Співробітники кафедри

Pdopt5QUJ98l_Yvh_0WOBmF0OUn_q7m2nG384zqdCsMw0KwETXiv6swHvkMR1pK1wnQqG5_mxso6KEHyMFCg1BLfXYTF0ThKc_bjgCek7N68rK4lnjETVPSwFXH-nSmOC6J0XbzSvQaWhFztVA

Брехлічук Павло Павлович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

У 2006 році закінчив Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького з відзнакою, спеціальність за дипломом «Стоматологія», кваліфікація «Лікар-стоматолог».

У 2008 році закінчив Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького з відзнакою, спеціальність за дипломом «Стоматологія», кваліфікація «Магістр медицини».

У 2014   захистив кандидатську дисертацію на тему ‘’Оцінка впливу методів дезінфекції на якість та об’ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів”, що вирішує важливу задачу вдосконалення надання кваліфікованої стоматологічної допомоги.

Стаж лікувальної і педагогічної роботи 8 років.

Основні етапи лікувальної, педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

З 01.09.2008 по 06.07.2010 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 07.07.2010 по 12.07.2011 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 13.07.2011 по 31.08.2012 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 01.09.2012 по 31.08.2014 рр. – старший викладач кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 01.09.2014 – доцент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 19.12.2016 – завідувач кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Основний навчальний курс: «Хірургічна стоматологія». Проводить практичні заняття із названого курсу, здійснює клінічний прийом хворих.

Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Здійснює медичне забезпечення лекційних курсів і практичних занять. З курсу «Хірургічна стоматологія» підготував і опублікував 4 видання.

Приймає участь у виконанні науково-дослідної роботи стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» на тему: «Клініко-експерементальне обгрентування, застосування сучасних технологій та експертна оцінка якості лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей і дорослих».

Основні навчально-методичні та наукові публікації:

Має 25 публікацій, з них 20 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 8 публікацій у фахових виданнях, 4 у провідних наукових виданнях інших держав.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 13 праць, які використовуються у педагогічній практиці, з них 10 наукових, у тому числі 7 у фахових виданнях та провідних  провідних наукових виданнях інших держав, 3 навчально-методичні.

Наукова діяльність: Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць. 

На теперішній час читає лекції та проводить практичні заняття для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“.

Лікувальна діяльність. Як лікар першої категорії за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“, „Терапевтична стоматологія“ та „Організація та управління охорони здоров’я“ проводить консультативно-лікувальний прийом пацієнтів.

Є діючим членом „Асоціації імплантологів України”.

 

 

Горицький Віктор Матвійович – доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Хірургічна стоматологія».

Науковий ступінь:

  • Рік: 2013. Cтупінь: Доктор. 

  • Спеціальність: Медичні науки. 14.03.04 – Патологічна фізіологія.

  • Місто:  Луганськ.

  • Установа: “Луганський державний медичний університет”, державний заклад

Наукові праці: Патогенез запального процесу в щелепно-лицевій ділянці алергізованого організму в умовах коригуючих впливів (екмпериментально-клінічне дослідження).

 

 6AdI9q0HgRHoANg_JCJi3adb5M2a9wILn8Gdm8X8QqovOEsdvMdOfM5Sug8tfD8_ENB3Vspt8qbfY3aN9vL9INMQmQ3abSG61qqtqszhzYSSnK9Y693I8M3zFb6nt00PvRGwGscBbf_TseXhSQ

Мочалов Юрій Олександрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

1999-2004 – Навчався на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Отримав диплом з відзнакою.

2004-2005 – Інтернатура зі спеціальності «терапевтична стоматологія» на кафедрі терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2004-2005 – Працював лікарем-стоматологом-інтерном в Стоматологічній поліклініці Подільського району м. Києва 

2004-2007 – Працював старшим лаборантом кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2006 – Пройшов курси спеціалізації з хірургічної стоматології  при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

2006-2007, 2009-2011, 2012-2013 – Працював  асистентом кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за сумісництвом)

2007-2008 – Працював на посаді головного спеціаліста відділу координації, організації та експертизи медичної допомоги ТДВ «Страхова компанія «Нафтагазстрах».

2008-2010 – Працював на посаді головного спеціаліста відділу координації, організації та експертизи медичної допомоги, а згодом – начальника відділу міжнародних відносин та начальника відділу договірної роботи ТОВ «Українська асистуюча компанія»

2008-2011 – Навчався в Інституті права імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної академії управління персоналом, отримав диплом юриста, спеціалізація «Комерційне і трудове право»

2011-2013 – Працював на посаді провідного спеціаліста відділу по роботі із лікувальними закладами Управління особистого страхування ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»

 

2012 – Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Оптимізація процесу рубцювання післяопераційних ран шкіри у дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки» при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.В. Харьков.

