Співробітники кафедри

Костенко Євген Якович – Декан стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету, Академік УАН, Президент Асоціації судової стоматології, Президент Асоціації стоматологів-ортопедів та зубних техніків України.

Закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, працював в ЛОО при Кабінеті Міністрів України, Центральній стоматологічній поліклініці Міністерства оборони України, Інституті стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Наукова робота: Тема кандидатської дисертації: «Клініко-експериментальне обґрунтування вдосконаленої методики лікування зубів зруйнованих нижче рівня ясен» (НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ, 2009р.).

Тема докторської дисертації: «Комплексна медико-інформаційна ідентифікація особи за одонтологічним статусом з експертною оцінкою морфо-функціональних змін зубо-щелепного апарату як результату стоматологічного лікування і реабілітації потерпілих» (НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ, 2014р.).

Основний напрямок наукової діяльності: питання ідентифікації осіб за стоматологічним статусом, експертна оцінка якості надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню, покращення роботи лікарів-стоматологів в умовах реформування медичної галузі в Україні.

Засновник та керівник наукової школи «Судової одонтології».

Автор більше 180 наукових праць, 11 винаходів, які підтверджені патентами України. Розробник лікувально-діагностичних методик та матеріалів, що застосовуються при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Автор розробки комп’ютерних програм ідентифікації осіб за стоматологічним статусом на основі рентгенологічних досліджень та ідентифікації матеріалів, що застосовуються в стоматологічній практиці. Є співавтором багатьох підручників та посібників для студентів профільних ВНЗ та практикуючих лікарів-стоматологів, зокрема, «Альманах з ортопедичної стоматології», «Протезування при повній втраті зубів», «Атлас захворювань ротової порожнини та оперативних втручань щелепно-лицевої ділянки і шиї», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Атлас ідентифікації внутрішньокісткових дентальних імплантатів за рентгенологічними ознаками», «Studbook», «Судова медицина».

Під його керівництвом захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Стоматологія», 10 магістерських робіт. Є науковим керівником п’яти аспірантів та здобувачів.

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 61.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук , спеціальність 14.01.02 – «Стоматологія» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») та член Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук, спеціальність 14.01.25 – «Судова медицина» (НМАПО ім. П.Л. Шупика).

Педагогічна діяльність: Читає лекції для студентів, лікарів-інтернів та курсантів за спеціальністю «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія» та «Судова стоматологія», проводить практичні заняття та майстер-класи.

 

Лікувально-консультативна робота: Лікар вищої категорії за спеціальностями: «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Терапевтична стоматологія». Має першу категорію за фахом «Організація та управління охорони здоров’я».

 

Костенко Світлана Борисівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Навчалася у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Інтернатуру проходила на базі Центральної поліклініки Міністерства оборони України, де працювала до 2005 року лікарем – стоматологом-терапевтом реконструктивного відділення.

З 2005 по 2011 роки працювала в ЦРП Солом’янського району м. Києва.

З 2011 по 2016 роки – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З вересня 2016 року по сьогоднішній час працює на посаді доцента кафедри терапевтичної стоматології.

З вересня 2017 року завідувач кафедри і доцент кафедри ортопедичної стоматології, доцент кафедри терапевтичної стоматології

Педагогічна діяльність: веде практичні заняття з циклу «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів 2 курсу, «Терапевтична стоматологія» для студентів 4 курсу та іноземних студентів 5 курсу, читає лекції для студентів 2 курсу з дисциплін «Пропедевтика ортопедичної стоматології». Веде студентський науковий гурток з терапевтичної стоматології, є академнаставником.

Лікарська діяльність: Лікар-стоматолог вищої категорії за спеціальністю «Терапевтична стоматологія» та І категорії за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

Очолює організаційний комітет з проведення науково-практичних конференцій та майстер-класів на базі стоматологічного факультету та Університетської стоматологічної поліклініки.

Наукова діяльність:

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування спектрофотометричних методів ідентифікації фотополімерних композитних пломбувальних матеріалів».

