Наукова діяльність

Міжнародні проекти:

 

1. «Підтримка подальшого сталого сільського господарства та сільського розвитку в Туркменістані» (етап III)

 

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/Sard_logo.png

Ідентифікаційний номер: № 326114-2016

Тривалість проекту: 2017 – 2020 рр.

Програма або ініціатива: EUEA

Веб-сайтhttp://iks-company.com/

Опис проекту: Програма підтримки уряду Туркменістану та, зокрема, Міністерства сільського господарства для сталого розвитку сільського господарства та сільських районів.

 

2. «Мережа знань та інновацій про короткі ланцюжки постачання харчових продукті» (SKIN)

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/Skin_logo.png

Ідентифікаційний номер: № 728055

Тривалість проекту: 2016 – 2019 рр.

Програма або ініціатива: «Горизонт 2020»

Веб-сайтhttp://www.shortfoodchain.eu/

Опис проекту: SKIN є амбіційною ініціативою у сфері коротких ланцюгів постачання харчових продуктів (SFSC), яка спрямована на систематизацію існуючих знань, стимулювання інновацій на основі попиту, створення довгострокової співпраці між європейськими фермерами та кооперативами, сприяння зацікавленим сторонам, залучення та заохочення інновацій через дослідження, зближення виробників з споживачами, стимулювання взаємної довіри до створення коротких ланцюгів на основі загальних цінностей щодо постачання продуктів харчування, їх походження та спосіб виробництва. Спільна база, на якій будується нова громада, яка характеризується багатогранністю (географічною, етичною та кооперативною) близькістю між виробниками продуктів харчування та суспільством.

Кінцевою метою є створення постійної асоціації зацікавлених сторін, яка спрямована на вдосконалення ефективності коротких ланцюгів постачання харчових продуктів для економічного зростання галузі на користь фермерів та споживачів.

3. «Рішення для оптимального вітамін D харчування і здоров’я протягом всього життєвого циклу» (ODIN)

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/odin_logo.jpg

Ідентифікаційний номер: FP7-613977-ODIN

Тривалість проекту: 2014 – 2017 рр.

Програма або ініціатива: FP7

Веб-сайтhttp://www.odin-vitd.eu/

Опис проекту: Дефіцит вітаміну D має серйозні наслідки для здоров’я людини впливаючи на нормальне зростання і цілісність кісток. Недостатність знань в даній області є перешкодою на шляху реалізації безпечної та ефективної стратегії розвитку громадської охорони здоров’я, щоб запобігти дефіциту вітаміну D. Проект ODIN допоможе запобігти дефіциту вітаміну D в Європі і покращити харчування і стан здоров’я населення за допомогою харчових продуктів. Використовуючи наявні харчові бази даних національних обстежень проект ODIN буде розмежувати дію ультрафіолетового опромінення та дієтичних джерел вітаміну D. Буде розроблено дієтичне моделювання використовуючи інноваційні харчові основи, щодо збільшення вітаміну D в продуктах харчування за рахунок поєднання біофортифікації м’яса, риби, яєць, грибів і дріжджів. Проект дослідить ефективність і безпеку цих продуктів харчування. Метою проекту є – регресійний аналіз для інтеграції стандартизованих даних по статусу вітаміну D, вивчення взаємозв’язків вітаміну D і позитивного та негативного впливу на здоров’я людини під час вагітності, росту кісток і будови тіла у дітей, алергічних і серцево-судинних захворювань і смертності у дорослих.

 

4. «Відновлення харчових продуктів і скорочення відходів» (FoodWard)

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/foodward_logo.jpg 

Ідентифікаційний номер: 09DBAA56F67BD1BC

Тривалість проекту: 2014 – 2016 рр.

Програма або ініціатива: Erasmus +

Веб-сайтhttp://foodward.mkv-consulting.com/

Опис проекту: проблемі харчових відходів тривалий час не надавали необхідної уваги, однак сьогодні, внаслідок зростання рівня голоду в усьому світі, вона є надзвичайно актуальною. До 2050 року продовольчий попит, ймовірно, збільшиться на 40% до 70%. З іншого боку, приблизно третина продуктів харчування переходить у відходи (близько 1,3 млрд. тон на рік). Понад 40% втрат харчової продукції відбувається після збору врожаю та під час переробки в країнах, що розвиваються.

Цей проект зосереджений на наступних темах:

  • Композиційний аналіз продовольчих відходів та втрат в Туреччині, Італії, Німеччині та Словаччині

  • Кількісне визначення харчових втрат у секторі молока, м’яса

  • Навчання виробничих інженерів на заводах

  • Розвиток свідомості споживачів для уникнення зростання харчових відходів

  • Зменшення продовольчих відходів та створення стійкого харчового майбутнього.

