Співробітники кафедри

БОЙКО Надія Володимирівна – завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології, директор Науково-дослідницького і навчального центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «УжНУ»

Дисципліни – Мікробіологія з основами вірусології та імунології, епігенетика, мікробіом людини, нутріоміка, метаболоміка, інші омікс дисципліни

Кандидат наук з 1994 року, старший науковий співробітник з 1995 року. Доктор наук з 2010 року. Загальний стаж роботи в УжНУ становить 31 рік. На викладацькій посаді з 1994 року, у тому числі 12 років на посаді професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб та рік на посаді професора кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету. З 2000 по 2006 рік навчалась в докторантурі УжНУ і проходила стажування як запрошений професор Пенсільванського університету, США. Має близько 250 наукових та навчально методичних праць, у тому числі 100 праць у фахових наукових виданнях, більше 50 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. За останні три роки опубліковано 30 робіт, із них 13 статей у фахових виданнях, 8 у наукометричних базах даних, 5 навчально методичних робіт. Активно і систематично бере участь в вітчизняних та міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах; часто із запрошеними доповідями (більше 100 заходів за роки роботи на обох кафедрах: 2006-2018, з них коло 40 запрошених доповідей). Бере активну участь у міжнародних проектах та у професійних Експертних засіданнях:

1. Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.233.01 по захисту докторських дисертацій при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

2. Член експертної ради МОН, секція 15, Біологія, з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок.

3. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з біологічних наук.

Є членом редколегії наукових журналів:

1. Microbial Ecology in Health and Diseases

2. Мікробіологічний журнал

3. EC Nutrition, PubMed Central

4. Frontiers Immunology, запрошений редактор “Human microbiome and Personalized nutrition”

Член товариства імунології слизових оболонок (SMI, USA), товариства мікробної екології і захворювань людини (SOMED), американського товариства анаеробів (ANAEROBES), товариства мікробіологів України (ТМУ), голова Закарпатського відділення.

E-mail: nadiya.boyko@gmail.com, nadiya.boyko@uzhnu.edu.ua

 

ГОБЛИК Калина Михайлівна – кандидат біологічних наук, викладач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

Дисципліна –«Гістологія, цитологія та ембріологія»

Закінчила у 1994 році біологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський державний університет». Захистила кандидатську дисертацію по темі: «Біотопна диференціація та індикаторне значення населення колембол Закарпатської низовини».

Є автором десяти наукових праць.

Описано два нових для науки таксони Neonaphorura zakarpatika і Neonaphorura graffi

За результатами роботи запропоновано вісім біомаркерів екологічноі якості ґрунтів

Приймала участь у наукових конференціях «Ентомологічні читання», 2016р, 2017р, м. Ужгород.

E-mail:  kschkirta@ukr.net

 

ЮСЬКО Леся Сергіївна – викладач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

Дисципліни – фармакологія, клінічна імунологія.

У 2002 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2004 по 2008 роки навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.06 – вірусологія.

У 2001-2002 рр. працювала у відділі клітинних систем Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

З 2005 по 2018 рр. працювала в Закарпатському територіальному центрі карантину рослин ІЗР НААН України спочатку на посаді вченого секретаря, а потім старшого наукового співробітника.

Автор та співавтор понад 25 наукових праць.

 

ЗАДОРОЖНА Тетяна Олександрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, науковий стаж 33 роки, викладацький – 10 років. Закінчила медичний факультет ДУжНУ. Працювала в НПО »Реабілітація» МОЗ України  старшим науковим співробітником, викладала як доцент в Східно-Європейському слав`янському університеті, на кафедрі біохімі та фармакології ДУжНУ.

Досвід лікування хворих на бронхіальну астму дітей із застосуванням спелеотерапії в умовах копалень родовища кам١яної солі Солотвинського родовища та штучного сольового аерозольного середовища стал основою кандидатської роботи. При виконанні роботи (1982-84р.р.) вперше в країні впроваджено аналіз індивідуальніх коливань гіпофізарно-тиреоїдних механізмів в реалізації оздоровчих реабілітаційних заходів, обɾрунтована необхідність застосування саме інтервального методу оцінки результатів всіх гормональніх механізмів різноманітних впливів на організм людини. В з`язку з аварією на Чорнобильській АЕС разробила підхід, принцип та методи реабілітації постраждалих від наслідків безпосередньо після події. Вперше в краї організувала радіоімунологічну лабораторію, (1986р.), де було визначено гіпоталамо-гіпофізарно-периферичні гормональні механізми впливу наслідків аварії та дії реабілітаційних заходів, що включали застосування мінеральніх вод Закарпаття та спелеотерапію.

Співавтор та автор більш, ніж 100 наукових публікацій, 2 підручників, 2 монографій. 

 

МЕЛЕШКО Тамара Вадимівна – старший викладач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

Дисципліни – Мікробіологія з основами вірусології та імунології та Гістологія, цитологія та ембріологія для українських та іноземних студентів, практичні заняття

У 2014 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова та здобула кваліфікацію мікробіолога. У 2017 році закінчила аспірантуру. Тема дисертаційної роботи: «Індигенна мікробіота людини, її структурні компоненти та метаболіти як потенційні епігеномні модифікатори». З 2014 р. по сьогоднішній день – науковий співробітник Науково-дослідницького і навчального Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник ДБ теми 828П «Композиційна біологічна продукція з мікроорганізмів, рослин і наносполук» (2014 р.), ДБ теми 857П «Біологічні засоби дезінфекції і попередження формування біоплівок» (2015-2016 рр.), Ф76 «Створення імунобіотиків на основі лактобацил для профілактики та лікування інфекційно-запальних хвороб сечостатевої системи» (2017р.), ДБ теми 875П «Впровадження нових підходів у створення та використання сучасних фармабіотиків» (2017-2018 рр.).

