- С.62-67

9

Потапчук А.М.

Біоактивні градієнтні керамічні покриття для ендооссальних імплантатів

Ортопедия, травматология и протезирование

1998.-№3.- С.34-38

10

Потапчук А.М.

Оценка цитоксотичності имплантатов из титана с композытными покрытиями керамическим материалом

Вісник проблем біології і медицини

1998.- №25.- С.87-89

11

Potapchuk A.

Effect of hydroxyapatite – based biogenic paste on reconstructin of osseous tissue in socsed of extracted tooth 

School of Fundamental Medicine Journal

1998.- Vol.4, N 2. P.22-23

12

Пинзеник В.П., Потапчук А.М., Шаркань Й.П., Рибак В.Я., Рубіш Ю.Ю., Токач В.І., Потапчук Т.А.

Оптимізація форми та вивчення механічних напруг навколо дентальних імплантатів при різних навантаженнях

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Фізика”.

1999. – Вип.5. – С.220-226.

13

Потапчук А.М., Горзов І.П. 

Експериментальне обґрунтування направленої регенерації кісткової тканини навколо відторгаю чого імплантата

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

1999.- Вип.7.- С.217-219

14

Потапчук А.М., Шаркань Й.П., Горзов І.П.

Функціональна ефективність зубних протезів з опорою на імплантатах з градієнтним біоактивним керамічним покриттям

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

1999.- Вип.9.- С.174-176

15

Потапчук А.М., Шарга Б.М., Потапчук Т.А.

Порівняння антимікробних властивостей лінкоміцину та йоддицерину в складі композиції для кіскової пластики

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ‘Медицина’

2000.- Вип.11.- С.224-228

16

Потапчук А.М.

Периімплантантна патологія.

Вісник стоматології

2000.- №2.- С.69-74

17

Потапчук.А.М., Задорожна Т.О., Левченко Т.Й., Потапчук Т.А

Дисфункції щитовидної залози та репаративні процеси в кістковій тканині при дентальній імплантації в умовах йодо-фторного дефіциту

Буковинський медичний вісник

2000.- №3.- С.127-134

18

Борисов Ю.С., Ульянич Н.В., Войнарович С.Г., Лихнякевич Т.
Г., Потапчук А.М.

Исследования in vitro биосовместивости покрытий из остеотропной керамики на титановых имплантатах

Ортопедия, травматология и протезирование

2000.-№2.- С.19-21

19

Малишкіна С.В., Потапчук А.М.

Цитологічні особливості мікрооточення гідроксиапатитної кераміки при імплантації у кістку

Шпитальна хірургія

2000.- №3.- С.27-31

20

Sharkany J.P., Sichka M.I., Potapchuk A.M., Muchichka I.I.

Biocomptible gradient ceramic coatings for the metal  implantants 

Inernational conference ‘Advanced materials’

Kiev, 1999.- P.313

21

А.М.Потапчук, Й.П.Шаркань, В.А.Дубок, В.В.Русин, Т.А.Потапчук, В.М.Криванич

Іммедіат-імплантація при травматичних ушкодженнях альвеолярної кістки верхньої щелепи

Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Медицина. 

Випуск 32. – 2007. – С.249-251.

22

А.М.Потапчук, В.В.Русин, В.М.Криванич

Малоінвазивна імплантація в умовах дефекту зубного ряду естетично важливої ділянки

Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Медицина.  

Випуск 34. – 2008. – С.212-215

23

О.В. Міца, А.М. Потапчук, В.В. Русин, В.М. Криванич

Дослідження напружено-деформованого стану нижньої щелепи в ділянці 45 та 46 зубів при безпосередній дентальній імплантації

Науковий вісник Ужгородського університету.- Серія Медицина.- 

Випуск 37 – 2009. – С.147-150.

24

Потапчук А.М., Русин В.В., Мельничук Д.В., Фабрицій І.І.

Фактори ризику дентальної іммедіат-імплантації

Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Медицина.