2006-2013 – Працював на посаді лікаря-стоматолога-хірурга відділення щелепно-лицевої хірургії Дитячої клінічної лікарні №7 м. Києва (за сумісництвом і за основним місцем роботи).

2013-2016 – Працював на посаді доцента кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

2015 – Отримав вчене звання доцента кафедри стоматології дитячого віку.

2016-2017 – Виконував обов’язки заступника декана із науково-педагогічної роботи Стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Із 2016 – до сьогодні – Працює на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

 B0I7umsftp6VkV-L3RxMAXN1SnsmJYg8El6AB5A7AGhPqlHAQs_98PGQCQxfQIiIJ3nD2bTxf301DiJb5zjVy2jZf5COTmY1kE5KhgOulvvOK78VWjqP5Ya7QndojsZMZVBo2A9AVJqkFY67RQ

Гелей Віра Михайлівна – кандидат медичних наук,  доцент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. Лікар вищої категорії за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“, „Організація та управління охорони здоров’я“.

В 1986 році закінчила Львівський національний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «Стоматологія».

Після закінчення інтернатури з 1989р. до 2019р. працювала в Ужгородській обласній клінічній стоматологічній поліклініці  лікарем-стоматологом-хірургом. У 2019 році підтвердила вищу категорію лікаря-стоматолога-хірурга. 

З 2008 р. до 2018 р.  працювала старшим викладачем кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Після захисту кандидатської дисертації в 2018 році і до теперішнього часу працюю на посаді доцента кафедри. 

Тема дисертації «Клініко-лабораторне обґрунтування методу комплексного лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки» затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Ужгородського національного університету» від  21 лютого 2013 року. ДК № 050758 кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

 За темою дисертаційної роботи опубліковано 27  науково-дослідних праць, із них: 7 статей опубліковано у фахових виданнях ліцензованих ДАК України, 20 праць – в інших виданнях та збірниках тез доповідей наукових конференцій. Видано інформаційні листи та методичні рекомендації. 

 За розробленою темою одержано: 

  1. Деклараційний патент України на корисну модель № 60010 «Методика комплексного лікування запальних захворювань ЩЛД періодонтитів і періоститів».

  2. Деклараційний патент України на винахід № 98858 «Спосіб комплексного лікування одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки».

  3. Деклараційний патент України на корисну модель № 124211 «Спосіб комплексного лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при загальносоматичній патології».

  4. Деклараційний патент України на корисну модель  № 124903 «Спосіб застосування схем місцевого знеболення у пацієнтів з онкологічними захворюваннями».

 

DSC_8199

Майструк  Павло Олегович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

2001 –  2006 рік навчання на стоматологічний факультеті НМУ ім.. О.О. Богомольця. 

2006 – 2008 рік інтернатура на базі Інституту стоматології НМАПО ім.. П.Л. Шупика.

2008 – 2010 – клінічна ординатура на базі Інституту стоматології НМАПО ім.. П.Л. Шупика

2010 – 2013 рік – аспірантура на базі Інституту стоматології НМАПО ім.. П.Л. Шупика. Тема дисертаційної роботи: «Клініко-експериментальне обгрунтування комплексного лікування фронтальної групи зубів за допомогою удосконалених ендодонто-ендооссальних імплантатів». Науковий керівник – проф.. Павленко О.В.

2013 – 2016 рік – асистент кафедри ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З 2016 по теперішній час  – асистент кафедри Стоматології дитячого віку УжНУ. На кафедрі виконував дисертаційну роботу «Удосконалення методів стабілізації зубів після резекції верхівки кореня у осіб молодого віку» під керівництвом професора Клітинської О.В.

2017 рік – успішний захист кандидатської дисертації, присвоєння звання кандидат медичних наук.

2018 рік і по теперішній час – доцент кафедри хірургічної стоматології та онкостоматології УжНУ.

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць (серед них – 7 самостійні) , з яких 9 статей у наукових виданнях рекомендованих ДАК України, серед яких 5 у міжнародних фахових виданнях , та 3 тезах наукових доповідей в матеріалах міжнародних та регіональних наукових конференцій, отримано 2 патенти – 1 на «Корисну модель» та  1 на «Винахід»

2005 – 2007 рік – навчався в магістратурі Національного Університету «Києво – Могилянська Академія» за спеціальністю «Менеджмент та організація управління в сфері охорони здоров’я» 

2006 рік – спеціалізований курс «Невідкладні стани та реаніматологічні заходи» на базі навчального центру DRK ( Червоний Хрест Німеччини) місто Хайдельберг.

