Наукові праці

В 2018 році на базі стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» створений Науково-навчальний центр клінічної пародонтології та патології слизової оболонки рота (далі – ННЦ) (наказ № 316/01-04 від 12.04.18 р.), основними завданнями якого є: отримання науковими i науково-педагогічними працівниками, студентами, аспірантами та докторантами наукових результатів, створення конкурентоспроможних науково-технічних розробок в галузі пародонтологі та патології слизової оболонки ротової порожниниї; проведения науково-дослідних робіт у вказаному напрямку; поглиблена наукова підготовка студентів, аспірантів i докторантів, підвищення кваліфікації науково – педагогічних i наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень i розробок; сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами i докторантами для подальшого їx працевлаштування за фахом як наукових i науково-педагогічних працівників. Крім того, ННЦ надає освітні послуги фахівцям у галузі стоматології відповідно до постанови КМ України № 796 від 27.08 2010. З метою реалізації навчального компоненту діяльності ННЦ укладені договори про співробітництво із Департаментом охорони здоров’я Закарпатської ОДА та з низкою ЛПЗ області.

Темою науково-дослідної роботи центру  «Клінічної пародонтології та патології слизової оболонки рота» є — Профілактика, оптимізація лікування та реабілітація хворих з патологією пародонту та СОПР в умовах геопатогенного регіону

Виконуються кандидатські дисертації

1. Обгрунтування вдосконалених методик діагностики оральних маніфестацій системного червоного вовчаку та його лікування (Гранчак Ю.М., керівник к.м.н., доц. Жеро Н.І.).

2. Механізми формування та патогенетичні принципи лікування бруксизму у пацієнтів з посттравматичним синдромом (Стецик А.О., керівник к.м.н., доц. Жеро Н.І.).

3. Клініко-лабораторне обгрунтування методики лікування тканин пародонту у осіб, які постійно проживають у радіаційно-забрудненій території (Стецик М.О., керівник к.м.н., доц. Костенко С.Б.).

Отримано патентів

1. «Спосіб комплексного лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонту при загальносоматичній патології» – патент на корисну модель № 124211 від 26.03.2018 р. (Гелей Н.І., Гелей В.М., Калій В.В., Добровольська М.К. Жеро Н.І., (UA), Джупа Петер (SK).

2. «Спосіб фунгіцидного впливу світлодіодного випромінювання апаратів Medolight на Candida albicans» патент на корисну модель № 125047 від 25 04.2018 р. (Коваль Г.М., Данко Е.М.).

Видавнича діяльність – монографії

1. Балега М.І. Експериментальная терапія воспалительно-дистрофических тканей полости рта. Балега М.І., Шкайдер С.А, Скиба В.Л. – ISBN-978-617-637-171-1. – 15.05.2019 р.

Видавнича діяльність – навчальні посібники

1. С.Б. Костенко, Р.В. Казакова, Г.Б. Матейко, та ін. Ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних захворюваннях. Видавництво «ФОП Сабов А.М.», – м. Ужгород: 2019. – 191 с., іл.

2. Казакова Р.В., Матейко Г.Б., Гевкалюк Н.О., та ін. Ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних захворюваннях. Видавництво «ФОП Сабов А.М.», – м. Ужгород: 2019. – 191 с., іл.

3. Клітинська  О.В. Костенко Є.Я., Гасюк Н.В., та ін. Профілактика стоматологічних захворювань: Навч. посібник для лікарів-інтернів-стоматологів Ужгород: УжНУ, 2019.- 89 с.

4. Тимощук С., Мелешко Т., Бойко Н. Посібник «Дивовижний світ: мікробія». Ужгород. – 2019. – 62 с.

Опубліковані наукові праці у міжнародних та вітчизняних виданнях

1. Особливості ортопедичної реабілітації хворих з прикусом, що знижується з використанням покривних протезів. Жеро Н.І., Сливар Н.О., Стецик А.О., Стецик М.О. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 243.

2. Ортопедичне лікування зубів зруйнованих нижче рівня ясен. Жеро Н.І.,   Ленгер Д.І., Стецик А.О., Стецик, М.О. У зб. “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції 1-2 березня 2019 р.), с. 131-133.

3. Ортопедичні методи лікування хворих із захворюваннями тканин пародонту. Жеро Н.І., Майор І.І., Стецик А.О., Стецик М.О. В кн. Матеріали 8-ї міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (Матеріали 8 міжнародної стоматологічної конференції 1-2 березня 2019 р.). Ужгород-2019. – с. 243.

4. Специфіка лікування деструктивних змін у верхівковому періодонті у хворих на туберкульоз легенів. Жеро Н.І., Скрип В.В., Криванич В.М. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія “Медицина”, вип. 1 (59) с. 92 – 95.

5. Choice of the treatment method of the inflammatory process in the alveolar tooth socket. V.M. Helei, N.I. Zhero, N.I. Helei, V.М. Kryvanich.  Wiadomosci Lekarskie, 2019 (72), № 10, р. 1957-1960.

6. Корекція висоти прикусу у осіб з патологічною стертістю зубів. Стецик А.О., Жеро Н.І. В кн. «Питання експериментальної та клінічної стоматології», вип. 15 (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю). Харків, 6-7 грудня 2019 р. с.154 – 155.

