Наукові праці

Кафедра веде активну наукову діяльність. Науково–дослідна робота кафедри затверджена за темою  «Особливості гігієнічної діагностики стоматологічних захворювань при комплексній оцінці здоров’я населення Закарпатської області з врахуванням анатомо-гістологічної будови  зубощелепної системи та ендемічності регіону». 

 

Активно веде свою діяльність студентський науковий  гурток  кафедри, усаники якого є призерами багатьох Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів. 

 

«Hygiene and human ecology»O.V. Fera, Ye.Ya. Kostenko, V.M. Kryvanych /– Uzhhorod: «UzhNU Goverla». –2019. – 247с.

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з безпеки життєдіяльності; основ біоетики та біобезпеки. Костенко О.Є., Фера О.В.,         Костенко Є.Я. – Ужгород-2019 р. – 76 с.

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з охорони праці в галузі. 

           Костенко О.Є., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород  – 2019р.- 52 с.

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Радіологія». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з Радіології. Калимон О.Р., Фера О.В., Костенко Є.Я. – Ужгород, 2019р.       -68 с.

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу Анатомії людини «Anatomy: Myology». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу стоматологічного факультету з анатомії людини по розділу міологія. Ужгород. Фера О.В., Костенко Є.Я., Старенький А.Р. , – 2020р.- 65 с.

Методичні рекомендації для самопідготовки студентів стоматологічного факультету з судової медицини “Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Судово-медична танатологія”.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 3 курсу стоматологічного факультету при підготовці до практичних занять. Ужгород. Костенко Є.Я,  Ховпей Л.М., Фера О.В., – 2020р. – 36 с.

Навчальний посiбник з курсу “Анатомiя людини “, опорно-руховий аппарат. Остеологiя (для студентiв стоматологiчних факультетiв з подготовки до практичних занять). Фера О.В, Войнарович Ю.Е., Костенко Е.Я.- Ужгород, 2020. 108 с

Гігієнічна діагностика здоров’я населення і створення системи медико-профілактичних заходів в ендемічному регіоні: навчальний посібник /Фера О.В. -Ужгород: Закарпаття, 1998.-86с

Гигиеническая диагностика йод-фторной обеспеченности в Закарпатье: учебное пособие/ Фера А.В. -Ужгород: Закарпаття, 2000.-144с.

Окружающая среда и здоровье населения Закарпатской области; учебное пособие / Фера А.В. Лучкевич В.С., Захарченко В.С.-Ужгород, 2000.-288с. 

Радиоэкология человека: учебное пособие/ Фера А.В. Новожилов Г.Н.. Захарченко М.П. – Санкт-Петербург, 2000.-355с.

Медико-экономическое обоснование деятельности медицинских учреждений по оптимизации pегиональных показателей общественного здоровья: учебное пособие / Фера А.В. Яковлев E.П., Винокуров Б.Л., Лучкевич B.C. (Муниципальный Заказ в здравоохранении). -СПб.: СПб. ГУЭФ, 2000.-200c.

Система совершенствования региональных показателей общественного здоровья: учебное пособие / Фера А.В. Яковлев E.П., Винокуров Б.Л., Лучкевич B.C. -СПб.: СПб. ГУЭФ, 2000.-295c.

Окружающая среда и здоровье населения: монография/ Фера А.В., Лучкевич В.С., Захарченко М.П. – Ужгород: Закарпаття, 2002.-285 с.

Гігієна та екологія: навчальний посібник/ Фера О.В., Бардов В.Г. й співавтори.- Вінниця,-Нова книга-,2006р. -719 с.

Гігієна та екологія: навчальний посібник/ Фера О.В., Микина Х.І., Павко А.І. Ужгород, 2010р.-63

Економіка охорони здоров′я. Маркетинг і менеджмент у стоматології: навчальний посібник/ Фера О.В., Віраг М.В., Керецман А.О. – Ужгород: Закарпаття,2010.-56с.

Гігієна при надзвичайних ситуаціях з військовою гігієною: навчальний посібник/ Фера О.В., Микита Х.І., Палко А.І.- Ужгород: Закарпаття, 2011.-87.

Гігієна та екологія, схемах таблицях і тестах: навчальний посібник/ Фера О.В., Москаленко В.Ф., Яворівський О.П., та інші. – Ужгород: Закарпаття, 2012р.-208с.

Гігієна у фармації: навчальний посібник/ Фера О.В., Микита Х.І. – Ужгород: Закарпаття, 2013р. -76 с.

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях викладачів кафедри та студентів за період роботи кафедри:

1. Фера О. В. Визначення впливу факторів довкілля на захворюваність пульпітом в осбі віком від 25 до 35 років серед населення м. Турка.

2. Фера О. В., Фера М. О. Визначення впливу факторів способу життя на захворюваність пародонтитом в осіб віком від 30 до 40 років серед населення м. Ужгород.

3. Фера О. В., Кухарчук Л.В. Особливості гігієнічної діагностики, аналізу та профілактики стоматологічної захворюваності населення в ендемічному регіоні.