  

37GkjqAaxHgbHFcKVEodCiHrEDd_dbEAnK0pSwgfuu9nyVdwuEZ5PFYd17JGdcKMyPKpJLVaF1c1BW8IYl-tMxbvANFHpRpgd_6PLF0e23_eqkS1blSfNUQdQUy8W5O-FFbg86UbXrFHp6Qf0Q 

Гелей Назарій Іванович – старший викладач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології  стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Лікар другої категорії за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“.  

В  2013 році закінчив з відзнакою ДВНЗ  «Ужгородський національний університет», стоматологічний факультет. З серпня 2013 року до серпня 2015 року навчався в інтернатурі. В 2015 році захистив магістерську роботу за темою  «Комплексне лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при загальносоматичній патології», отримав диплом магістра з відзнакою. 

Після закінчення інтернатури з вересня 2015 року до теперішнього часу працюю  лікарем-стоматологом-хірургом в університетській стоматологічній поліклініці.  У 2019 році отримав другу категорію лікаря-стоматолога-хірурга.

У  2015 р. був прийнятий асистентом кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». З 2018 року і до теперішнього часу працюю на посаді старшого викладача кафедри. 

У 2016 році зарахований на навчання в аспірантурі ДВНЗ «Ужгородського національного університету»  за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

Тема дисертації «Удосконалення  місцевого знеболення стоматологічних маніпуляцій  у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями» затверджена на засіданні Вченої ради  ДВНЗ «Ужгородського національного університету» від 13 грудня 2016 року. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 20  науково-дослідних праць, із них: 6 статей опубліковано у фахових виданнях ліцензованих ДАК України, 14 праць – в інших виданнях та збірниках тез доповідей наукових конференцій.  

 За розробленою темою одержано:

  1. Деклараційний патент України на корисну модель № 124211 «Спосіб комплексного лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при загальносоматичній патології».

  2. Деклараційний патент України на корисну модель  № 124903 «Спосіб застосування схем місцевого знеболення у пацієнтів з онкологічними захворюваннями».

  

uiErnJRNqj6L24L-Maav9IUF6EMMKwS7U-HBYxV0xX32nGtyOkpAk6GcNzVD96uLVqQmy1Zoox7D9vWW62QXHjJph86CUCTT_0ZNk66bqjsz9hEY9bU3ygC1f3UqQ1_LK-zQAKF0Jd-9vUYlNA 

Петрецька Світлана  Юріївна – старший викладач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. Лікар першої категорії за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“ 

Закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету в 2001 році за спеціальністю «лікувальна справа» та стоматологічний факультет в 2011 році за спеціальністю «стоматологія». Навчалася в інтернатурі за спеціальністю «загальна хірургія» та «лікар-стоматолог». Отримала спеціалізацію по хірургічній стоматології. Навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «щелепно-лицева хірургія» РУДН м. Москва. 

Лікар 1 кваліфікаційної категорії за спеціальністю хірургія та стоматологія хірургічна. Тема наукової роботи «Експертна оцінка якості стоматологічного лікування хворих з переломами верхньої та нижньої щелеп на вторинному етапі медичної допомоги».

 

o5IJvsRanVToriMcMTAUSd1axJc8o8NO7t-VcPewY-Yj-YuiIgq51YwwEjN9NMCxuRdRUJ0VlAOMIyz5cX4rLmv6ApdDYMCJ8ZLD4SmoBv1xbSFs3iHMo5K3no0Hgni8jJXiLC3wb62y6BTwkg

Домище Мар’ян Юрійович – старший викладач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології  стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. 

У 2012 році закінчив стоматологічний факультет даного університету за спеціальністю «Стоматологія» та отримав диплом «Лікар-стоматолог».

У 2012 році вступив на навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті. Заочну форму інтернатури проходив на базі ТзОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

У 2013 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка»

У 2014 році закінчив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті.

З 2015 року працює асистентом та старшим викладачем кафедри хірургічної стоматології ЩЛХ та онкостоматології  Ужгородського національного університету.

З 07.12.2015 по 31.03.2016 пройшов курси з підвищення рівня спеціалізації на базі Ужгородського національного університету за спеціальністю «Хірургічна стоматологія» У 2017 р. пройшов курси з підвищення рівня спеціалізації на базі Ужгородського національного університету за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

У 2019 році став головою закарпатського осередку Асоціації Імплантологів України

Веде клінічний прийом у ТзОВ «Університетська стоматологічна поліклініка».

Є автором більше 10 наукових праць, у т.ч. 3 праць у фахових наукових виданнях, з них 1 публікація у виданнях, що входить до науко-метричних баз, 1 публікації в іноземних виданнях.

