Співробітники кафедри

Фера Олександр Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Кандидат медичних наук з 1991 року (диплом № 042610). 

Вчене звання доцента   кафедри гігієни присвоєно у 1997 році (атестат № 005429).

Доктор медичних наук з 2002 року (диплом № 002105). 

Вчене звання професора кафедри соціальної медицини, гігієни з курсом історії медицини присвоєно у 2004 році (атестат № 002687).

Стаж педагогічної роботи  у ДВНЗ «УжНУ» складає 30 років, у тому числі на посаді завідувача кафедри соціальної медицини, гігієни з курсом історії медицини – 13 років,  в.о. зав. кафедри ортопедичної стоматології  – 2016 рік, 

З 1-го вересня 2017 року – і по теперішній час завідувач кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Є учасником трудового колективу УжНУ, та заступником  декана стоматологічного факультету УжНУ з наукової роботи. 

Олександр Васильович є керівником студентського наукового гуртка, де студенти мають змогу брати активну участь у науковій діяльності та представляти факультет на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Професор Фера О.В. підготував 1-го доктора медичних наук, 1-го кандидата медичних наук, та є науковим керівником 1-го аспіранта. 

Має близько 200 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 160 праць у фахових наукових виданнях, 3 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз.

За профілем роботи кафедри видано 30 наукових праць та 4 методичного характеру.

Активно бере участь у наукових та науково-методичних конференціях:

«Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності та вимоги до викладання серед студентів – стоматологів III –IV рівня акредитації», м. Київ, НМУ ім. О.О. Богомольця, Кафедра гігієни № 2, 17-19 березня 2017 року.

«Вимоги до захисту магістерських робіт лікарів-стоматологів по спеціальності «Гігієна та екологія»», м. Київ, НМУ ім. О.О. Богомольця, Медичний факультет № 4., 22-24 січня 2018 року. 

72-ї підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 26–28 лютого 2018 року, м.Ужгород.

 7-а міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні

питання сучасної науково-практичної стоматології» (20-21 квітня 2018 року).

«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», 20 грудня 2019 року, Штутгарт, Німеччина 

«Dynamics of the development of world science», 18-20 грудня 2019, Ванкувер, Канада.

8-а міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні

питання сучасної науково-практичної стоматології» (1-2 березня 2019 року) та ін.

Навчально-методичні роботи:

 •  «Hygiene and human ecology»O.V. Fera, Ye.Ya. Kostenko, V.M. Kryvanych /– Uzhhorod: «UzhNU Goverla». –2019. – 247с. 

 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з охорони праці в галузі. Костенко О.Є., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород  – 2019р.- 52 с.

 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з безпеки життєдіяльності; основ біоетики та біобезпеки. Костенко О.Є., Фера О.В.,         Костенко Є.Я. – Ужгород-2019 р. – 76 с.

 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Радіологія». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з Радіології. Калимон О.Р., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород, 2019р.  -68 с.

 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу Анатомії людини «Anatomy: Myology». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з анатомії людини по розділу міологія. Ужгород. Фера О.В., Костенко Є.Я., Старенький А.Р. , – 2020р.- 65 с.

 • Методичні рекомендації для самопідготовки студентів стоматологічного факультету з судової медицини “Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Судово-медична танатологія”.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 3 курсу стоматологічного факультету при підготовці до практичних занять. Ужгород. Костенко Є.Я,  Ховпей Л.М., Фера О.В., – 2020р. – 36 с.

 • Навчальний посiбник з курсу “Анатомiя людини “, опорно-руховий аппарат. Остеологiя (для студентiв стоматологiчних факультетiв з подготовки до практичних занять). Фера О.В, Войнарович Ю.Е., Костенко Е.Я.- Ужгород, 2020. 108 с

 

Тези доповідей та сертифікати на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях за період роботи кафедри:

1.Фера О. В. Визначення впливу факторів довкілля на захворюваність пульпітом в осбі віком від 25 до 35 років серед населення м. Турка.

