Науково-навчальний центр «Клінічної пародонтології та патології слизових оболонок рота»

В структурі стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» створено Науково-навчальний центр «Клінічної пародонтології та патології слизових оболонок рота» (надалі Центр) на підставі рішення Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 25 січня 2018 року (Протокол №1), керівником Центру призначено кандидата медичних наук, доцента Жеро Н.І. (Наказ №209/01-17 від 25.01.2018 року).

https://lh6.googleusercontent.com/aH36FD2suhc-zo_-0r_YNUp08HHXvACY98cJhJtyT_fPuLOOEhkeeJKMJuo5NE8YJOtVkAE_KBx4m5xtXP-2XCFMKF8h0tNpTyRfcsyT_5ij_Xrr2IBgK1jEaeggKrzZbG2v9mo87OTPXGEP7Q

Жеро Наталія Іванівна – керівник центру «Клінічної парадонтології та патології слизових оболонок рота», кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології.

У 1979 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1995 році захистила дисертацію кандидата медичних наук: «Стоматологічний статус онкологічних хворих на фоні протипухлинної терапії та методи його корекції (клініко-лабораторне дослідження)»,

КН № 009803. 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента, атестат ДЦ № 023088.

Лікар вищої категорії з терапевтичної та ортопедичної стоматології, має спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», сертифікат СЕ № 001446 від 06.05.2015 р.

Автор 75 публікацій, в т.ч. 3 патенти України на винахід та корисну модель, з них 38 наукового та 27 навчально-методичного характеру, у тому числі, довідник «Алгоритми надання невідкладної допомоги в стоматологічній практиці», 24 публікацій у фахових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав. За наукометричними базами Scopus  та GoogleScholar h-індекс (індекс Гірша) становить 1. Автор 1 навчального посібника з грифом МОН Хвороби зубів.

Жеро Н.І. – 1996 р.. Співавтор тестів для ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» за фахом «Стоматологія».

Читає лекційні курси з терапевтичної стоматології. Здійснює керівництво двома кандидатськими дисертаціями та магістерською роботою.

Виконує докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням  морфологічного моделювання».

https://lh6.googleusercontent.com/qwIRyys1Fe71IZmCY_Pb20Z_R0jBe01GvIS31p3uXTRxqCvBIj72g60vO24vcHC0hyZXCiHWK8nGp_l3bQyQzzXvRNmk-h8tYSgqswYSzT9ozk4t4LAzA-q1Pcp3BmXT4FbGhdqHKcBRFB-sKw


https://lh5.googleusercontent.com/uM7_7vX9B3duLoBPO7Lk4zUXU_JFep3EtTaCXCR0tfpXOr6tGeHUnhBAHuq8aMiUIqrfL_WRJNRDRMYnY1PYwLAWoNjRnrBbtZYVJWEcrGzVVnPW98oxbx_Ww1n2Enlto4Hcvult0CPmlUeJIg

Метою і основним завданням є: 

1. Отримання науковими i науково-педагогічними працівниками ВНЗ, студентами, аспірантами i докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузі стоматології.

2. Проведення науково-дослідних робіт в напрямку стоматології.

3. Поглиблена наукова i науково-технічна підготовка студентів, аспірантів i докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково- педагогічних i наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень i розробок, зокрема із залученням наукових установ НАН України та АМН України.

4. Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами i докторантами для подальшого їx працевлаштування за фахом як наукових i науково-педагогічних працівників

У відповідності до поставленої мети та завданнь Науково-навчальний центром проводиться робота.

Контакти:

Жеро Наталія Іванівна

+380 99 753 5221

Email   natzhero@gmail.com

Ужгородський національний університет

Стоматологічний факультет

88000, м. Ужгород, вул. Університетська, 16а

https://stomscientific.wordpress.com