Дитяча стоматологія

Історія кафедри

 

Мельник Володимир Семенович – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри дитячої стоматології  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій для студентів 2 курсу з «Пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології» та 3 курсу з «Профілактики стоматологічних захворювань», проводить практичні заняття для студентів 4 та 5 курсів за спеціальністю «Дитяча   терапевтична стоматологія» та «Дитяча хірургічна стоматологія».

В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Оптимізація комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 12-15 років з хронічним гіперацидним гастритом». Спеціальність 14.01.22 ─ стоматологія в ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава).

Запланував тему докторської дисертацiї: «Комплексне клініко-лабораторне обґрунтування етіології, патогенезу, профілактики та лікування спадкових зубощелепних аномалій в умовах довготривалого компактного проживання груп осіб (на прикладі Закарпатської області»).

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», «Дитяча  стоматологія».

Основний напрямок роботи – профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедра дитячої стоматології заснована рішенням Вченої ради УжНУ від 28 травня 2009 року. ЇЇ першим завідуючим був доцент М.А. Лучинський, як організатор, не тільки очолив з перших днів кафедру, а також налагодив роботу клініки дентальної гігієни, як перший в Україні Центр дитячої дентальної гігієни, де оглядаються, навчаються гігієнічним навичкам та лікуються діти  дошкільних та шкільних навчальних закладів м. Ужгорода та Закарпатської області в рамках виконання програми «Здорова посмішка дітей Закарпаття», прийнятої на 5 сесії, 5 скликання Ужгородської міської ради від 16 липня 2009 року № 1148.

1 вересня 2010 року на базі поліклініки ГУМВС в Закарпатській області відкрито факультетську стоматологічну клініку, де проходять заняття з терапевтичної та дитячої стоматології.

З 1 березня 2010 року по 1 червня 2011 року кафедру очолювала к.мед.наук, доц. Н.І.Жеро.

З 1 червня 2011 р. по 31 серпня 2017 року колективом кафедри керувала професор Р.В. Казакова.

З 1 вересня 2017 р. колектив кафедри очолює к.мед.наук, доц. В.С. Мельник.

За останнні роки кафедра дитячої стоматології Ужгородського національного університету сформувалась у потужний освітньо-науковий осередок, де велика увага приділяється науковій та навчально-методичній роботі. На кафедрі  під редакцією  д.мед.н., проф. Казакової Р.В. видано 7 навчальних посібників, 1 з грифом МОН України і 8 методичних рекомендацій для студентів. Викладачами кафедри опубліковано більше 100 наукових праць  у фахових та 25 у міжнародних виданнях. Отримано 5 патентів України.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, серед яких є 1 доктор медичних наук, проф., 3 кандидати медичних наук, доценти; 5 старші викладачі, 5 асистентів. Всі викладачі є практичними лікарями з клінічним досвідом, що дає змогу студентами отримати знання не тільки теоретичні, а й практичні.

Навчальними базами кафедри дитячої стоматології є Університетська стоматологічна поліклініка,  обласний дитячий спеціалізований пульмонологічний санаторій „Малятко”, лікарня та поліклініка Сектору медичного забезпечення ГУМВС України в Закарпатській області.

На кафедрі працює науковий студентський гурток,  в якому студенти займаються за тематикою кафедри. Студенти-науковці приймають участь у всеукраїнських  і міжнародних   конференціях,  займаючи  призові місця.

Кафедра забезпечує навчальні дисципліни: Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.

Всі викладачі кафедри приймають активну участь у громадсько-виховній роботі факультету та університету.