Наукові праці

Наукова робота кафедри спрямована на клінічне дослідження та експериментальне обґрунтування застосування сучасних технологій в хірургічній стоматології. Також проводяться дослідження щодо оцінки якості лікування і профілактики різноманітних захворювань ЩЛД.

 

Брехлічук Павло Павлович у 2014 захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка впливу методів дезінфекції на якість та об’ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів». 

Основні публікації за напрямом (за останні 5 років):

1. «Медико-юридичні аспекти оцінки втрати стоматологічного здоров`я при переломах щелеп» / П.П. Брехлічук, // Матеріали 5-ї Міжнародної конференції  студентів та молодих вчених “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (26-27 лютого 2016 року).

2. «Систематизація результатів ефективності застосування методу транскраніальної електростимуляції у стоматологічній практиці» / Домище М.Ю., Брехлічук П.П // Матеріали 6-ї Міжнародної конференції  студентів та молодих вчених “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (20-22 квітня 2017 року).

3. «Методи лікування ретенованих третіх молярів» / Мар`ян-Йовбак В.Ю., Йовбак С.В., Брехлічук П.П.,//  Матеріали 7-ї Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених 20 – 21 квітня 2018р., ст..141 – 143.  

4. Йовбак С.В., Мар’ян-Йовбак, Брехлічук П.П. «Аналіз шляхів попередження неефективного місцевого знеболення в практиці лікаря стоматолога», Матеріали 8 Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених 1 – 2 березня 2019р., ст..97 – 98.

Участь у конференціях і семінарах (за останні 5 років):

1. Вовчанська С.В., Брехлічук П.П. «Клінічне дослідження стоматологічного статусу пацієнтів із супутнім одонтогенним запальним процесом у щелепно-лицевій ділянці», 2 ст. Матеріали 7-ї Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» (20-21 квітня 2018 року).

2. Йовбак С.В., Мар’ян-Йовбак, Брехлічук П.П. «Методи лікування ретинованих третіх молярів» Матеріали 7-ї міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» (20-21 квітня 2018 року).

3. Йовбак С.В., Мар’ян-Йовбак, Брехлічук П.П. «Аналіз шляхів попередження неефективного місцевого знеболення в практиці лікаря стоматолога», Матеріали 8 Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених 1 – 2 березня 2019р., ст..97 – 98.

Робота з аспіранами та докторантами(за весь період):

1. «Клініко-лабораторне обгрунтування комплексного лікування гнійних періоститів щелеп у осіб з девіантною поведінкою» / П.П.Брехлічук., Демчик І.

 

Мочалов Юрій Олександрович у 2012 Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Оптимізація процесу рубцювання післяопераційних ран шкіри у дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки» при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.В. Харьков.

Основні публікації за напрямом (за останні 5 років):

1. Mochalov I.O. Features of the medical expenses compensation for dental care in voluntary medical insurance in Ukraine. Intermedical journal. 2018. Vol.II (12). P. 65-70.

2. Klitynska O.V., Maystruk P.O., Hasiuk N.V., Mochalov Y.A. Evaluation of Frontal Teeth Stabilization after Root Apex Resection among the Ukrainian Young People. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada. 2018. Vol. 18 (1). P. e4181.

3. Maystruk P., Mochalov Yu., Pruts H. Usage effectiveness of improved endodonto-endossal implants for stabilization of frontal teeth. Intermedical Journal. 2018. 1(11).

4. Мочалов Ю.О., Алексєєва О.Г., Кравцов Р.В., Голінка О.П. Аналіз застосування сучасних стоматологічних пломбувальних (реставраційних) матеріалів в багатопрофільному приватному стоматологічному закладі. Сучасна стоматологія. 2018. № 5. С. 13 – 18. 

5. Mochalov I.O., Dyachuk K.G., Rozluts’ka V.Z. Possible reasons of dental caries wide spreading in Ukraine. Intermedical journal. 2015. V.1 (3). P. 21-25. 

6. Hasyuk N.V., Klitynska O.V., Antonyshin I.V., Mochalov Y.O. Ways of formation and extending of clinical and analytical thought of students-dentists under the activities of student scientific society. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2018. № 4/1 (53). C. 112 – 115.

7. Pruts H., Močalov J.A., Stanko P. Špecifiká stomatologickej starostlivosti u pacientov s protinádorovou chemoterapiou. Stomatológ (Bratislava). 2017. Vol.27, №1. P. 3-7. 

8. Mochalov I.O., Pushkaryov A.O. Special approaches of dental care providing to patients with diabetes mellitus. Intermedical journal. 2015. V.II (4). P. 21-24. 

9. Костенко Е.Я., Мочалов Ю.А., Каминский Р.С., Накашидзе Г.Н., Бунь Ю.Н., Гончарук-Хомин М.Ю. Применение синтетического остеопластического материала EASYGRAFT® при субанатральной аугментации верхней челюсти.  Медицинские новости Грузии. 2018. № 12 (285). С. 32 – 36.