Затверджено тему докторської дисертації: «Комплексне експертне медико-соціальне та клініко-лабораторне обґрунтування критеріїв оцінки якості надання стоматологічної допомоги населенню».

 

Виконує методичну роботу з підготовки модульних контрольних робіт для студентів-іноземців.

 

 Романова Юлія Георгіївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 1994 році закінчила стоматологічний факультет Одеського медичного інституту ім.. М.І. Пирогова. З 1994 по 1996 рр. проходила інтернатуру із спеціальності «Ортопедична стоматологія» на базі Одеського державного медичного університету. З 1996 року та по теперішній час працює лікарем-стоматологом-ортопедом .

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування використання адаптогену рослинного походження для підвищення захисних і мінералізуючих властивостей в порожнині рота вагітних» (ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава), присвоєно вчене звання доцента у 2010 р.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування адаптаційних розладів у знімних протезах у хворих із зміненим гомеостазом в порожнині рота» (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса), у 2014 році присвоєно вчене звання професора.

У 2014 р. закінчила Одеський інститут «Міжрегіональна академія управління персоналом» за фахом «Управління персоналом та економіка праці».

Загальний медичний стаж роботи складає 30 років, стаж роботи за спеціальністю – 24 роки та 19 років науково-педагогічного стажу. Лікар-стоматолог вищої категорії з 2006 року.

Керівник Асоціації лікарів-пародонтологів Одеського осередку та член EFP, Академік Української академії наук, член Координаційної ради Асоціації стоматологів України, член Республіканської проблемної комісії «Стоматологія», член редакційної колегії журналу «Stomatology Edu Journal».

Нагороджена Почесною грамотою Управління охорони здоров’я, Одеського міського голови, Асоціації стоматологів України, Одеської міської адміністрації, Одеської обласної державної адміністрації, отримала Подяки за співпрацю від компанії «Dentsply Sirona», Асоціації ендодонтів Румунії, Асоціації стоматологів України.

 

Локота Євген Юрійович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Навчався у Львівському зубо-технічному училищі, яке закінчив з відзнакою, згодом працював протягом 7 років зубним техніком у Рахівській ЦРЛ.

Навчався у Івано-Франківському медичному інституті.

З 1993 року працював у приватному стоматологічному кабінеті ТзОВ «АПЕКС», в м. Івано-Франківськ. У період з 1998 року по 2000 рік працював у ЗАТ «Великобичківському лісокомбінаті» КЗПП Україна на посаді «Лікар-стоматолог».

З 2000 року по 2008 рік був принятий на посаду лікаря-стоматолога на амбулаторний прийом у с. Косівська Поляна.

У 2001 році захистив дисертацію на тему: «Раціональні конструкції часткових пластинкових протезів для заміщення дефектів зубних рядів. Клініка, технології їх виготовлення.» та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. В зв’язку з створенням стоматологічного факультету на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» був прийнятий на посаду асистента, а в подальшому доцента кафедри ортопедичної стоматології, де і продовжує працювати на даний час.

Висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє новітніми технологіями і методами діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань.

 

Кенюк Андрій Тарасович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

В період з 2004 року по 2009 рік навчався в Івано-Франківському державному медичному університеті на стоматологічному факультеті, закінчивши який отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікар-стоматолог».

З 2009 року по 2011 рік навчався на інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Івано-Франківському національному медичному університеті, по закінченні якої одержав сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Лікар-стоматолог».

В період з 2011 до 2014 роки працював асистентом та старшим викладачем кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», а з 2017 року переведений на посаду доцента цієї ж кафедри, працює на займаній посаді по сьогоднішній день.

У 2012 році одержав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

З 2012 року працює лікарем-стоматологом-ортопедом в ТзОВ «Університетська стоматологічна поліклініка». У 2016 році одержав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургічна стоматологія». У 2016 році пройшов курси ПАЦ та атестацію, отримавши II кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування оцінки результатів ортопедичного лікування пацієнтів з нефіксованим прикусом» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2019 році присвоєне вчене звання доцента кафедри ортопедичної стоматології.

