Співробітники кафедри

Мельник Володимир Семенович – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри дитячої стоматології  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій для студентів 2 курсу з «Пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології» та 3 курсу з «Профілактики стоматологічних захворювань», проводить практичні заняття для студентів 4 та 5 курсів за спеціальністю «Дитяча   терапевтична стоматологія» та «Дитяча хірургічна стоматологія».

В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Оптимізація комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 12-15 років з хронічним гіперацидним гастритом». Спеціальність 14.01.22 ─ стоматологія в ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). 

Запланував тему докторської дисертацiї: «Комплексне клініко-лабораторне обґрунтування етіології, патогенезу, профілактики та лікування спадкових зубощелепних аномалій в умовах довготривалого компактного проживання груп осіб (на прикладі Закарпатської області»).

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», «Дитяча  стоматологія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

 

Казакова Римма Вікторівна – доктор медичних наук, професор  кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Автор більше 300 наукових праць, з них 3 монографії , 2 підручники, 2 винаходи, які підтверджені патентами України. Є науковим керівником 4 кандидатських дисертацій. Вивчає етіологію, патогенез та проблеми лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, питання профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

На кафедрі  видано під редакцією  д.мед.н., проф. Казакової Р.В. 7 навчальних посібників і 8 методичних рекомендацій. 

 

Горзов Людмила Федорівна – к.мед.н., доцент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.Заступник декана стоматологічного факультету по роботі з іноземними студентами.

Голова Ради молодих вчених стоматологічного факультету.

Завуч кафедри. 

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для іноземних студентів 2-5 курсів на англійській мові за спеціальністю «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Профілактика стоматологічних захворювань», «Дитяча терапевтична стоматологія» та «Дитяча хірургічна стоматологія». 

В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності лікування хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з  незнімною ортодонтичною апаратурою». 

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

 


Білищук Любов Миколаївна – к.мед.наук, доцент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Відповідальна за науково-методичну роботу кафедри.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 5 курсу за спеціальністю  «Дитяча терапевтична стоматологія».

В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування індивідуальної профілактики карієсу зубів у дітей з порушенням ремінералізуючої функції слинних залоз» (14.01.22 – стоматологія) у ДУ «Інститут стоматології НАМН України» (м. Одеса). 

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 

Зомбор Катерина Володимирівна  – к.мед.наук, доцент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Відповідальна за методичну роботу кафедри.

Педагогічна діяльність: читає лекції та проводить практичні заняття для студентів 3-4 курсу за спеціальністю  «Ортодонтія».

В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування диференційної профілактики карієсу зубів у дітей при різному мінеральному складі питної води» (14.01.22 – стоматологія) у ДУ «Інститут стоматології НАМН України» (м. Одеса). 

Лікар першої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 

Рівіс Олег Юрійович  – к.мед.наук, доцент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає лекції та проводить практичні заняття для студентів 3-5 курсу за спеціальністю  «Ортодонтія».

В 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій та деформацій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.22 – стоматологія).

Лікар першої категорії за спеціальністю «Ортодонтія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 

Дячук Едіта Йосипівна – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 4 курсу за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Клініко-лабораторне обґрунтування множинного карієсу у дітей з соматичною патологією в умовах різного екологічного навантаження». 

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитяча стоматологія»

 

Горзов Семен Степанович – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Відповідальний за технічне забезпечення кафедри.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 3 та 4 курсів за спеціальністю «Ортодонтія».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 .

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Лікар першої категорії за спеціальністю «Ортодонтія».

 

Ізай Мілан Ернестович – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 3-5 курсів за спеціальністю «Ортодонтія».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового звання кандидата медичних наук на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування репозиції багатокореневих зубів при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Лікар першої категорії за спеціальністю «Ортодонтія».

 

Дуганчик Ян Іванович – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 2 курсу за спеціальністю «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» та 3 курсу за спеціальністю «Профілактика стоматологічних захворювань».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового звання кандидата медичних наук на тему: «Особливості профілактики та лікування захворювань тканин пародонта у дітей, які проживають на територіях з різним антропогенним навантаженням».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Сапович Богдан Ярославович – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 2 курсу за спеціальністю «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» та 3 курсу за спеціальністю «Профілактика стоматологічних захворювань».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового звання кандидата медичних наук на тему: «Профілактика та усунення шкідливих звичок, які впливають на формування патології прикусу».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Горзов Віталія Володимирівна – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 4 курсу за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового звання кандидата медичних наук на тему: «Профілактика карієсу зубів у дітей віком від 2 до 6 років, шляхом впровадження інноваційної навчальної програми у дитячих дошкільних закладах м. Ужгорода».

Керівник студентського наукового гуртка кафедри.

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Гриненко Євгенія Михайлівна – старший викладач кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 2 курсу за спеціальністю «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» та 3 курсу за спеціальністю «Профілактика стоматологічних захворювань».

Наукова робота: виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового звання кандидата медичних наук на тему: «Диспансеризація, профілактика та лікування стоматологічних захворювань у ромської етнічної групи 12-15 років».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Халак Роман Олегович – асистент кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Спеціалізація «Дитяча  стоматологія».

Педагогічна діяльність: проводить практичні заняття для студентів 4 курсу за спеціальністю «Дитяча хірургічна стоматологія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

 

Автор 3 наукових та навчально-методичних праць.