2.Фера О. В., Фера М. О. Визначення впливу факторів способу життя на захворюваність пародонтитом в осіб віком від 30 до 40 років серед населення м. Ужгород.

3.Фера О. В., Кухарчук Л.В. Особливості гігієнічної діагностики, аналізу та профілактики стоматологічної захворюваності населення в ендемічному регіоні.

4.Фера О.В.,  Кухарчук Л.В.. Порівняльна оцінка вдосконаленого методу лікування повної адентії знімними ортопедичними конструкціям з опорою на внутрішньокісткові титанові дентальні імпланти. 2019. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород.218-219.

5.Фера О.В., Сачук А.С. Організаційно-структурована система спостережень за процесами формування захворювань органів ротової порожнини.

6.Фера М.О., Фера О.В., Сачук А.С. Комплексна система моніторингу за процесами формування захворювань органів ротової порожнини. Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» секція «гігієна та екологія», Ужгород – 2019.   С. 29.

7.Фера М.О., Фера О.В., Кухарчук Л.В. Порівняльна оцінка вдосконаленого методу лікування повної адентії знімними ортопедичними конструкціям з опорою на внутрішньокісткові титанові дентальні імпланти. Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» секція «гігієна та екологія», Ужгород – 2019. С. 29.

8. Certificate Fera Oleksandr for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE”  Vancouver 18-20 December 2019

9. Сертифікат Фера  О. В., який брала участь у ХІ міжнародній науковій конференції “Science progress in European Countries : new concepts and modern solutions” 20 грудня 2019, Штутгарт, Німеччина

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій для студентів 1 курсу з «Безпека життєдіяльності та основи біоетики та біобезпеки» та курсу «Історія медицини»; для студентів 2 курсу – з предмету «Гігієна та екологія»; для студентів 3 курсу з «Соціальна медицина та ООЗ» та «Охорона праці в галузі»; для студентів 5 курсу з предмету «Економіка охорони здоров’я», проводить практичні заняття для студентів 2 та 3 курсів за спеціальністю «Гігієна та екологія» та «Соціальна медицина та ООЗ».

E-mail: oleksandr.fera@uzhnu.edu.uaГурандо Вячеслав Радомирович  – к. м. наук, доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальна дисципліна:  Радіологія

E-mail:   vyacheslav.gurando@uzhnu.edu.ua

 

Чайковська Тетяна Василівна – к. мед. наук, асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін. 

З 2019 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальні дисципліни : анатомія людини (крок1), соціальна медицина (укр.), історія медицини (укр.),  охорона праці в галузі (цикли),  економіка охорони здоров’я (цикли)

E-mail:  tetiana.chaikovska@uzhnu.ua

 

Костенко Олександр Євгенійович – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін, здобувач наукового ступеня доктора філософії (прикріплений до кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ»,  науковий керівник д.мед.н. проф. Фера О.В.) 

З 2018 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчально-методичні роботи:

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з безпеки життєдіяльності; основ біоетики та біобезпеки. Костенко О.Є., Фера О.В.,         Костенко Є.Я. – Ужгород-2019 р. – 76 с.

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з охорони праці в галузі. 

           Костенко О.Є., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород  – 2019р.- 52 с.

Навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, Історія медицини, Охорона праці в галузі, Економіка охорони здоров’я. Для українських та іноземних студентів.

Е-mail: oleksandr.kostenko@uzhnu.edu.ua

 

Дзюба Марія Ігорівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін 

З 2018 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, Історія медицини, Охорона праці в галузі, Економіка охорони здоров’я. Для українських та іноземних студентів.

Еmail: mariia.dziuba@uzhnu.edu.ua

 

Старенький Андрій Романович – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін .

