Про кафедру

Наукова робота кафедри спрямована на клінічне дослідження та експериментальне обґрунтування застосування сучасних технологій в хірургічній стоматології. Також проводяться дослідження щодо оцінки якості лікування і профілактики різноманітних захворювань ЩЛД.

Калій Василь Васильович у 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аутогемохіміотерапія в комплексному лікуванні місцево-розповсюджених злоякісних пухлин приносових пазух». У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Нейро-ендокринні аспекти клінічного протікання раку гортані». З 2011 року член-кореспондент «Российской Академии Естествознаний», Doctor Honoris Causa Ростовського науково-дослідного онкологічного інституту. Автор понад 60 наукових робіт, надрукованих у фахових виданнях, а також 7 винаходів, підтверджених патентами України та Російської Федерації. Працював в ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий» м.Ростов-на-Дону, а також в «Российском научно-исследовательском онкологическом центре им.Н.Н.Блохина РАМН РФ» м.Москва. У 2012 році нагороджений медаллю А.Нобеля за винахідництво. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

За останній рік співробітниками були захищені дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидат медичних наук ( Брехлічук П.П. з темою – «Оцінка методів дезінфекції на якість знезараження та об`ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів») та доктор медичних наук ( Горицький В.М.  з темою – «Патогенез запального процесу в щелепно-лицевій ділянці алергізованого організму в умовах коригуючих впливів»).

На основі досліджень кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології були надруковані наукові роботи в монографіях, періодичних виданнях, медичних журналах, збірниках та інше. Кожен викладач кафедри щороку готує студентів до міжнародних та вітчизняних конференцій.

На кафедрі функціонує науковий гурток, кількість студентів якого щороку збільшується. Його робота спрямована на залучення зацікавлених, талановитих студентів до наукової та практичної роботи за профілем кафедри.