Наукові праці

Основними напрямками наукової діяльності на кафедрі є:

 

  • вдосконалення способів ідентифікації осіб за стоматологічним статусом;

  • клініко-естетичні особливості незнімного та суцільнолитого знімного протезування;

  • впровадження різноманітних методик протезування при стоматологічній імплантації;

  • розробка програми оптимізації науково-дослідних робіт із використанням комп’ютерних технологій.

 

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через аспірантуру, клінічну ординатуру та магістратуру.

На кафедрі виконується Науково-дослідна робота за темою «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування сучасних стоматологічних технологій та експертна оцінка якості лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань (державний реєстраційний №0113U003611)

 

У рамках підготовки науково-педагогічних кадрів для вищих медичних закладів освіти України співробітниками кафедри здійснюється рецензування дисертацій, вони беруть участь у роботі експертної комісії та апробаційної ради «Стоматологія», у діяльності Асоціації стоматологів України.

Кафедра є базою для проведення секційних засідань наукових конференцій, співробітники кафедри роблять доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Стоматологія». За ініціативою співробітників кафедри було створено Науково-навчальний центр судової стоматології, виконується ряд наукових робіт по спеціальності 14.01.25 – Судова медицина та 14.01.22 – Стоматологія.

 Звіт про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік