Співробітники кафедри

Гема-Багина Наталія Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій та проводить практичні заняття для студентів 4 курсу з «Педіатрії».

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мінеральний профіль у дітей при ротавірусній інфекції в умовах ендемічної зони». Спеціальність 14.01.10 ─ педіатрія в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ). 

Запланувала тему докторської дисертацiї: «Вплив аліментарної недостатності на перебіг кору у дітей».

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитячі інфекційні хвороби». Також спеціалізується по: «Інфекційних хворобах», «Педіатрії».

Основний напрямок роботи – діагностика, лікування та профілактика інфекційних захворювань у дітей та дорослих. Диференційна діагностика між інфекційними та соматичними захворюваннями. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Дуло Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій для студентів 2 курсу з «Пропедевтики внутрішньої медицини», проводить практичні заняття для студентів 4 та 5 курсів з дисциплін «Фізична реабілітація, спортивна медицина» та «Клінічна фармакологія».

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Обгрунтування внутрішнього прийому маломінералізованої слабосульфідної сульфатно-натрієвої кальцієвої мінеральної води Синяцького родовища при захворюваннях жовчовивідної системи” за спеціальністю 14.01.36 ─ гастроенерологія в Івано-Франківському державному медичному університеті.

Працює над докторською дисертацію: “Статеві відмінності аеробної та анаеробної продуктивності організму молоді Закарпатського регіону у постпубертатний період онтогенезу в залежності від конституційних характеристик складу тіла” 

Лікар першої категорії за спеціальністю «Терапія».

Основний напрямок роботи – клініко-лабораторна оцінка якості лікування основних соматичних захворювань у дітей та дорослих. Відновлення психофізичного потенціалу організму осіб різного віку і статі, які мають відхилення у стані здоров’я, з застосуванням новітніх реабілітаційних технологій. 

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі є співавтором підручника, 2 навчальних посібників рекомендованих МОН, 2 винаходів, 4 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я.  

 

Петров Віктор Олександрович – кандидат медичних наук, асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар – інфекціоніст, сімейний лікар, лауреат молодіжної премії Кабінету Міністрів України. Основний напрямок роботи – лікування пацієнтів з гострими та хронічними інфекційними хворобами, гепатитами В і С, TORCH-інфекціями, імунопрофілактика інфекційних захворювань. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

https://zakarpattya.net.ua/postimages/pub/2012/05/1-91.jpg

Туряниця Сергій Михайлович кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій для студентів 4 курсу з «Інфекційних хвороб», проводить практичні заняття для студентів 3 та 4 курсів з дисциплін «Інфекційні хвороби» та «Внутрішня медицина».

В 1970 році захистив кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Інфекційні хвороби».

Основний напрямок роботи – лікування пацієнтів з гострими та хронічними інфекційними хворобами, гепатитами В і С, TORCH-інфекціями. Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

 

Магей Павла Юріївна – асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Основний напрямок роботи – ендоскопічні методи діагностики та лікування хірургічних хворих, ультразвукова діагностика внутрішніх органів та судин. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Біцко Яна Іванівна асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар-ординатор за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

C:\Users\user\Downloads\IMG-988a258cd152beb720795cdc8dbdb556-V.jpg

Александрович Тетяна Андріївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Завідувач відділення в ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України, лікар вищої категорії за спеціальністю «Пульмонологія». Основний напрямок роботи – діагностика, лікування та реабілітація хворих з патологією органів дихання та іншими супутніми захворюваннями. Розробка нових немедикаментозних методів лікування з базовою галоаерозольтерапією.

 

C:\Users\user\Downloads\FB_IMG_1583340607448.jpg

Головацький Тарас Андрійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Пульмонологія» в ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України. Основний напрямок роботи – профілактика, лікування та фізична реабілітація пульмонологічних хворих.

 

Решетар Діана Василівна – старший викладач кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Пульмонологія», І категорії «Терапія» в ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України. Основний напрямок роботи – профілактика, діагностика, лікування та  реабілітація пульмонологічних та алергологічних хворих.

 

chomolyak

Чомоляк Юрій Юрійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Нейрохірургія». Основний напрямок роботи – діагностика та лікування нейрохірургічних захворювань у дорослих та дітей.

 

Вайс Віталій Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дерматовенерологія». Основний напрямок роботи – діагностика та лікування дерматовенерологічних захворювань.

 

C:\Users\user\Downloads\IMG-a54bbca4fadbeccc1ec822bd5cafd78b-V.jpg

Брензович Юрій Юрійович асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар І категорії за спеціальністю «Онкологія» та «Променева терапія» в Закарпатському обласному клінічному онкологічному диспансері ВДПХ та променевої терапії.  Основний напрямок роботи – лікування та профілактика онкологічних захворювань.

 

C:\Users\user\Downloads\image0.jpeg

Білинська Віталія Юріївна
асистент кафедри  клінічних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ». Проводить практичні заняття для студентів за фахом «Акушерство».
Лікар першої категорії за спеціальністю «Акушерство та гінекологія», «Гінеколог дитячого та підліткового віку», «Ультразвукова діагностика» на базі КНП “Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області”. Член асоціації акушер-гінекологів України.
Основний напрямок роботи- діагностика та лікування гінекологічних захворювань, планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров`я, інструментальні методи дослідження. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 

Битлянин Крістіна Василівна – асистент кафедри клінічних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Є автором та співавтором наукових робіт за напрямками: психіатрія, неврологія, наркологія.

 

Битлянин Михайло Валерійович – асистент кафедри клінічних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Є автором та співавтором наукових робіт за напрямками: психіатрія, неврологія, наркологія.

 

Горват Каміла Василівна – асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар другої категорії за спеціальністю «Акушерство, гінекологія», «Ультразвукова діагностика» в Центральній міській клінічній лікарні м. Ужгорода. Основний напрямок роботи – діагностика та лікування гінекологічних захворювань, інструментальні методи дослідження.

 

C:\Users\user\Downloads\IMG-f9d93e52290e55d5d7eeff615dba3c40-V.jpg

Джупіна Світлана Михайлівна  – асистент кафедри клінічних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Лікар другої категорії за спеціальністю «Терапія» в ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України. Основний напрямок роботи – лікування та реабілітація хворих з пульмоногічною патологією та супутніми коморбідними станами.

 

Мазур Євгенія Василівна – асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Офтальмологія» в ЗОКЛ ім. А. Новака. Основний напрямок роботи – окулопластична хірургія, офтальмотравматологія, вітреоретинальна хірургія.

 

Картинки по запросу "Кравчук Ігор Борисович"

Кравчук Ігор Борисович – асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Ендоскопія», завідуючий відділенням ендоскопічної діагностики та мініінвазивної хірургії в ЗОКЛ ім. А. Новака. Основний напрямок роботи – ендоскопічні методи діагностики та мініінвазивні ендоскопічні втручання.

 

Павлович Габріелла Михайлівна   асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Лікар першої категорії за спеціальністю «Пульмонологія» в ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України. Основний напрямок роботи –діагностика, лікування та профілактика хворих з бронхо- легеневою патологією та іншими супутніми патологіями.

 

Секереш Василь Михайлович –

асистент кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

 

Магіст медицини за спеціальністю «терапія». Лікар вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» та «Медицина невідкладних станів». Заступник  директора ЗОКЛ ім.А.Новака з експертизи тимчасової непрацездатності. Голова ГО «Федерація роботодавців в галузі охорони здоров’я Закарпатської області». Основний напрямок роботи – експертиза тимчасової непрацездатгості та лікувальної роботи.