Випуск 39- 2010 – С.224-229

25

А.М. Потапчук, В.В. Русин, Й.П. Шаркань, М.Ю. Січка, Ч. Гегедуш, В.М. Криванич

Цитологічні особливості остеобластів, культивованих у присутності біоматеріалів з різною поверхнею

Новини стоматології. 

2010. – С.33-37.

26

В.В. Русин, А.М. Потапчук, В.О. Петров, О.Л. Белей, Н.В. Бойко

Перспективи використання бацилярних біопрепаратів у стоматологічній практиці

Biomedical and biosocial anthropology.

2010. – Р.134-139.

27

А.М. Потапчук, В.В. Русин, Й.П. Шаркань, М.Ю. Січка, Ч. Гегедуш, В.М. Криванич 

Цитологічні особливості остеобластів, культивованих у присутності біоматеріалів з різною поверхнею

Новини стоматології. 

2010. – С.33-37

28

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю., Рівіс М.В.

Оцінка ефективності використання апарту Pendulum для дисталізації молярів на верхній щелепі та контроль оклюзії після лікування

Медичні перспективи

2011.- Том XVI,2.- С.64-68.

29

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю.

Порівняльний аналіз  сучасних систем мініімплантатів в ортодонтії

Проблеми екології та медицини

2011. – Том 15 №3-4.- С. 129-130.

30

Потапчук А.М., Політун А.М., Фабрі З.Й

Обгрунтування біологічної значимості фіточаїв “Дентесвіта” для первинної профілактики основних стоматологічних захворювань

Проблеми екології та медицини” 90 років вищому навчальному закладу України “Українська медична стоматологічна академія”. 

2011. ― Т.15,  № 3-4 (додаток 1) ― С. 128―129.

31

В.В. Русин, А.М. Потапчук, В.В. Калій

Використання альтернативних протимікробних препаратів в стоматологічній практиц

Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології.

2011. − С.- 287.

32

Потапчук, А.М. Політун, Чобо Гегедуш, Р.А. Лесів, І.В. Одайник

Профілактика основних стоматологічних захворювань в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду з використанням функціональних харчових продуктів “Дентесвіта”

Вісник стоматології, Науково-практичний рецензований журнал.

№6 (79) 2012. – С. 65-71

33

Потапчук А.М., Русин В.В

Особливості метаболічних процесів, які впливають на процеси остеоінтеграції при іммедіат-імплантації

Імплантологія Пародонтологія Остеологія. Науково-практичний журнал.

№3 (27) 2012. – С. 21-27

34

Потапчук А.М., Русин В.В., Мельничук Д.М

Оптимізація результатів успішності іммедіат-імплантації

Імплантологія Пародонтологія Остеологія. Науково-практичний журнал

№4 (28) 2012. – С. 46-51

35

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю.

Застосування скелетної опори на мінімплантати при лікуванні зубощелепних аномалій (огляд літератури

Вісник стоматології

2013.- №3.- С. 51-59.

36

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю., Зомбор К.В.

Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку закарпатської області

Проблеми клінічної педіатрії

2013.- №1(19).- С. 71-77.

37

Потапчук А.М., Ривис О.Ю., Мищенко О.Н., Ривис М.В

“Анатомо-топографическая оценка рисков апаратурно-хирургического лечения зубочелюстных аномалий с использованием миниимплантатов на верхней челюсти”.

Современная ортодонтия

2014.- №1(35). – С.42-46.  

38

Потапчук А.М., Крищук М.Г., Міщенко О.М., Рівіс О.Ю., Єщенко В.О

Порівняльний аналіз можливостей силового навантаження різних типів ортодонтичних міні імплантатів

Літопис травматології та ортопедії

2014.- №1-2(29-30).- С. 254-255.

39

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю., Крищук М.Г., Міщенко О.М.

Аналіз біомеханічних характеристик ортодонтичних мініімплантатів при різних силових навантаженнях”.

Новини стоматології. 

2014.- №1(78).- С. 56-62.

40

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю., Зомбор К.В.

Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку закарпатської області”.

Проблеми клінічної педіатрії.