Тема дисертаційного дослідження: «Ефективність транскраніальної електростимуляції на процеси загоєння ран після хірургічного втручання в порожнині рота».

 

PaVnqOhFzPKFNvfzlLJwBF1jM2bOOmipibtcSoKUQ3hyC3qHAwIh8LOFC1O5BjiJCklR9IejP8A8IHuM0G99tCfozwwrdtCRkblz29Lr2-zSOvlhtuuIOZybpDt_xV3fJLL6NUavlXgV4GrV4Q 

Йовбак Сергій Володимирович – асистент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”.

У 2010 році почав навчання на стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2015 році– вступив на навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті. 

У 2017 році – закінчив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті. 

З 2015 по 2017 рр. – навчався на магістратурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті.

У 2017 році здобув освітньо-кваліфікаційних рівень «Магістр медицини».

З 2017 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 2017 по 2019 рр. – навчався в клінічній ординатурі. 

У 2017, 2018, 2019 роках  писав публікації на Міжнародну стоматологічну конференцію студентів та молодих вчених. 

 

OBdiWXlE--E4J8gd95qbnGJJfPYr2mJ1MV22Mly_2GDmVpqrxBngaFnTxoeSaWxsVIL1O0nEVlbNTLyzYoXHxCKCVvyZ9f5Q2ar3T4zF6R_J_TfQycjevn82T-t_EXIel5YhGQDtWQAFblrJkQ

Гецко Юрій Юрійович – старший викладач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. 

 У 2008 році після закінчення школи вступив до Ужгородського національного університету на стоматологічний факультет.

У 2013 році закінчив стоматологічний факультет даного університету за спеціальністю «Стоматологія» та отримав диплом «Лікар-стоматолог».

У 2013 році вступив на навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті. Заочну форму інтернатури проходив на базі Закарпатської обласної стоматологічної поліклініки.

У 2015 році закінчив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті.

З 2015 по 2016 роки навчався на магістратурі на базі факультету післядипломної освіти стоматологічного факультету  ДВНЗ «УжНУ».

З 2016 року працює асистентом кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультетут ДВНЗ «УжНУ»

  У 2017 р. пройшов курси з підвищення рівня спеціалізації на базі Ужгородського національного університету за спеціальністю «Хірургічна стоматологія».

  З 2018 року займається клінічною роботою на базі ЗОКЛ ім.А. Новака.

Є автором більше 7 наукових праць, у т.ч. 2 праць у фахових наукових виданнях,  1 навчально-методичний посібник

 

 xQXnr8aZhWMYcJUe3-ylpOkKBeX8TJ9WY8ViZwzLtzh-oU62vuYm0QT9NrT1IT-XZgKcKzI7Qf0sd62PQoOY4NA6uuPSj0Te9B2s_D12JBElMHq4Z-VGqFLaIFuYZ6SPeCUFGKT3v6gafJ1uxA

Мар’ян-Йовбак Вікторія Юріївна –старший викладач кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”.

 У 2010 році почала навчання на стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2015 році– вступила на навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті. 

З 2015 по 2017 рр. – навчалася на магістратурі за спеціальністю «Стоматологія» в Ужгородському національному університеті.

У 2017 році здобула освітньо-кваліфікаційних рівень «Магістр медицини» з відзнакою.

У 2016 році приступила до роботи старшим лаборантом кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

З 2017 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2019 році приймала участь в Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених. Займається питанням методів лікування ретенованих третіх молярів.

 

 I-jNSlJfIN_fa4CYFtK_CkQRhOP53seSBEh0GmHtTDuo344D2746E5lLTSmCk0RkHjFZSNsGD2wy2M7JslGzNzoEjvhPrwcLKHUYyqmdMnANCVsodapujS80hor2ulMvHmyOPR9fZJ9tlkUbBg

Вовчанська Софія Володимирівна – асистент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

У 2010 рокі поступила на стоматологічний факультет на базі Ужгородського національного університету, навчання в котрому завершила у 2015 році. 

Під час навчання активно приймала участь в студентських конференціях, зокрема в Брно, і безпосередньо в їх організації на базі стоматологічного факультету. 

Протягом 2015-2017 років проходила інтернатуру на базі Ужгородського національного університету. 

У 2017 році захистила магістерську роботу. 

З 2015 року працює лаборантом на кафедрі хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології.

З 2017 року працює асистентом на кафедрі хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології.