У 2015 р. пройшла навчальний курс «13th International Graduate Course on the Productionand Use of FoodComposition Data in Nutrition», що проходив в м. Вегенінген, Нідерланди. У 2016 р. в рамках проекту «BacFoodNet» проходила стажування на базі інституту ATB Potsdam, м. Потсдам, Німеччина. Також пройшла практичний навчальний курс «Workshopon Data Collection and Checking of Food Composition Data» в м. Братислава, Словаччина.

Співавтор 22 наукових публікацій та 1 навчального посібника.

Приймала участь в міжнародних конференціях: «2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy» – 2015, Белява, Польща, 2 ndInternational Conference “Personalized Medicine & Global Health” – 2015, Астана, Казахстан, World Summit 2016 «Gut Microbiotafor Health» – 2016, Маямі, США, «8th Central European Congress on Food Science fo Well-being» – 2016, Київ, Україна, “MiCRObiota Incognita” – 2016, Крк, Хорватія, ХV З’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського – 2017, Одеса, Україна.

Захоплення: волейбол, легка атлетика, малювання, рукоділля.

E-mail: tamara.meleshko@uzhnu.edu.ua

 

ТИМОЩУК Світлана Андріївна – асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології

Дисципліни – Мікробіологія з основами вірусології та імунології; Гістологія, цитологія та ембріологія

Закінчила у 2013 році хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», магістр. Тема магістерської роботи «Спектрофотометричне визначення морину з основними барвниками», 2013. 

Також у 2019 році закінчила біологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та здобула ступінь магістра з біології. Тема магістерської роботи «Вектори поширення ESKAPE патогенів в водних екосистемах Ужгородського району».

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації складає 2 роки 4 місяці, з них у ДВНЗ «УжНУ» 2 роки 4 місяці, у тому числі на посаді асистента кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології 1 рік 4 місяці.

Має 7 наукових та навчально-методичних праць..

За профілем роботи кафедри подано до друку 3 праці методичного характеру. 

Взяла участь у 5 наукових та науково-методичних конференціях з вересня 2017 по листопад 2019 р.

E-mail: svitlana.tymoshchuk@uzhnu.edu.ua 

 

ПАЛЛАГ Олександра Володимирівна – асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

Дисципліни: біохімія, фармакологія, практичні заняття.

Закінчила у 2013 році хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородського національного університету» за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища, магістр. Тема магістерської роботи: «Одержання гібридних органо – неорганічних матеріалів на основі шаруватих оксидів Fe (III), Co (III) та Mn (III) як матеріалів для енергозберігаючих технологій». З 2013 р. по сьогоднішній день – науковий співробітник Науково-дослідницького і навчального Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник ДБ теми 828П «Композиційна біологічна продукція з мікроорганізмів, рослин і наносполук» (2013 р.), ДБ теми 857П «Біологічні засоби дезінфекції і попередження формування біоплівок» (2015р.).

Тема дисертаційної роботи: «Нові антимікробні препарати для попередження формування біоплівок умовно-патогенними бактеріями у харчовій індустрії». У 2014 р. в рамках проекту «BacFoodNet» брала участь у міжнародному симпозіумі «Current Situation in the Agri–Food Sector Related to Microbial Risk of Fresh Produce and Process Water» м. Мурсія, Іспанія.

Співавтор 6 наукових публікацій.

Приймала участь у «ХІІІ з’їзді товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського», Ялта, 2013 року,1st Conference of BacFoodNet and 3rd MC Meeting and WG Workshopsofthe COST Action FA 1202, міжнародній науковій конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті Київ, 2014 р, міжнародному симпозіум «Current Situation in the Agri–Food Sector Related to Microbial Risk of Fresh Produce and Process Water» Мурсія, Іспанія, 2014 рік, «2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy» 2015р, Bielawa, Poland. E-mail: s_sarvash@ukr.net

 

БОРШОШ Святослав Юрійович — асистент  кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології .

Дисципліни — гістологія, мікробіологія, генетика, біологія, фізіологія та патофізіологія.

В 2012 році вступив на  медичний і біологічний факультети  УжНУ.

Закінчив в 2016 році  біологічний факультет  УжНУ та отримав диплом «бакалавра» і в тому ж році вступив на магістратуру.

 Працював в 2017 році в «Інтерсоно».

В 2018 закінчив медичний факультет УжНУ, отримав диплом «спеціаліста» з  професійно-кваліфікаційним рівнем лікар. В цьому ж році проходжу  інтернатуру за напрямком лікар-інтерн акушер-гінеколог .

Є співавтором 12 статей та автором більше 30 публікацій .

Захоплення: їх занадто  багато:).

ВРАКІН Валентин Олексійович – асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

Дисципліни – фармакологія; біологічна та біоорганічна хімія.

У 2009 році закінчив з відзнакою медичний факультет Ужгородського національного університету спеціальність «Фармація».

З 2009 по 2011 році навчався на магістратурі Харківського національного фармацевтичного університету. У 2011 році захистив магістерську роботу на тему «Вдосконалення методики аналізу таблеток «Раунатин» виробництва ФК «Здоров’я»»

З 2011 по 2015 рік навчався в аспірантурі Харківського національного фармацевтичного університету. У 2017 році захистив дисертацію на тему «Розробка та валідація методик контролю якості комбінованих мазей з тетрацикліном та гідрокортизоном» та здобув науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Автор та співавтор понад 25 наукових праць.