Наукові праці

Основний напрямок наукової діяльності:

– профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей.

За період 2015-2018 р. працівниками кафедри захищено 5 кандидатських дисертації, які виконувались в рамках теми науково-дослідної роботи кафедри дитячої стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань у дітей Закарпаття» (номер державної реєстрації 0116U003555). Керівник НДР – д.мед.н., професор Казакова Р.В.

Співробітниками кафедри виконуються 2 докторські роботи та 7 кандидатських дисертаційних досліджень.

Співробітники кафедри активно приймають участь у виконанні заходів регіональних програм профілактики та зменшення стоматологічної захворюваності серед дитячого населення Закарпатської області.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, учасники якого є призерами багатьох Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів. 

Працівниками кафедри було опубліковано близько 150 статей у фахових наукових та спеціалізованих виданнях, більше 10 науково-методичних рекомендацій для студентів, 5 підручників, 5 патентів з якими можна ознайомитися в електронному репозитарії ДВНЗ «УжНУ» за посиланням https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/125

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно вдосконалює свій професійний рівень відвідуючи семінари, науково-практичні конференції, стоматологічні виставки нашої країни та зарубіжжя.

Наукові посібники, підручники

Казакова Р.В., Чопяк В.В., Павлюк І.В., Воляк М.М., і співавт. Многоформная экссудативная эритема: клиника, диагностика, лечение/ під ред. Р.В.Казакової.-Львів: ГалДент, 2010.-88 с.

Казакова P.B., Костенко Є.Я., Сані Є.І., Кузняк Н.Б. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: навч.- метод. посібн.- Ужгород: 2011. – 268с.

Казакова Р.В., Матейко Г.Б., Воляк М.Н., Павлюк І.В., Федак П.П., Кошкін О.Є. Стан слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих інфекційних захворюваннях: навч. посібн. – Львів: ГалДент, 2012.-152 с.

4. Казакова Р.В Матейко Г.Б Скиба В.Я., Воляк Н.Н., Мельник В.С., Билыщук Л.Н. Полость рта при инфекционных заболеваниях у детей. Учебное пособие. – Львов, ГалДент, 2013, – 94 с., -35 илл.(Гриф МОЗ Украины-письмо №23-01-25/25 от 01.04.2013 г.)

Казакова Р.В., Деньга О.В.,Анісімова Л.В., Мельник В.С., Білищук Л.М., Мельник В.С.,  Дячук Е.Й., Булей Л.Ф., Цибульска В.А. Пломбувальні матеріали в дитячій терапевтичній стоматології.:навч.посібник/ Під ред. проф. Р.В. Казакової і проф.Дєньги О.В./,Ужгород.«Говерла».-2014.-184 с.:іл.

 

Методичні видання

1. Казакова Р.В., Жеро Н.І., Клітинська О.В., Мельник В.С. Методичні розробки для  підготовки студентів 3 курсу до практичних занять з профілактики стоматологічних захворювань. Ужгород.-2011. -56 с.

Казакова Р.В., Жеро Н.І., Клітинська О.В., Мельник В.С. Методичні розробки для  підготовки студентів 4 курсу до практичних занять з дитячої хірургічної стоматології. Ужгород.-2011. – 48 с.

Казакова Р.В., Жеро Н.І., Клітинська О.В., Мельник В.С. Методичні розробки для підготовки  студентів 5 курсу до практичних занять з дитячої хірургічної стоматології. Ужгород.-2011. – 51 с.

Казакова Р.В., Жеро Н.І., Клітинська О.В., Мельник В.С., Дячук Е.Й. Методичні розробки для підготовки студентів 5 курсу стоматологічного факультету до практичних занять з дитячої терапевтичної стоматології. Ужгород.«ПП Данило С.І.».-2011.  – 100 с.

5. Казакова Р.В., Мельник В.С., Джупина С.М., Федак П.Л. Учебный справочник «Симптомы и синдромы заболеваний, проявляющиеся на слизистой оболочке полости рта». Ужгород, 2011. – 49 с.

6. Казакова Р.В., Скиба В.Я., Мельник В.С., Джупина С.М., Дячук Е.Й., Билыщук Л.М. Клинические критерии состояния полости рта при заболеваниях слизистой оболочки у детей. Учебное пособие – Ужгород 2012- 100с.

7. Казакова Р.В., Мельник В.С., Білищук М.В., Кенюк А.Т. Анатомія молочних і постійних зубів. Методичні рекомендації до практичних занять з дитячої стоматології. -Ужгород -2012- 63 с.

Казакова Р.В., Клітинська О.В., Єліашова Г., Пиндус Т.О., Мельник В.С., Дячук Е.Й., Ізай М.Е., Горзов С.С. Збірник тестових завдань з дитячої стоматології для студентів стоматологічних факультетів. Збірник тестових завдань- Ужгород -2012-293с.