Навчально-методичні роботи:

 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу Анатомії людини «Anatomy: Myology». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з анатомії людини по розділу міологія. Ужгород. Фера О.В., Костенко Є.Я., Старенький А.Р. , – 2020р.- 65 с

З 2019 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Навчавльна дисципліна: анатомія людини, патоморфологія (крок1)

E-mail:  kozak4ok@gmail.com

 

Кривцова Марина Валеріївна – доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін; кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології; координатор «Стартап-центру УжНУ», заступник декана з міжнародних зав’язків біологічного факультету.

У 2001 році закінчила біологічний факультет ДВНЗ «УжНУ» та отримала диплом магістра біології з відзнакою, кваліфікацію викладач біології і хімії. 

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ. 

У 2011 році отримала вчене звання доцента. З 2017 року доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

Основним напрямком наукової діяльності є вивчення циркуляції антибіотикорезистентних штамів умовно патогенних мікроорганізмів; дослідження антимікробних та антибіоплівкотвірних властивостей лікарських рослин, препаратів на основі рослинної сировини, їх комбінацій з антисептиками та пробіотиками на мікроорганізми в умовах різних біологічних систем.

Автор 180 наукових публікацій та навчально методичних праць, в тому числі 40 статей у фахових наукових виданнях, 25 з яких у виданнях, що входять до наукометричних баз даних; 7 патентів на корисну модель; навчального посібника під грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів».

Є членом редколегії наукових журналів:

 • Regulatory Mechanisms in Biosystems, ISSN 2519-8521 (Indexing: Web of Science);

 • Associate Editor of International Journal of Nature and Life Science (IJNLS) e-ISSN : 2602-2397;

 • Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP) SSN 2619-9645.

Володіє англійською мовою рівня B2. 

Приймала участь більше, ніж 100 конференціях; була членом організаційного комітету конференцій: International Cosmetic Congress, Turky, 2019; International Aromatic Plants and Costemetics Symposium, 2019; The 4 th International Mediterranean Symposium on Medicinal and aromatic plants, 2018, Tukrey; 2nd Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JATUSPAB-2).

У 2017 році пройшла стажування за програмою Erasmus+, Кошицький університет ветеринарної медицини та фармації, Кафедра мікробіології та імунології за напрямком «Use of antimicrobial properties of medicinal herbs and probiotic materials as an alternative means of antibiotic therapy» 5.04-20.04.18; учсник відчизгняних та міжнародних наукових проектів.

Викладає дисципліни – Медична біологія, Молекулярна біологія, Екологія мікроорганізмів, Цитологія і фізіологія мікроорганізмів, Косметична мікробіологія.

Хоббі: займається східними тацями, любить подорожувати, цікавиться психологією.

E-mail:  maryna.krivcova@gmail.com

maryna.krivcova@uzhnu.edu.ua

 

Сікура Антоніна Олексіївна – старший викладач кафедри фундаментальних медичних дисциплін ДВНЗ “УжНУ”.

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальні дисципліна: Медична біологія 

E-mail: antonina.sikura@uzhnu.edu.ua

 

Колесник Анжела Володимирівна – к.біол. наук, доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету.

З 2019 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальна дисципліна – медична біологія(крок1)

E-mail: alexkolesnyk@online.ua 

 

Лемко Іван Степанович – д.мед. наук, професор  кафедри фундаментальних медичних дисциплін. 

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчальна дисципліна: Клінічна імунологія.

E-mail:  ivan.lemko@uzhnu.edu.ua

 

Калимон Олександра Романівна-  к.мед. наук, доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету.

У 1991-1997 роках навчалась в Ужгородському державному університеті за спеціальністю лікувальна справа.

 У 1997-1998 роках закінчила інтернатуру за спеціальністю променева діагностика. 

З 1998 по 2002 р. працювала в Іршавській ЦРЛ на посаді лікаря ультразвукової діагностики. 

З 2002 року по теперішній час працює у КНП ЗОКЛ  імені Андрія Новака на посаді лікаря ультразвукової діагностики відділення ендоскопічної діагностики та мініінвазивної хірургії. 

