Кафедра клінічних дисциплін

F:\prevention for print-1.jpg

Завідувач кафедри: 

Гема-Багина Наталія Миколаївна, 

кандидат медичних наук, доцент

КОНТАКТИ

88000, Ужгород, вул. Університетська, 16а.

kaf-clinicdis@uzhnu.edu.ua

 

Гема-Багина Наталія Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій та проводить практичні заняття для студентів 4 курсу з «Педіатрії».

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мінеральний профіль у дітей при ротавірусній інфекції в умовах ендемічної зони». Спеціальність 14.01.10 ─ педіатрія в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ). 

Запланувала тему докторської дисертацiї: «Вплив аліментарної недостатності на перебіг кору у дітей».

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитячі інфекційні хвороби». Також спеціалізується по: «Інфекційних хворобах», «Педіатрії».

Основний напрямок роботи – діагностика, лікування та профілактика інфекційних захворювань у дітей та дорослих. Диференційна діагностика між інфекційними та соматичними захворюваннями. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедра клінічних дисциплін заснована рішенням Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» від 31 серпня 2018 року, яку очолила к. мед. наук, доцент Гема-Багина Н.М.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, серед яких є: 1 – доктор медичних наук, професор; 9 – кандидатів медичних наук, доцентів; 1 старший викладач, 12 асистентів. Всі викладачі є практикуючими лікарями з клінічним досвідом, що дає змогу студентами отримати знання не тільки теоретичні, а й практичні.

Навчальними базами кафедри клінічних дисциплін є: медичний центр «Prevention», ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України, Ужгородська міська поліклініка, Центральна міська клінічна лікарня м. Ужгорода, ЗОКЛ ім. А. Новака, Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, Закарпатській обласний клінічний онкологічний диспансер.

Кафедра забезпечує навчальні дисципліни: 

  1. курс: проподевтика внутрішньої медицини;

  2. курс: внутрішня медицина, хірургія;

  3. курс:

  • загально медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в т.ч. нейростоматологія, дерматологія, венерологія, психіатрія, наркологія, медична психологія, фізична реабілітація, спортивна медицина, ендокринологія);

  • внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідемологія, клінічна фармакологія);

  • хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія;

  • педіатрія; оториноларингологія; фтизіатрія, акушерство.

Всі викладачі кафедри приймають активну участь у громадсько-виховній роботі факультету та університету. 

C:\Users\user\Desktop\Стомат.факультет\фото\20180911_184148.jpg

C:\Users\user\Desktop\Стомат.факультет\фото\20180911_184340.jpg

 

Відповідальний за інформацію: Гема-Багина Наталія Миколаївна

 

Дата оновлення сторінки: 04.03.2020