Казакова Р.В., Переста Ю.Ю, Табачнюк Н.В., Кенюк А.Т. Організація та обладнання стоматологічного кабінету. Методичні рекомендації до практичних занять з дитячої стоматології. –Ужгород. -2012.-71с.

Переста Ю.Ю., Ожоган З.Р., Казакова Р.В., Клітинська О.В., Костенко Є.Я., Добровольська М.К., Жеро Н.І., Локота Є.Ю., Горицький В.М., Брехлійчук П.П., Ільков П.В., Богдан І.М., Мельник В.С., Дячук Е.Й., Ізай М.Е., Онисько М.І. Алгоритми для практично-орієнтованого іспиту із спеціальності «Стоматологія». Частина 1, Ужгород 2012.- 116 с.

Переста Ю.Ю., Ожоган З.Р., Казакова Р.В., Клітинська О.В., Костенко Є.Я., Добровольська М.К., Жеро Н.І., Локота Є.Ю., Горицький В.М., Брехлійчук П.П., Ільков П.В., Богдан І.М., Мельник В.С., Дячук Е.Й., Ізай М.Е., Онисько М.І. Алгоритми для практично-орієнтованого іспиту із спеціальності «Стоматологія». Частина 2, Ужгород.- 2012.- 106 с.

12.Казакова  Р.В., Білищук Л.М., Горзов Л.Ф., Зомбор К.В., Дячук Е.Й., Дуганчик Я.І. Профілактика стоматологічних захворювань. Методичні рекомендації до практичних занять. За ред. проф.Казакової Р.В./, – Ужгород. «Говерла».-2014.- 112 с.

 

Наукові статті у фахових виданнях

Казакова Р.В. Рівень стоматологічного здоров’я у 12-річних дітей Закарпаття, проживаючих в різних екологічних умовах. /Р.В. Казакова, В.С. Мельник, Е.Й.Дячук// Науково-практичний журнал «Проблеми екології та медицини» ВДНЗ «УМСА» том 15 № 3-4 (додаток 1) 2011.- C.87-88.

Казакова Р.В. Поширеність основних стоматологічних захворювань серед 12-15-річних дітей м.Ужгорода. /Р.В.  Казакова, В.С. Мельник, Е.Й.Дячук// Науково-практичний журнал «Вісник стоматології» № 4(77)2011. -C.100-101.

Казакова Р.В. Рівень стоматологічної захворюварості у підлітків м.Ужгорода. /Р.В. Казакова, В.С. Мельник, Л.Ф. Булей //Науково-практичний  рецензований журнал «Вісник стоматології» № 4(81) 2012.- C.103-105.

Казакова Р.В. Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта  у підлітків, які проживають в різних екологічних умовах /Р.В. Казакова, В.С. Мельник, М.В. Білищук// Науково-практичний журнал «Новини стоматології» № 1. – 2013. – C.78-79.

Казакова Р.В. Взаємозв’язок запальних захворювань пародонта і патології органів травлення у дітей і підлітків. /Р.В.  Казакова, В.С. Мельник// Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина». – 2013.-  Випуск 2(47). – C. 150-154.

Казакова Р.В. Дентофобія у дітей і заходи її профілактики / Мельник В.С.// Український науково-медичний молодіжний журнал.- 2012.- №2,- С.137.

Казакова Р.В.,Рівень стоматологічної захворюварості у підлітків м.Ужгорода. / Р.В. Казакова, Мельник В.С., Булей Л.Ф.// Вісник стоматології.-2012.-№ 4(81).- С.103-105.

Казакова Р.В.,Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта  у підлітків, які проживають в різних екологічних умовах. / Р.В. Казакова, Білищук М.В., Мельник В.С.// Новини стоматології.- 2013.-  № 1.- С.-78-79.

Казакова Р.В. Взаємозв’язок запальних захворювань пародонта і патології органів травлення у дітей і підлітків. / Р.В. Казакова, Мельник В.С.//  Науковий вісник Ужгородського університету»,серія «Медицина»,- 2013,-Випуск 2(47).- С.150-154.

Казакова Р.В. Вміст вітаміну С в продуктах,вирощених на території Закарпатської області. /Р.В. Казакова, Мельник В.С., Булей Л.Ф. // «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина» – 2013.- Т. 3(48).- С.192-194.

Казакова Р.В. Профілактика аліментарного С-гіповітамінозу у дітей Закарпаття. /Р.В. Казакова, Мельник В.С., Булей Л.Ф.// Науковий огляд. – 2014. – Т.2, №.3. – С.113-118.

Казакова Р.В. Вивчення стоматологічного статусу та факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань у студентської молоді міста Ужгород. / Р.В. Казакова, Мельник В.С., Білищук Л.М., Дячук Е.Й., Кенюк А.Т.// «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина» – 2014.- Випуск 2(50).- С.170-172.

Казакова Р.В. Критерії С-вітамінної забезпеченості підлітків з хронічним катаральним гінгівітом при гастродуоденальній патології. /Р.В. Казакова, Мельник В.С.// Український стоматологічний альманах.-2014.- № 4.- С.58-60.