2014.- №1 (19), С.71-77

41

Потапчук А.М., Рівіс О.Ю.

“Застосування скелетної опори на міні імплантати при лікуванні зубощелепних аномалій”.

Вісник стоматології, 

2014.- №3, С.51-59 

42

Потапчук А.М., Політун А.М., Чобо Гегедуш, Лесів Р.А., Одайник І.В

Профілактика основних стоматологічних захворювань в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду з використанням функціональних харчових продуктів ДЕНТИСВІТА”.

Дента клуб .

2014.- №1

43

Потапчук А., Рівіс О., Міщенко О., Гегедуш В.

Modeling of resistibility of the jaw bone tissues at the power load of orthodontic mini implants”.

Inter medical journal

№(1) 2014.- , ст.126

44

Потапчук А.М., Мельничук Д.В.

“Sensing elements based on photochromic nanocomposite film structures of the bacteriorhodopsin for biosensors of anesthetics”.

Inter medical journal

2014.-  №(1) ст.115

45

A.M. Potapchuk, V.M. Kryvanych, V.V. Rusyn, M.Y. Goncharuk-Khomyn

Clinical and instrumental analysis of prosthetic treatment supported by Zircon Prior dental implants

Intermedical Journal 

2014. – № II-III (Vol. 2). – P. 54-62.

 

46

А.М. Потапчук, В.М. Криванич

Вплив структури поверхні імплантатів на процеси остеоінтеграції (огляд літератури)

Інновації в стоматології. 

2015. – № 1. – С. 82–88.

47

А.М. Потапчук, В.М. Криванич

Електроміографічна оцінка функціональної активності жувальних м’язів при ортопедичному лікуванні з опорою на дентальні імплантати системи Zircon Prior

Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Медицина. 

Випуск 1 (51). – 2015. – С. 213–217.

48

А. Потапчук, И. Шаркань, М. Сичка, В. Криванич, Л. Дароци, И Сакалош, И. Трикур, В. Кикинеши, Ч. Гегедуш

Модификация поверхности титановых имплантатов

Дентальная имплантология и хирургия.

2015. – № 2(19). – С. 38–43.

49

Потапчук А. М., Крулик В. В. 

Інтраоральна реставрація сколів керамічного покриття металокерамічних зу- бних протезів композитними матеріалами

Вісник стоматології

2015. – № 4. – C. 66-69.

50

Potapchuk A. M., Lokota Yu. E., Shets I. S. 

Analysis of blood microcirculation changes in the tissues of prosthetic bed tissue in the process of use of complete dentures

Інновації в стоматології.

2015. –  № 4(10). – P. 53-56.

51

A.M. Potapchuk1, V.V. Krulyk1, V.O. Kikineshi2

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PECULIARITIES OF THE METAL-CERAMIC SAMPLES SURFACE RELIEF MORPHOLOGY DEPENDING ON THE ABRASIVE PROCESSION METHODS

Inter medical journal

2015. –  № 4. – P – 126

52

А.М. Потапчук, О.Н. Мищенко, А.А. Мосейко, В.Н. Криванич

Концепция формы дентальных имплантатов системы Zircon Prior

Хирургия. Восточная Европа.

№2 (14). – 2015. – С. 30-37.

53

Потапчук А.М., Криванич В.М., Русин В.В., Гончарук-+

омин М.Ю. /

Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи «Zircon Prior Fortis»

Клінічна стоматологія

2015. – №. 2(11). – С. 93-100.

54

Потапчук А.М., Криванич В.М., Русин В.В

Клініко-інструментальний аналіз успішності ортопедичного лікування дефектів зубних рядів незнімними протезами з опорою на цирконієві імплантати

мплантологія Пародонтологія Остеологія

2015. – №3 (39). – С.  64-72.

55

Потапчук А.М, Криванич В.М., Гегедуш В., Бако Й., Міщенко, Русин В.В.

Динаміка морфологічної перебудови периімплантатної кістки та остеоінтеграції цирконієвих імплантатів

Імплантологія Пародонтологія Остеологія

2015. – №2 (38). – 1-9.