 

g4uTAAqAsv6MZ-YQGGdv6o--rJ4bZ8hdxZoicOEFPKePxJ-X1AMMnC9swOyir5XvHzaBkAQRdvMXtDPzeHaewJvJzKUgDldSm8yvg2OdAiLl-XZx-YOX5NadoWK7mG4zDuzH9UpuvlpxVq_fiw

Мельник Леся Владиславівна – асистент кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. 

У 2011 після закінчення школи вступила до Ужгородського національного університету на стоматологічний факультет, який у 2016 році закінчила з відзнакою та отримала диплом «Лікар-стоматолог».  Того ж року вступила на навчання до інтернатури за спеціальністю «Стоматологія» на базі Ужгородського національного університету, яке успішно закінчила у 2018 році. 

У 2018 році також закінчила навчання у магістратурі на базі факультету післядипломної освіти «УжНУ»

З 2018 року працює асистентом кафедри хірургічної стоматології, щелепно- лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та лікарем-стоматологом у приватній стоматологічній клініці. 

 

IMG_64141 1 

Ворохта Денис Іванович – асистент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої  хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У період з 2009 по 2014 роки навчався на стоматологічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний факультет» по закінченню якого отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія».

У цьому ж році поступив на кафедру стоматології післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для проходження інтернатури. Закінчив інтернатуру в 2016 році за спеціальністю «Стоматологія».

У період з 2016 по 2019 роки навчався у клінічній ординатурі на стоматологічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний факультет».

У 2017 здобув спеціалізацію за фахом «Терапевтична стоматологія», а у 2018 – «Хірургічна стоматологія».

З вересня 2019 року працює асистентом кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої  хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та лікарем-стоматологом в ТзОВ «Університетська стоматологічна поліклініка». 

Відвідує стоматологічні конференції, майстер-класи та виставки, участь яких підтверджена сертифікатами.

 

Варламов Руслан Юрійович – асистент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої  хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

1989-1994 рр. Навчання в Донецькому Державному медичному інституті , стоматологічний факультет

1994-1995 Інтернатура в Луганській МСП №2

1995-1998 лікар – стоматолог Луганської міської поліклініки №11

1998 -2014 завідуючий стоматології Луганська міська поліклініка №11

2014 – до сьогодні приватна практика м. Ужгород

За сумісництвом

1995-1998 ЛОКЛ щелепно-лицева хірургія

1998-2005  міська лікарня №9 травмпункт 

2006 – 2012 Луганський медичний університет , факультет післядипломного навчання , кафедра стоматології №3 ,

2018 асистент кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет ».

 

 FAM_8799

Орос Роксолана Тарасівна – старший лаборант кафедри хірургічної стоматології, щлх та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. 

 

rrHPMvctQkaP2aUtZ7Dp7zoIU8ZQg65f2KuyUb9qJyytST8K6uC1s72mE49fiWPOH2LPsOIS_k3eFLjtdVeBz4C0eyhRkQ7Em2pvABc4TUa7C_pz5mzTGzzA1A3YBg94vbCTUOmE7Bwqlnnfgw

Микита Валерія  Петрівна – старший лаборант кафедри хірургічної стоматології, щлх та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“. 

 

 xwJbRgugqvmmwkmCj6I-1EqmS9b5lK1X-XA93-4JivF5cogBC0lAaYmpi2DqVs2QEKwEQQEBTXauN62r9VozD2lfsmwM69AFDWMKUZLZBR29CDlbXXrWj19B142yieTRobMCWAnFCSnR9beudA

Шепеленко Дар`я Олександрівна  – старший лаборант кафедри «Хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології» стоматологічного факультету ДВНЗ„Ужгородський національний університет“.

 

ZIzwrD7mzOd-VgOfbEVI6Jw5nyscuPE-BWfCS-W6Erm7HBusqMe2dGzofaLc9QDcW1eMy6YYh1L9e-wIuXbuM7vaYuCep57tgklxSFX6fMJAnAt5a_KOvRfQ7WLr_GPl9fUb8UJRDoywS-6FDg

Мішко Ніколь Едуардівна – старший лаборант кафедри «Хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології» стоматологічного факультету ДВНЗ„Ужгородський національний університет“. 

 

 

vORK5406ktXDUpiu-26rojynYtOFNTZce4Mobi_4HtGT7k7kVGslqp-xOEILDmQSbJ3_oiiBcy-_JQNzKe5qzoSoj7VsxyKec9IMeh1ID73bymbUYxslfk5jgCnc9DCpFPY6dW9tJShodh60ww

Кий Михайло Михайлович  – асистент, старший лаборант кафедри «Хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології» стоматологічного факультету ДВНЗ„Ужгородський національний університет“.

 

Відповідальний за інформацію: Брехлічук Павло Павлович