Педагогічна діяльність: читає лекції та проводить практичні заняття з дисципліни «Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія» для вітчизняних та іноземних студентів 5 курсу.

 

Автор понад 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

 

Бокоч Анатолій Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У період з 2004 по 2009 роки навчався у Івано-Франківському державному медичному університеті на стоматологічному факультеті, по закінченню якого отримав диплом лікаря-спеціаліста.

У цьому ж році вступив на кафедру післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для проходження інтернатури, яку закінчив у 2011 році.

З вересня 2011 року працює асистентом кафедри ортопедичної сто­матології . У 2015 році переведений на посаду старшого викладача кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2017 році здобув науковий ступінь кандидата медичних наук після захисту дисертаційного дослідження на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного ортопедичного лікування фронтальних груп зубів естетичними конструкціями».

З 2019 року займає посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології.

Веде активний клінічний прийом на базі ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка», працює над удосконаленням методик проведення естетичного лікування фронтальної групи зубів прямими та непрямими ортопедичними конструкціями (коронки, вініри та композитні реставрації).

Педагогічна діяльність: читає лекції та проводить практичні заняття та з дисципліни «Ортопедична стоматологія» для студентів 3 курсу, читає лекції для студентів 5 курсу  з дисципліни «Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія», веде виробничу лікарську практику у студентів 4 курсу.

Активно відвідує стоматологічні конференції, майстер-класи та виставки, участь у яких підтверджена сертифікатами.

 

Богдан Іван Михайлович – старший викладач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 1995 по 2000 рік навчався в Івано-Франківському національному медичному університеті на стоматологічному факультеті.

З 2000 по 2002 навчався в інтернатурі ІФНМУ, по закінченні якої одержав сертифікат «Лікаря-спеціаліста».

З вересня 2002 по 2004 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології післядипломної освіти ІФНМУ.

З 2004 по 2010 працював старшим викладачем кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ.

З 2011 року працює старшим викладачем кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та лікарем-стоматологом-ортопедом в ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

У 2006 році отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

У 2011 році пройшов курси ПАЦ та атестацію, отримавши II кваліфікаційну категорію, в 2016 році – І кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

Працює над дисертаційним дослідженням: «Клініко-експериментальне обґрунтування експертної оцінки якості незнімних ортопедичних конструкцій», результати якого впроваджені в клінічну практику Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ), ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка» (м. Ужгород), Закарпатської обласної стоматологічної поліклініки (м. Ужгород), Івано-Франківську міську та обласну стоматологічні поліклініки.

Подано документи для отримання патенту на корисну модель «Розробка і впровадження ультразвукових датчиків для клініко-лабораторної оцінки якості металевих каркасів незнімних ортопедичних конструкцій».

 

За період виконання дисертаційного дослідження опубліковано 6 друкованих робіт у фахових виданнях, 2 з яких в іноземних виданнях.

 

Форос Анатолій Ілліч – старший викладач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2008 році вступив до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на стоматологічний факультет, який успішно закінчив у 2013 році закінчив та отримав диплом «Лікар-стоматолог».

У період 2013-2015 років продовжив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія»  на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

З 2015 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології Ужгородського національного університету.

У 2016 пройшов спеціалізацію «Ортопедична стоматологія».

Працює над виконанням дисертаційного дослідження за темою: «Оцінка стоматологічного статусу наркозалежних пацієнтів із парафункціями зубо-щелепового апарату в ході ортопедичного протезування незнімними конструкціями».

 

Є автором більше 10 наукових праць, у т.ч. 3 праць у фахових наукових виданнях, з яких 1 публікація у виданнях, що входить до науко-метричних баз, 2 публікації в іноземних виданнях та 1 навчально-методичний посібник.