56

Потапчук А.М., Алмаші В.М

Дослідження антибактеріальної ефективності фото динамічної терапії хронічних локалізованих пародонтитів

Імплантологія. Пародонтологія Остеологія

2016. – №3(43) – С. 85-91

57

Потапчук  А.М., Цуперяк С.С

Аналіз можливостей реставрації ділянок рецесії ясен з використанням композитних матеріалів

/.// Молодий вчений

2016. – №5. – С.305-308

58

Potapchuk A.M., Almashi V.M

Eеxperimental еvaluation of the effectiveness of red diode radiation (630±10 nm) in the treatment of chronic localized periodontitis

Intermedical journal.

2017. – Volume I(9) –  P.50-54

59

Потапчук А.М., Алмаші В.М

Порівняльне дослідження ефективності червоного діодного випромінювання та антибіотикотерапії в лікування хронічних локалізованих пародонтитів

Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Медицина.

2017 .- Випуск 2(56).  – С. 114–118

60

Потапчук А.М., Мельник В.С, Горзов Л.Ф., Рівіс О.Ю.

Клініко-економічні аспекти професійної гігієни порожнини рота.

Україна. здоров’я нації

2018.- Випуск 3(50).  – С. 66-69

61

Потапчук А.М., Мельник В.С, Горзов Л.Ф., Рівіс О.Ю. 

Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийомі

Вісник Української медичної стоматологічної академії” Актуальні проблеми сучасної медицини

2018. – Том 18, вип. 2(62). – С.211-214

62

Потапчук А.М., Мельник В.С, Горзов Л.Ф., Рівіс О.Ю.

Оцінка ангуляції молярів нижньої щелепи  в процесі їх мезіалізації з використанням скелетної опори на міні-імплантати

Новини стоматології.

2018. – №3(96) – С.47-50

63

. Anatoliy Potapchuk, Vitaliy Rusyn, Myroslav Goncharuk-Khomyn, Victoria Hegedus

Prognosis of possible implant loss after immediate placement by the laboratorial blood analysis and evaluation of intraoperatively derived bone samples

Journal of International Dental and Medical Research

2019. – Vol12. -№1. – P.143-150

64

A. M. Potapchuk ,Ye. L. Onipko, M. Yu. Sabov, V. M. Almashi, A. V. Yurzhenko, M. O. Stecique

Біомаркери в діагностиці хвороб пародонта

Clinical Dentistry

2019. – №2 –  P. 19-25.

65

Потапчук А.М., Мельник В.С, Горзов Л.Ф., Алмаші В.М

Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся

/.//  Сучасна стоматологія.

2019. – Вип.2.- С. 50-55

66

– Потапчук А.М., Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Балега М.І., Алмаші В.М.

Профілактика стоматологічних захворювань у дітей з використанням функціонального харчового продукту – фіточаю загальнозміцнюючого “ДЕНТЕСВІТА” збагаченого йодом та фтором.

Інформ. лист №1873

2019.

67

Iryna I Sokolova, Svitlana I German, Tetiana V Tomilina, Yuliia O Slynko, Anatoliy M Potapchuk, Karyna V Skydan, Nataliia M Udovychenko

Possibilities of modern x-ray examination methods for diagnostics of hidden dental caries of approximal localization

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960).

2019.- Vol.72.- №7. – P.1258-1264

68

Yuliia Slynko, Irina Ivanovna Sokolova, Halyna Gubina-Vakulik, Anatoliy Potapchuk, Iryna Korneyko

Peculiarities of Morphology of Large Salivary Glands in Experimental Animals Under Different Conditions of Motor Activity of Their Mothers During Pregnancy

PESQUISA BRASILEIRA EM ODONTOPEDIATRIA E CLINICA INTEGRADA.

2019. -Vol.19.-  №1. – P.1-7

69

А. М. Потапчук, В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, В. М. Алмаші

Оцінка ураженості карієсом зубів у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся [Текст]

Новини стоматології

2019. — № 2. — С.81-87.