Клітинська О.В. Аналіз стану тканин пародонта у школярів міста Ужгорода. /О.В. Клітинська, Ступницька О.М., Мельник В.С.// Український медичний альманах.-  – Т.15,№3.-С.89-90.

Мельник В.С. Поширеність і  види зубощелепних аномалій серед 12-15-річних дітей м.Ужгорода. Український стоматологічний альманах.- 2012.- Т.1, №2. –  С.118-119.

Мельник В.С. Поширеність аномалій зубощелепної системи у дітей м.Ужгорода. /В.С. Мельник, Ізай М.Е.// Український медичний альманах.- 2012.- Т.15, №2,- С.163.

Мельник В.С. Оцінка захворюваності тканин пародонту у підлітків м. Ужгорода. /В.С. Мельник, Булей Л.Ф.// Український медичний альманах».- 2012.- Т.15,№5, – С.338-339.

Мельник В.С. Оцінка захворюваності тканин парадонта у дітей  в Закарпатській області. /В.С. Мельник, Булей Л.Ф.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2012.- № 2(17),- С.90-92.

Мельник В.С. Пародонтальний статус підлітків з хронічним гастродуоденітом. /В.С. Мельник, Булей Л.Ф.// Український медичний альманах.- 2013.- Том 16, №1(додаток), – С.122.

Мельник В.С. ТHE STATE OF PARODONT TISSUES’ DISEASES IN CHILDREN OF TRANSCARPATHIAN REGION. /В.С. Мельник, Булей Л.Ф.// INTER Medical Journal. (Словацька Республіка). – 2014. – № 1. – С.112-114.

Мельник В.С. Результати анкетування дітей, проведеного в рамках виконання програми «Здорова усмішка дітей Закарпаття». /В.С. Мельник, Горзов Л.Ф.// Молодий вчений.-2014.-№ 9 .-С 128-130.

 

Участь у конференціях

Мельник В.С., Дячук Е.Й. Науково-практична конференція стоматологів Закарпаття з міжнародною участю “Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань ”. 16-17 квітня 2010.

Клітинська О.В., Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання стоматології сьогодення”.- Тернопіль,19 листопада 2010.

Казакова Р.В., Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція «Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології», 23-24 вересня 2011.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. 5-й міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі»,Ужгород, 27-28 січня 2012.

Казакова Р.В., Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини: сучасний стан та шляхи розвитку». – Львів, 23-24 березня 2012.

Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція «Місце та роль медицини в ХХІ ст.». – Одеса, 30-31 березня 2012.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина в умовах трансформаційних процесів».- Львів, 20-21 квітня 2012.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. Міжнародна науково-практична конференція «Забеспечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави».- Одеса, 27-28 квітня 2012.

Казакова Р.В., Мельник В.С. Білищук Л.М. Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні технології в стоматології» 6-7 червня 2012 м.Ужгород.

Мельник В.С., Булей Л.Ф., Дуганчик Я.І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення,перспективи медичних наук».- Одеса, 20-21 липня 2012.

Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи розвитку медичної науки та медичної практики».- Львів,10-11 серпня 2012.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика XXI століття». – Київ.-7-8 вересня 2012.

Казакова Р.В., Мельник В.С., Дячук Е.Й., Білищук Л.М., Булей Л.Ф. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko.- 7-11 травня 2012.

Казакова Р.В., Мельник В.С., Дячук Е.Й., Білищук Л.М., Булей Л.Ф. Дуганчик Я.І. Перша, Друга, Третя та Четверта Міжнародна стоматологічна конференція «Сучасні тенденції в стоматологічній науці та практиці» – 2012-2015 рр.

Мельник В.С., Булей Л.Ф.1-й Стоматологічний Конгрес Грузія-Україна- Гріголеті, Грузія, – 24-29 червня 2013.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні».- Дніпропетровськ,- 21-22 червня

Мельник В.С.International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease/ SOMED 2013/.- Kosice, Slovakia.- September 23-26 2013.

Мельник В.С. ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, – Ялта, – 1-6 жовтня 2013.

Казакова Р.В., Мельник В.С. X Конгрес педіатрів України 6-8 жовтня 2014 року, м. Київ.

Казакова Р.В., Мельник В.С. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання фізіології,патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків».- Харків,- 24-25 жовтня 2013.

Мельник В.С., Зомбор К.В.,Булей Л.Ф.2-й Стоматологічний Конгресс Грузія-Україна 10-15 липня 2014 р. м.Батумі, Грузії.

Мельник В.С., Булей Л.Ф. VІ науково-практична конференція “Інноваційні технології в стоматології”.- Тернопіль,26 вересня 2014.

Мельник В.С., Горзов Л.Ф. Білищук Л.М., Дячук Е.Й. «Інноваційні технології в сучасній стоматології»,19-21 березня 2015 р., м.Івано-Франківськ.