 

5. «Європейська мережа для зниження бактеріальної колонізації, а також мікробної персистенції умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів на їжі та обладнанні харчової промисловості» (BacFoodNet)

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/bacfoodnet_.jpg

Ідентифікаційний номер: COST Action FA1202

Тривалість проекту: 2013 – 2016 рр.

Програма або ініціатива: FP7

Веб-сайтhttp://www.bacfoodnet.org/EN/Main/

Опис проекту: мета даного проекту полягає в забезпеченні розвитку цільових рішень для управління ризиками, які пов’язані із стійкістю бактерій і утворенням біоплівок в харчовій промисловості. Проект включає в себе експертів різних дисциплін, які поглиблять наші знання про колонізацію і стійкість бактерій, перевірку / визначення відповідних методів моніторингу моделей утворених колоній. Вивчення відомих і нових методів попередження утворення біоплівок. Отримані знання будуть застосовані у харчовій промисловості та науковій діяльності

 

6. «Зміцнення двосторонніх науково-технічного співробітництва з Україною * Розширений інноваційний підхід» (BILAT-UKR*AINA)

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/bilat_ukr_logo.jpg

Ідентифікаційний номер: 311839

Тривалість проекту: 2012 – 2015 рр.

Програма або ініціатива: FP7

Опис проекту: Проект спрямований на створення основи для розвитку співробітництва в галузі досліджень, технологічного розвитку та інновацій (ДТРІ) між Європейським Союзом (ЄС) та Україною. Він базувався на існуючій співпраці основних зацікавлених сторін та заснований на результатах попередніх проектів, що фінансуються у рамках FP7 стосовно України, зокрема BILAT-UKR (2008 – 2012).

 

7. «Покращення сприятливих умов та підвищення громадської обізнаності щодо інновацій у харчовому секторі Південно-Східної Європи шляхом багатостороннього співробітництва» (Capinfood).

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/capinfood_logo.jpg

Ідентифікаційний номер: SEE / B / 0027 / 1.3 / X

Тривалість проекту: 2011 – 2014 рр.

Програма або ініціатива: Програма транснаціонального співробітництва Південно-Східної Європи

Веб-сайтhttp://www.capinfood.eu/

Опис проекту: Метою проекту є покращення потенціалу інституцій, які підтримують інновації в харчовому секторі та підвищення громадської обізнаності щодо переваг інновацій, полегшення здійснення секторальних інновацій через міжнародне співробітництво національних харчових технологічних платформ та пов’язаних з цим інституцій. Хоча харчова промисловість є надзвичайно важливою для економік, рівень інновацій у даній сфері є незадовільним, частково через несприятливе навколишнє середовище та відсутність підтримки суспільства. Бар’єри щодо інновацій будуть усуватися спеціальними групами у 9 країнах. Для підтримки установ будуть розроблені інструменти покращення управління (національні інноваційні стратегії, промислові експертні групи щодо інновацій, практичні посібники, рішення ІКТ) та засоби підвищення громадської обізнаності (інформаційні кампанії, віртуальні форуми). Для головного персоналу будуть проведені навчальні курси щодо управління харчовим ланцюгом, з використанням рішень ІКТ у харчовому секторі та передачі знань. Ознайомчі поїздки будуть організовані для країн, що не є членами ЄС. форум буде створений для транснаціональної співпраці, робота якого запланована після закінчення проекту. Транснаціональне співробітництво має на меті покращити рівень інновацій у країнах шляхом передачі досвіду та об’єднанні знань.

 

8. «Біоактивні компоненти в продуктах традиційного харчування»

 

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/basefood_logo.jpg

Ідентифікаційний номер: № 227118

Тривалість проекту: 2009 – 2012 рр.

Програма або ініціатива: FP7

Веб-сайтhttp://www.basefood-fp7.eu/

Опис проекту: Створення європейського, заснованого на знаннях біоекономіки товариства: шляхом об’єднання науки, промисловості та інших зацікавлених сторін, для використання нових і новітніх досліджень і можливостей, для вирішення соціальних, екологічних та економічних проблем: зростання попиту на більш безпечну і здорову їжу, більш високу якість продуктів харчування та для сталого виробництва і використання наявних традиційних і нових біологічних ресурсів. “BaSeFood” зробить внесок у наукове вивчення біоактивних компонентів страв регіону Чорного моря, шляхом аналітичних та біологічних тестів, у контексті уніфікації методології та збору даних, також враховуючи величезний масив характеристик традиційних харчових продуктів і можливі проблеми споживачів, з тим щоб надати інформацію про корисне для здоров’я у сприйнятливому контексті, щоб бути правильно зрозумілими людьми та використаними з боку зацікавлених сторін.