70

А. М. Потапчук, В. В. Русин, Є. Л. Оніпко, В. М. Алмаші

Оптимізація ефективності лікування пацієнтів з періапікальними ураженнями молярів нижньої щелепи [Текст]

Новини стоматології

2019. — № 3. — С.6-11.

71

Potapchuk, A.M., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Almashi, V.M.

Prevention of main dental diseases in children using herbal tea «dentesvita» 


Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

2019

72

Kostenko, Y.Y., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Potapchuk, A.M.

Relationship between idiopathic scoliosis of the spine and dentognathic anomalies in adolescents 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

2019

73

А.М. Потапчук, В.В. Русин, Є.Л. Оніпко, Ю.М. Онисько, С.С. Цуперяк, В.М. Алмаші

Порівняльний аналіз рівнів редукції периімплантатної кісткової тканини при реалізації негайного та відтермінованого протоколів дентальної імплантації

Новини стоматології

2020. – №1. – С. 6-12.

74

Rivis, O., Potapchuk, A., Goncharuk-Khomyn, M., Bokoch, A.

Use of mini-implant anchorage for second molar mesialization: Comprehensive approach for treatment efficiency analysis

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada

2020.-Vol.20

75

Potapchuk, A.M., Almashi, V.M., Lomnitsky, I.Y., Rusyn, V.V., Hegedush, V.

The use of photodynamic therapy in the treatment of dental caries in children of contaminated areas of the ecosystem of the upper tysa region 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

2020

76

А.М. Потапчук, В.М. Алмаші

Клінічна оцінка ефективності застосування фотодинамічної терапії у профілактиці розвитку вторинного карієсу у дітей регіону Верхнього Потисся

Сучасна стоматологія 

2020. – №1. – 91-95

77

Anatoliy M. Potapchuk, Tereziia P. Popovych, Yevhen Ya. Kostenko, Yana O. Baryska, Vasyl V. Levkulych

The right to clone: some aspects of the contemporary discourse

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

2020.

78

Потапчук А.М., Русин В.В., Оніпко Є.Л., Онисько Ю.М., Цуперяк С.С., Алмаші В.М.

 Порівняльний аналіз рівнів редукції периімплантатної кісткової тканини при реалізації негайного та відтермінованого протоколів дентальної імплантації

Новини стоматології

2020. -№1. – C. 6-12.

 

1. Патент України.Зубний імплантат /Потапчук А.М., Шаркань Й.П., Горзов І.П., Гаврик Є.О.-№17590А, 06.05.97.

2. Патент україни. Харчова кухонна сіль /Горзов І.П., Потапчук А.М., Балог Й.С. – №17593А.1997.

Рішення про видачу патенту України. Твердіюча композиція для пластики дефектів у кістках /Потапчук А.М., Шаркань Й.П.- №99073791, 20.12.99

3. Рішення про видачу патенту України. Зубна лікувально-профілактична паста /Потапчук А.М., Горзов  І.П.- №97125922, 19.04.2000

4. Потапчук А.М. Патент № № 47817 Україна, МПК (2009) А61С 9/00 А61С 13/00. Спосіб дентальної іммедіат-імплантації / Потапчук А.М., Рибак В.Я., Русин В.В., Криванич В.М.; заявник і патентовласник Потапчук А.М., Рибак В.Я. – № u2009 08919; заявл. 27.08.09; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.

5. Патент № 47818 Україна, МПК (2009) А61С 8/00. Зубний імплантат / Потапчук А.М., Січка М.Ю., Шаркань Й.П., Попович І.І., Русин В.В., Криванич В.М.; заявник і патентовласник Потапчук А.М., Січка М.Ю., Шаркань Й.П. – № u2009 08920; заявл. 27.08.09; опубл. 25.02.10 

 

 Інформаційний лист «Потапчук А.М., Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Балега М.І., Алмаші В.М. Профілактика стоматологічних захворювань у дітей з використанням функціонального харчового продукту – фіточаю загальнозміцнюючого “ДЕНТЕСВІТА” збагаченого йодом та фтором. Інформ. лист №1873-2019».