 

Стецик Андрій Орестович – старший викладач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Навчався в Івано-Франківському національному медичному університеті на стоматологічному факультеті, який успішно закінчив за спеціалізацією «Стоматологія» та здобув кваліфікацію «Лікар-стоматолог».

Інтернатуру проходив на базі ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава та на клінічних базах м. Чернігова, де проявив неабиякий інтерес до ортопедичної стоматології.

У 2015 році вступив до клінічної ординатури на стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 2015 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Проводить заняття з курсу ортопедичної стоматології для студентів 3 та 5 курсів.

Веде клінічний прийом у Університетській стоматологічній поліклініці м. Ужгорода.

Автор 15 друкованих праць: з них 3 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, з яких 1 – в науко-метричному виданні, та 10 тез міжнародних науково-практичних конференцій, 2 методичні рекомендації.

У 2016 році здобув спеціалізацію за фахом «Ортопедична стоматологія».

Працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Механізми формування та патогенетичні принципи лікування бруксизму у пацієнтів з посттравматичним синдромом».

Opinion-leader компанії «Dentsply-Sirona».

 

Стецик Марія Олегівна – старший викладач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Навчалася в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на стоматологічному факультеті, який успішно закінчила за спеціальністю «Стоматологія» та здобула кваліфікацію «лікар-стоматолог».

Інтернатуру проходила на базі ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава та на клінічних базах м. Чернігова.

У 2015 році вступила до клінічної ординатури на стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 2015 року – асистент кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2016 році здобула спеціалізацію за фахом «Дитяча стоматологія».

З 2017 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Проводить практичні заняття для вітчизняних та іноземних студентів з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології».

У 2019 році переведена на посаду старшого викладача кафедри ортопедичної стоматології.

Веде клінічний прийом у ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

Працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вдосконалення методики лікування тканин пародонту у осіб, які постійно проживають в радіаційно-забрудненій зоні».

 

Є автором понад 30 наукових публікацій, з яких у розрізі дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць, з них 2 – фахові статті, 1 – у провідному іноземному виданні, результати роботи оприлюднювалися на 9 науково-практичних конференціях (8 з яких – міжнародні, 1 – Всеукраїнська), поза тематикою дисертаційної роботи – 1 стаття у науко-метричному виданні, 5 – тез у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій, 2 методичні рекомендації.

 

Гончарук-Хомин Мирослав Юрійович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2009 році поступив на стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгород­ський національний університет».

З 2013 року – заступник Голови наукового товариства факультету, з 2014 року – Голова СНТ, Стипендіат Верховної ради України та Президента України. Переможець International Dental Congress (Брно, Чехія, 2013), 1-ого стоматологічного конгресу Грузія-Україна (Батумі, Грузія, 2013) та 14 конференцій студентів та молодих вчених на території України. Член Асоціації судових стоматологів України (Україна), Східно-європейської організації судових медиків (Німеччина), директор науково-навчального центру судової стоматології, що сертифікований у галузі ідентифікації осіб за стоматологічним статусом у випадках масових катастроф за програмою Interpol/IOFOS (Рейкявік, 2015).

З 2014 році паралельно навчався на інтернатурі та магістратурі при стоматологічногу факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

В травні 2016 року отримав звання магістра медицини.

З вересня 2016 року аспірант та асистент кафедри ортопедичної сто­матології за сумісництвом.

 

Лауреат премії Національної академії медичних наук України, співав­тор 3 патентів на корисну модель, автор більше 70 наукових праць (в тому числі, статей у словацьких, чеських, німецьких, російських, італійських, турецьких та грузинських наукових виданнях, фахових виданнях рекомендованих ДАК МОН України та науко-метричних базах).

 

Локота Юрій Євгенович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету  ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У період з вересня 2007 року до червня 2012 року навчався на стомато­логічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Закінчив даний навчальний заклад з відзнакою.

У період з серпня 2012 року до червня 2014 року проходив інтернатуру на факультеті післядипломної освіти ДВНЗ «УжНУ», паралельно навчався у магістратурі по закінченню якої отримав звання «Магістр медицини».