 

9. Офіс спільної підтримки інтеграції України до Європейського дослідницького простору (JSO-ERA)

 

 https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/kafedru/kliniko_laboratorn_diag/jso_era_logo.jpg

Ідентифікаційний номер: № 227118

Тривалість проекту: 2009 – 2011 рр.

Програма або ініціатива: FP7

Веб-сайтhttp://www.jso-era.org/ua

 

Опис проекту: це проект, який підвищує рівень обізнаності громадськості щодо Сьомої рамкової програми досліджень та технологічного розвитку, допомагає українським науковим організаціям у підготовці конкурсних пропозицій.

 

Проекти фінансовані державою:

 

1. «Персоніфіковані підходи до діагностики, профілактики та лікування судинних захворювань із прогностичним моделюванням індивідуального розвитку атеросклерозу»

Номер державної реєстрації: 0120U102244

Тривалість проекту: 2020 – 2022 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту

Опис проекту: проект спрямований на реалізацію можливості ефективного впливу на захворюваність атеросклерозом шляхом персоніфікованого коригування епігенетичних факторів. Обрані тригерні індивідуум-специфічні біомаркери стану судин (Lp-PLA2, PCSK9 та сиртуїни SIRT 1, 3, 6), індикаторні представники кишкового мікробіому та їх діагностичні асоціації, пов’язані з різними стадіями порушень функціонування судин та прозапальними цитокінами, будуть тестовані в подвійно сліпому рандомізованому плацебо контрольованому когортному дослідженні. Пріоритизація біомаркерів буде виконана методами Data Science. Створювані методи профілактики і лікування атеросклерозу ґрунтуватимуться на персоніфікованій і прогнозованій корекції мікробіому з наступним перепрограмуванням локальної імунної відповіді організму. Зазначена корекція здійснюватиметься за допомогою лікувального харчування та рекомендованої фізичної активності, обчислених за розробленим нами алгоритмом. В процесі лікування використовуватиметься побудована за допомогою машинного навчання прогностична модель індивідуального розвитку атеросклерозу.

 

2. «Впровадження нових підходів у створення та використання сучасних фармабіотиків»

Номер державної реєстрації: 0117U000379

Тривалість проекту: 2017 – 2019 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту

Опис проекту: здійснено широкий попередній відбір видів їстівних рослин Закарпаття, багатих на біологічно-активні речовини. Виявлено суттєву залежність вмісту БАР від особливостей розташування рослинних ареалів. Експериментально визначено вплив відібраних їстівних рослин та мікроорганізмів на кишкову мікробіоту. На основі експериментальних даних проведено дослідження про- і антимікробних та імуномодулювальних властивостей перспективних пре- та пробіотичних складових фармабіотиків. В експериментах in vivo виконано пошук синергетичних ефектів від комбінування відібраних про- та пребіотичних складових фармабіотиків. Виявлено 7 перспективних комбінацій, що статистично значущо демонструють нелінійності впливів своїх компонентів на кишковий мікробіоми піддослідних тварин. Уточнено мікробні та імунні маркери для тригерних станів та супутніх і обраних НКЗ. Створено геоінформаційну систему та реалізовано підбір рослин і мікроорганізмів для персоніфікованого коригування стану кишкового мікробіому. За допомогою розробленої нами біоінформатичної методики визначено мікробні і імунні маркери процесу корекції мікробіому при ожирінні і цукровому діабеті 2-го типу, підтверджено можливість контролю індивідуального перебігу атеросклерозу. Протестовано ефективність застосування персоніфікованих фармабіотиків для корекції юнацької депресії, атопічних дерматитів та виразкових колітів.

 

3. «Створення імунобіотиків на основі лактобацил для профілактики та лікування інфекційно-запальних хвороб сечостатевої системи»

Номери державної реєстрації: 0117U006382, 0118U000905

Тривалість проекту: 2017 – 2018 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту (Державний фонд фундаментальних досліджень)

Опис проекту: проведено обмежені клінічні дослідження для підтвердження ефективності застосування імунобіотиків, створених на основі лактобактерій з доведеною протизапальною, імуномодулювальною та антимікробною дією з метою профілактики і терапії інфекційно-запальних хвороб сечостатевої системи жінок та чоловіків, що зумовлені відмінними асоціаціями умовно-патогенних мікроорганізмів. Впроваджено персоніфікованих підходів у профілактику і лікування пацієнтів з такими комбінованими (поліетіологічними) нозологіями шляхом врахування особливостей мікробіому їх урогенітального тракту та показників специфічної імунореактивності організму. Запропонована стратегія, яка дозволяє ефективно, індивідуально і вибірково (в залежності від конкретної нозології) використовувати імунобіотики, створені на основі різних штамів лактобактерій.