З 2008 року по теперішній час викладає в ДВНЗ  «Ужгородський національний університет» на посаді доцента кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету. 

01.09.1999-30.11.1999 рр. пройшла спеціалізацію з ультразвукової діагностики на базі МАПО ім. П.Л. Шупика м.Київ.

03.04.2006-28.04.2006 рр. пройшла курси ТУ «Основи інтервенційного ультразвуку» на  базі Донецького державного університету ім. М.Горького.

2001-2006 рр. навчалась у заочній аспірантурі на базі Інституту онкології АМН України за спеціальністю «Променева діагностика та променева терапія», де була виконана  дисертаційна робота на тему «Ультразвукові доплерографічні показники перебігу хронічного гепатиту та цирозу печінки».

20.09.2007 р. отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності «Променева діагностика та променева терапія».

30.09.2008-13.11.2008 рр. пройшла курси спеціалізації з магнітно-резонансної томографії на базі Національної медичної академії  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

У 2009 р. пройшла курси спеціалізації з рентгенології на базі Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації з ультразвукової діагностики на базі Ужгородського національного університету 

12.03.2018 року пройшла атестацію в атестаційній комісії при управлінні охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, де присвоєно Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «ультразвукова діагностика». 

У 2020 р. пройшла курси ТУ  «Диференціальна променева діагностика захворювань органів  грудної клітки» на базі ДВНЗ « Ужгородський державний університет».

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Навчально-методичні роботи:

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Радіологія». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з Радіології. Калимон О.Р., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород, 2019р. -68 с.

Навчальна дисципліна: Радіологія.

E-mail:  oleksandra.kalymon@uzhnu.edu.ua

 

Ховпей Любов Михайлівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Методичні рекомендації для самопідготовки студентів стоматологічного факультету з судової медицини “Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Судово-медична танатологія”.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 3 курсу стоматологічного факультету при підготовці до практичних занять: /Костенко Є.Я,  Ховпей Л.М., Фера О.В.,-Ужгород:Закарпаття, 2020. – 36 с.

Навчальна дисципліна: Судова медицина (стоматологія) і медичне правознавство.

E-mail: khovpeylyuba@gmail.com  

 

 Ломага Юрій Юрійоіич – д.мед.наук, професор кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

З 2019 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Навчавльна дисципліна: анатомія людини (крок1)

E-mail:  lomaga1973@ukr.net 

 

Бабич Йосип Йосипович – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету.

З 2019 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Навчальна дисципліна: анатомія людини.

E-mail:  babich1575@gmail.com

 

Войнарович Юлія Едуардівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету.

З 2017 року – співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ

Навчально-методична робота:

Навчальний посiбник з курсу “Анатомiя людини “, опорно-руховий аппарат. Остеологiя (для студентiв стоматологiчних факультетiв з подготовки до практичних занять). Фера О.В, Войнарович Ю.Е., Костенко Е.Я.- Ужгород, 2020. 108 с

Навчальна дисципліна: анатомія людини.

 

Калиняк Марина Миколаївна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін, провідний спеціаліст стоматологічного факультету.

Народилася 15.09.1988 р. в м. Ужгород.

2005-2010 рр. навчалася на філологічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача. 

З 2017 року співробітник кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

2019 р. отримала диплом магістра 014.05 Біології та здоров’я людини за професійною кваліфікацією – викладач закладу вищої освіти. 

2019 р. пройшла навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів ДП «Головний навчально-методичний центр держрпраці» м. Київ, отримала Посвідчення №132-19-6.

Учасник міжнародних конференцій: «Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні», 2019, 2020, Ужгород; 8 Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної науково-практичної конференції».

 

Галько Інна Іванівна – лаборант кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету

E-mail:  inna.halko1999.09@gmail.com

 

Головчак Валерія Юріївна – лаборант кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету

 

E-mail:  volika.holovchak@gmail.com