10. Костенко Е.Я., Мочалов Ю.А. Экспериментальное исследование процессов отверждения синтетического остеопластического материала easygraft® при разных способах его приготовления. Сучасна стоматологія. 2018. № 3(92). С.51-56. 

11. Мочалов Ю.О., Клітинська О.В. Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні. Здоровье ребенка. 2015. №3 (63). С.118–121.

Науково-дослідні роботи (за останні 5 років):

1. «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування сучасних стоматологічних технологій, експертної оцінки якості лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей та дорослих» (державний реєстраційний № 0113U003611)

2. «Вдосконалення надання стоматологічної допомоги дітям, які проживають в умовах  біогеохімічного дефіциту фтору та йоду» (№ державної реєстрації – 0114U004123)

Участь у конференціях і семінарах (за останні 5 років):

1. VIII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України (17-19 квітня 2019 року, м. Київ)

2. Science and society. Proceedings of the 9th International conference (1st February 2019). Hamilton, Canada. 

3. XХХIIІ International scientific conference ―  Innovations of the future (November, 8, 2018, New York)

4. II International Scientific Forum of Scientists “East–West” (May 10-11, 2018). Vienna.

5. 7 міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» (20-21 квітня 2018 року). Ужгород

6. SCIENCE AND LIFE:  international scientific conference. Karlovy Vary – Kyiv, 16-17 November 2017

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-ти річчю ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль, 1-2 червня 2017 року).

8. Організація та управління охороною здоров’я :  наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (м. Київ, 18 – 20 жовтня 2016 р.)

9. Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології : наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 р.)

10. III International congress Georgia-Ukraine (Lviv, July-August, 29-1, 2015). Lviv, 2015.

Керівництво науковою роботою студента (за останні 5 років):

Магістр Сабов А.В., Магістр Іваськевич В.З., Магістр Дячук К.Г., Магістр Пушкарьов А.О., Магістр Тукало І.В.

 

Гелей Віра Михайлівна у 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування методу комплексного лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки» затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Ужгородського національного університету» від  21 лютого 2013 року. ДК № 050758 кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

Основні публікації за напрямом (за останні 5 років):

1. Методика лікування генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали ІV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання сучасної стоматології”. – Ужгород. 2015 с. 101-104

2. Методика лікування запальних захворювань пародонта на фоні соматичної патології органів травлення
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали V міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2016 с. 184-186

3. Чутливість піогенних стафілококів до комерційних препаратів-бактеріофагів
ГМ Коваль, НІ Гелей, КІ Маховська
Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії. – Львів, 6-8 2016

4. Оцінка клінічної ефективності використання антигомотоксичних препаратів у лікуванні періоститу
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали VІ міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2017 с. 135-138

5. Комплексне лікування пародонтальних абсцесів із застосуванням антигомотоксичних препаратів
МК Добровольська, НІ Гелей, ВМ ГелейМатеріали VІ міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2017 с. 138-140

6. TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH GENERAL-SOMATIC PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM NI Heley, YY Kostenko, MK Dobrovolska, VM Heley
INTERMEDICAL JOURNAL 2 (10), 42-45 2017

7. Методика лікування перикорониту і ретромолярного оститу МК Добровольська, НІ Гелей, ВМ Гелей, ПП Брехлічук INTERMEDICAL JOURNAL 2 (10), 26-30 2017

8. Фелінозна лімфаденопатія на стоматологічному прийомі: опис клінічного випадку Ю.О. Мочалов, В.М.Гелей, О.В. Степа, Р.Р. Шкерта ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Медичний факультет Кафедра дитячих хвороб із дитячими інфекціями 2017

9. Патент на корисну модель МПК (2018.01) А61K 6/00 , А61K 31/00, A61P 23/00 Спосіб застосування схем місцевого знеболення у пацієнтів з онкологічними захворюваннями / Винахідник: Н.І. Гелей, Є.Я. Костенко, В.М. Гелей. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №UA124903c.4 № а2017 11290; заявл. 20.11.2017; oпубл. 25.04.2018. – Бюл. №8. c.4.

10. Патент на корисну модель МПК (2018.01) А61В 17/00 Спосіб комплексного лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при загально соматичній патології / Винахідник: Н.І. Гелей, М.К. Добровольська, П. Джупа, Гелей. В.М. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №UA124211, № а2017 10610. Заявл. 01.11.2017; oпубл. 26.03.2018. – Бюл. №18. c.4. 