 

4. «Біологічні засоби дезінфекції і попередження формування біоплівок»

Номер державної реєстрації: 0115U001109

Тривалість проекту: 2015 – 2016 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту

Опис проекту: нові антибіоплівкові засоби на основі відібраних екстрактів із їстівних рослин і ягід, багатих на біологічно-активні речовини, з доведеною антибіоплівковою, протимікробною, протизапальною та імуномодуляторною дією та нешкідливі для коменсальної мікробіоти слизових оболонок людини. 

 

5. «Створення пробіотиків з антибактеріальними та імуномодулювальними властивостями на основі лакто- та біфідобактерій»

Номер договору: 5979

Тривалість проекту: 2014 – 2015 рр.

Програма або ініціатива: УНТЦ

Опис проекту: метою проекту є розробка технологій отримання новітніх біотехнологічних препаратів – пробіотиків на основі попередньо відібраних та охарактеризованих штамів лактобактерій (ЛАБ) та/або біфідобактерій, які мають антибактеріальну дію та високий рівень здатності балансувати імунну відповідь при інфекційно-запальних захворюваннях бактеріального, вірусного та грибкового ґенезу шляхом індукції цитокінів різної природи. Мета даного проекту буде досягнута шляхом проведення досліджень специфічної активності нових комбінацій пробіотичних штамів, відбором композицій із максимальним рівнем індукції балансуючих цитокінів (інтерлейкіну (ІЛ)-4, -10, інтерферону(ІФН)-α), здатних зменшувати активність прозапальних цитокінів і вирівнювати дисбаланс між Th1/Th2 імунною відповіддю в разі того чи іншого рівня його порушення внаслідок інфекційного захворювання, проведенням доклінічних та частково клінічних досліджень ефективності відібраних композицій з наступними рекомендаціями до їх застосування.

 

6. «Композиційна біологічна продукція з мікроорганізмів, рослин і наносполук» 

Номер державної реєстрації: 0113U002369

Тривалість проекту: 2013 – 2014 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту

Опис проекту: створення експериментальних зразків рослинно-мікробних продуктів харчування та медичних біопрепаратів для профілактики і лікування харчових токсикоінфекцій і неінфекційних патології людини, зумовлених порушеним обміном речовин. Об’єкти дослідження: компоненти конструйованих композиційних біологічних препаратів і функціональних харчових продуктів рослинного походження з асоційованими мікроорганізмами. Мета роботи: обґрунтування і пропозиція інноваційних композиційних біопрепаратів та харчових продуктів із означеним фізіологічним впливом на здоров’я людини для впровадження в Україні та за її межами. Створення композиційних препаратів. Встановлення сумісності і синергідності всіх попередньо відібраних компонентів кожного із композиційних медичних препаратів і харчових продуктів окремо. Проведення відбору та визначення доцільності та ефективності застосування тих чи інших природних наносполук рослинного походження як можливих носіїв, матриць та капсул для мікроорганізмів у препараті/продукті. Завершення проведення доклінічних і обмежених клінічних випробувань, як готової біологічної продукції, так і її основних складових компонентів.

 

7. «Визначальні харчові і бактеріальні антигени у попередженні захворювань, зумовлених порушеннями імунно-метаболічних процесів організму»

Номер державної реєстрації: 0111U001663

Тривалість проекту: 2010 – 2012 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту

Опис проекту: оцінка потенційних можливостей використання в медицині та в харчовій промисловості харчових антигенів (дієтичних толерогенів) рослинного походження, представників нормальної мікрофлори слизових оболонок організму (коменсальної і транзиторної), а також умовно патогенних бактерій та їх похідних як структурних складових композиційних моно і полі-компонентних препаратів (функціональних продуктів) для запобігання захворювань людини, зумовлених імуно-метаболічними порушеннями організму.

 

8. «Теоретичні основи, механізми дії та застосування нових біопрепаратів й цільових вакцин»

Тривалість проекту: 2009 – 2010 рр.

Програма або ініціатива: Державне фінансування проекту