7. Вдосконалення методів отримання функціональних відбитків тканин протезного ложа. Мурга І.Я., Жеро Н.І. В кн. «Питання експериментальної та клінічної стоматології», вип. 15 (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 6-7 грудня 2019 р. с. 99 – 102.

8. Клініко- мікроекологічні паралелі та імунний гомеостаз: їх роль розвитку запальних захворювань тканин пародонта. Стецик М.О., Жеро Н.І. In: Dynamics of the development of world science (Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada, 18-20 December 2019, p. 873 – 878.

9. Заходи профілактики та лікування захворювань тканин пародонту у жінок в преклімактеричний період. Балега М.І., Оплета С.І. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. –  с. 27-29.

10. Гігієна та антисептика ротової порожнини – «золотий стандарт» застосування у стоматології хлоргексидин дента 0.12%. Балега М.І., Павлів Р.І., Оплета С.І. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 29- 31.

11. Особливості взаємозв’язку між станом тканин пародонта та виникненням захворювань серцево-судинної системи.  Балога О.Е., Оплета С.І. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 31-34.

12. Ідентифікація грибів роду candida як представників орального мікробіому людини Негря А.В. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 160-164.

13. Лікування рецесії ясен у ортодонтичних пацієнтів з використанням препаратів на основі гіалуронової кислоти. Богдан О.М. Лєбєдєва О.І.  В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 41-43.

14. Особливості клінічного перебігу сухої форми ексфоліативного хейліту у підлітків. Бухарієва Я.Р., Кобильчук О.В., Мотря О.М., В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 57-59.

15. Теоретичні основи методів покращення остеоінтеграції дентальних імплантатів. Крічфалушій С.І., Бойчук М.М., Крічфалушій І.І., Фельбаба Ю.М. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 126-128.

16. Туберкульоз та його поширеність в Україні та світі, потенційна професійна небезпека для медичних працівників. Ньорба-Бобиков М.М. В кн. Матеріали 8-ї Міжнародної стоматологічної конференції “Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології” (1-2 березня 2019 р.). Ужгород, 2019. – с. 167-170.

 

Участь у форумах, конференціях, симпозіумах та конгресах

 

https://lh3.googleusercontent.com/64EyPOi6G7FEN-YsbHU5ncg8lVB6-rMUafh3-ZhHFCMepcjwE_hbv9grfh1s6iOvfIt2l2EQsH9d2Q6RkQV1i1ybLiQV7yljg3D6mz5as_Q78Q1pUc1h5kWKHL3SgvDALLp-IKGLaGJSAbqHIA

  1. Жеро Н.І., Костенко С.Б., Данко Е.М. – брали участь у ІХ з’їзді ГО «Асоціація стоматологів України» та секції «Асоціації лікарів-пародонтологів України», Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонту: від PERIO- до IMPLA-» (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України), м. Київ, 29-30 березня 2018 р. та ще 2- х фахових конференціях, в т.ч., із міжнародною участю.


https://lh3.googleusercontent.com/mAey7KELncRydJOaxC91nsrfmbSveFBCUHirfqahTzWp6YfoayBGmlE_UbalscLmmgbnpl9Ah7cqzMPCmcGaG7cI5xB3tu8SOJ94T4ifR9K4NBaZoW5DpxTlYwADVfxA4oNP5m1LQgAtGZYrmA

  1. Участь в Міжнародній конференції медичного університету імені Шафарика (м.Кошіце — Словаччина)

  1. Goncharuk-Khomyn M.Y. Graphical principle of STL-superimposition: Approbation of complex approach in peri-implant results evaluation. In: Digital Dentistry Society Global Conference 2019 (3-5 of October, 2019, Baden-Baden, Germany)/

  2. Goncharuk-Khomyn M.Y. А. Keniuk, V. Rusyn, I. Tukalo, O. Tsutskov Graphical principle of STL-superimposition: new approach in peri-implant results evaluation  International Osteology Symposium. – Barcelona, Spain, 23-25 of April

  3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Системний підхід до лікування захворювань тканин пародонта очима практичного лікаря-стоматолога» 22 березня 2019 р., м. Київ

  4. 5-й Національний  український стоматологічний конгрес “Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації» 18 – 19 жовтня 2019 р., м. Київ.

  5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми ортопедичної стоматології» 6 – 7 грудня 2019 р., м. Харків.

Освітня діяльність

З огляду на слабкий розвиток спеціалізованої пародонтологічної допомоги на Закарпатті, створений у 2018 році на базі стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Науково-навчальний центр клінічної пародонтології та патології слизової оболонки рота» протягом 2019 р. надавав освітні послуги фахівцям у галузі стоматології відповідно до постанови КМ України № 796 від 27.08 2010. Проведені тижневі курси тематичного удосконалення (ТУ): «Захворювання слизової оболонки порожнини рота», «Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику та методи лікування захворювань пародонту», «Передракові захворювання та рак червоної облямівки губи та слизової оболонки порожнини рота».

Прочитаний цикл лекцій (10) по патології пародонту та слизової оболонки порожнини рота для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів ПАЦ та ТУ (к.м.н., доц. Жеро Н.І.).