11. Результати аналізу роботи хірургічного кабінету Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки за 2012-2016 роки.
ВМ Гелей
Клінічна Стоматологія 2 (23), 41-48 2018

12. Вдосконалена методика проведення практичних навиків провідникової внутрішньоротової анестезії
ВМ Гелей, НІ Гелей Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених. (1-2 березня 2019, м Ужгород) 74-76 2019

13. Застосування комплексного лікування дисбактеріозу слизової оболонки порожнини рота на фоні рефлюкс-езофагіту ВМ Гелей, МК Добровольська, НІ Гелей INTERMEDICAL JOURNAL 1 (13), 67-70 2019

Участь у конференціях і семінарах (за останні 5 років):

1. Актуальні питання сучасної стоматології: мат. ІV міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 28.02.2015 р.),

2. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. V міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 26.02.2016 р.),

3. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 20.04.2017 р.),

4. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 20.04.2018 р.),

5. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених. (1-2 березня 2019, м Ужгород)

 

Майструк Павло Олегович у 2017 році  успішно захистив кандидатську дисертацію.

Основні публікації за напрямом (за останні 5 років):

1. Analysis of caries prevalence and caries complications among young people in transcarpathian region of Ukraine

2. Clinical and Laboratory Grounds for the Rational Selection of Filling Material for the Restoration of Deciduous Teeth

3. Evaluation of Frontal Teeth Stabilization After Root Apex Resection
Among the Ukrainian Young People

4. Аналіз рівня прозапальних цитокінів в ротовій та ясенній рідині
залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції

5. Features of the diagnostic process
of the red flap in the practice of a dentist

6. Features of the cell complex of the mortal shell of the rolle cavity on the field of tolerancy

Науково-дослідні роботи (за останні 5 років):

1. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУБІВ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ВЕРХІВКИ КОРЕНЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ.

 

Гелей Назарій Іванович У 2016 році зарахований на навчання в аспірантурі ДВНЗ «Ужгородського національного університету»  за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

Тема дисертації «Удосконалення  місцевого знеболення стоматологічних маніпуляцій  у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями» затверджена на засіданні Вченої ради  ДВНЗ «Ужгородського національного університету» від 13 грудня 2016 року. 

Основні публікації за напрямом (за останні 5 років):

1. Методика лікування генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали ІV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання сучасної стоматології”. – Ужгород. 2015 с. 101-104

2. Методика лікування запальних захворювань пародонта на фоні соматичної патології органів травлення
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали V міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2016 с. 184-186

3. Чутливість піогенних стафілококів до комерційних препаратів-бактеріофагів
ГМ Коваль, НІ Гелей, КІ Маховська
Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії. – Львів, 6-8 2016

4. Оцінка клінічної ефективності використання антигомотоксичних препаратів у лікуванні періоститу
НІ Гелей, ВМ Гелей Матеріали VІ міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2017 с. 135-138

5. Комплексне лікування пародонтальних абсцесів із застосуванням антигомотоксичних препаратів
МК Добровольська, НІ Гелей, ВМ ГелейМатеріали VІ міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – Ужгород. 2017 с. 138-140

6. TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH GENERAL-SOMATIC PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM
NI Heley, YY Kostenko, MK Dobrovolska, VM Heley
INTERMEDICAL JOURNAL 2 (10), 42-45 2017

7. Методика лікування перикорониту і ретромолярного оститу
МК Добровольська, НІ Гелей, ВМ Гелей, ПП Брехлічук
INTERMEDICAL JOURNAL 2 (10), 26-30 2017

8. Патент на корисну модель МПК (2018.01) А61K 6/00 , А61K 31/00, A61P 23/00 Спосіб застосування схем місцевого знеболення у пацієнтів з онкологічними захворюваннями / Винахідник: Н.І. Гелей, Є.Я. Костенко, В.М. Гелей. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №UA124903c.4 № а2017 11290; заявл. 20.11.2017; oпубл. 25.04.2018. – Бюл. №8. c.4.

9. Патент на корисну модель МПК (2018.01) А61В 17/00 Спосіб комплексного лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при загально соматичній патології / Винахідник: Н.І. Гелей, М.К. Добровольська, П. Джупа, Гелей. В.М. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – №UA124211, № а2017 10610. Заявл. 01.11.2017; oпубл. 26.03.2018. – Бюл. №18. c.4. 

10. ВИКОРИСТАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПАРОДОНТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НІ Гелей, ВМ Гелей
Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології, 56-59 2018

11. Вдосконалена методика проведення практичних навиків провідникової внутрішньоротової анестезії
ВМ Гелей, НІ Гелей Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених. (1-2 березня 2019, м Ужгород) 74-76 2019

12. Стан вегетативної нервової системи у хворих на глосодинію
ВМ Кулигіна, АВ Повшенко, МА Горай, ІО Дорош, НІ Гелей
INTERMEDICAL JOURNAL 1 (13), 71-75 2019

Участь у конференціях і семінарах (за останні 5 років):

1. Актуальні питання сучасної стоматології: мат. ІV міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 28.02.2015 р.)

2. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. V міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 26.02.2016 р.)

3. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 20.04.2017 р.)

4. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених.» (м. Ужгород, 20.04.2018 р.)

5. Актуальні питання науково-практичної стоматології: мат. VІІІ міжнар. стомат. конференції студентів та молодих вчених. (1-2 березня 2019, м Ужгород)