З 2014 року і по теперішній час, працює на кафедрі ортопедичної стоматології асистентом.

 

Працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування озонотерапії та удосконалення методів в лікуванні пацієнтів повними знімними пластинковими протезами із акрилових пластмас».

 

Маруха Роман Юрійович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У вересні 2010 року вступив на стоматологічний факультет ДВНЗ «УжНУ».

У травні 2014 року був обраний на посаду Голови Студентського наукового товариства стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», був головним організатором IV Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених: «Актуальні питання сучасної стоматології».

У червні 2015 року закінчив вище згаданий навчальний заклад за спе­ціальністю «Cтоматологія» та отримав диплом «Лікар-стоматолог».

3 вересня 2015 року паралельно навчається на інтернатурі та магі­стратурі, працює лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

 

З вересня 2016 року прийнятий на посаду асистента кафедри ортопе­дичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Дячук Кристина Григорівна – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

У 2008 році вступила у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького на стоматологічний факультет, який успішно закінчила у 2013 році та отримала диплом спеціаліста.

У період з 2013 до 2015 року навчалася в інтернатурі та паралельно в магістратурі, по завершені якої отримала звання магістра медицини за спеціальністю «Стоматологія», на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З вересня 2015 року працює асистентом кафедри ортопедичної сто­матології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та лікарем-стоматологом в ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

 

На даний час являється здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук ДВНЗ «Ужгородського національного університету», працює над написанням кандидатської дисертації.

 

Цоцко Юлія Володимирівна – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

В 2008 вступила до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на стоматологічний факультет. За період навчання брала участь в між­народних науково-практичних конференціях за напрямами «Стоматологія» та «Судово-медична експертиза».

У 2013 році закінчила вище зазначений ВНЗ і отримала диплом за спеціальністю «Лікар –стоматолог».

З серпня 2013 року до червня 2015 року навчалася на інтернатурі у ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З вересня 2015 року працює асистентом кафедри ортопедичної сто­матології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та лікарем-стоматологом в ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

 

На даний час працює над написанням дисертаційного дослідження для здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

 

Мурга Іван Ярославович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

В 2009 році вступив до ДВНЗ «Ужгородський національний універси­тет» на стоматологічний факультет.

З липня 2011 року до липня 2014 року працював за сумісництвом в «Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології» на посаді ме­дичної сестри приймального відділення.

В 2014 році одержав диплом спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія».

З серпня 2014 до червня 2016 призначений на посаду лікаря -інтерна районної лікарні м. Виноградів Закарпатської області.

У 2016 році одержав диплом магістра за спеціальністю «Стоматологія».

 

У 2017 році розпочав  навчання в клінічній ординатурі на кафедрі післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ «УЖНУ», яку успішно закінчив. У 2019 році розпочав навчання в аспірантурі.

 

Красіцький Ігор Григорович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Проводить практичні заняття з дисципліни «Ортопедична стоматологія» в іноземних студентів 3 курсу, з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» у студентів 2 курсу, з циклу «Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія» у студентів 5 курсу, а також є куратором виробничої сестринської практики у іноземних студентів 2 курсу.

 

Крічфалушій Сергій Іванович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2011 році вступив до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на стоматологічний факультет, який успішно закінчив у 2016 році та  отримав диплом лікаря-стоматолога. В цьому ж році вступив на навчання до інтернатури, в якій продовжив навчання до 2018 року, паралельно навчаючись у магістратурі.

 

У 2018 році розпочав навчання в аспірантурі.

 

Бойчук Микола Михайлович – асистент кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2011 році вступив до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на стоматологічний факультет, який успішно закінчив у 2016 році та  отримав диплом лікаря-стоматолога. В цьому ж році вступив на навчання до інтернатури, в якій продовжив навчання до 2018 року, паралельно навчаючись у магістратурі.

 

У 2018 році розпочав навчання в аспірантурі.