4. Фера О.В.,  Кухарчук Л.В.. Порівняльна оцінка вдосконаленого методу лікування повної адентії знімними ортопедичними конструкціям з опорою на внутрішньокісткові титанові дентальні імпланти. 2019. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород.218-219.

5. Фера О.В., Сачук А.С. Організаційно-структурована система спостережень за процесами формування захворювань органів ротової порожнини.

6. Фера М. О. Характеристика факторів ризику як етіологічних чинників виникнення гінгівіту у осіб віком від 18 до 29 років серед населення м. Рахів.

7. Фера М. О. Дослідження впливу факторів ризику (цукровий діабет, збалансований режим харчування, гігієна ротової порожнини) на пародонтит у осіб віком 40-45 і 50-55 серед населення м. Ужгород.

8. Фера М.О., Фера О.В., Сачук А.С. Комплексна система моніторингу за процесами формування захворювань органів ротової порожнини. Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» секція «гігієна та екологія», Ужгород – 2019. С. 29.

9. Фера М.О., Фера О.В., Кухарчук Л.В. Порівняльна оцінка вдосконаленого методу лікування повної адентії знімними ортопедичними конструкціям з опорою на внутрішньокісткові титанові дентальні імпланти. Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» секція «гігієна та екологія», Ужгород – 2019. С. 29.

10. Смолянюк А.В., Труш К.М., Кривцова М.В., Костенко Є.Я. Мікроскопічні гриби роду Candida у структурі мікробних асоціацій при генералізованому пародонтиті та їх чутливість до антибіотиків та ефірних олій. 8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2018. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород. 201-203.

11. Костенко О.Є., Кривцова М.В. Антимікробна активність дезінфікуючих засобів на типові та клінічні ізоляти збудників опортуністичних інфекцій. 8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2019. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород.114-117.

12. Дзюба М.І. Біомеханічні властивості штифтових конструкцій. 8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2019. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород.

13. Костенко О.Є. Дезінфекція ортопедичних супраструктур при застосуванні двоетапноі дентальної імплантації. 8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2019. 1-2 березня, 2018, м. Ужгород.

14. Сікура А.О. Особливості онтогенезу Poncirus trifoliata L. інтродукованого на Закарпатті. Збірник праць ХІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції: Сучасні аспекти збереження здоров’я людини.  12-13 квітня 2019 року) Ужгород: ДВНЗ  «УжНУ». − 2019. С276-279.

15. Kryvtsova M.V., Kohuch T.T., Salamon I, Bucko D. Antimicrobial activity of some essential oils on Candida genus clinical isolates. Сучасні аспекти  збереження  здоров’я  людини:  збірник праць ХІ міжнародної  міждисциплінарної  наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019, C. 19-22. 

16. Костенко О.Є., Кривцова М.В., Костенко Є.Я. Ефективність антисептиків щодо клінічних ізолятів мікроорганізмів асоційованих з запальними захворюваннями пародонту. Сучасні аспекти  збереження  здоров’я  людини:  збірник праць ХІ міжнародної  міждисциплінарної  наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019, 349-353. 

17. Bilak O., Balabanska B., Kalyniak M., Kryvtsova М.V. Composition of essential oils with antimicrobial properties as an active basis of hygienic and medicated products for correction of periodontal inflammatory diseases. 8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2018. 1-2 березня, 2019, м. Ужгород.232-233.

18. Островка К.Т., Дзюба М.І. Біоетична та правова проблематика евтаназії.8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2018. 1-2 березня, 2019, м. Ужгород.

19. Ньорба-Бобиков М.М., Дзюба М.І. Туберкульоз та його поширеність в Україні та світі. Потенційна професійна небезпека для медичних працівників.8 Міжнародна стоматологічна конференція. 2018. 1-2 березня, 2019, м. Ужгород.

20. Чайковська Т.В., Ляхова О.Б., Яковенко Н.А., Голубка О.П., Копилець С.В. Динаміка функціонального стану підшлункової залози і нирок у хворих на інсуліннезалежний цукровий діабет з надмірною вагою тіла і  ожирінням в процесі питного прийому гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води // Всеукраїнська науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування у клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – С. 57-59.

21. Гайсак М.О., Чайковська Т.В., Дичка Л.В., Пілка О.Д., Горінецька Н.Й., Дяків О.Б., Лебович Т.Й., Куля Г.М. Оцінка ефективності відновлювального лікування хворих на цукровий діабет в санаторно-курортних та амбулаторних умовах //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги» (17-18 жовтня 2019 р., Тернопіль). 

22. Лемко І.С., Габор М.Л., Решетар Д.В. Деякі особливості метаболічних порушень у хворих на ХОЗЛ // Всеукраїнська науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування у клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 25 квітня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – С. 30-31;

23. Сікура А.О. Санітарний стан води відкритих джерел Хустського району. Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» серія «біологія», Ужгород – 2019. С. 52.

24. Kryvtsova M. V., Salamon I., Kalinjak M.M.. Lemon balm (Melissa officinalis L.) and its variety “Citronella” in low land region of СarpatianUkraine // Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». Серія «Біологія». Том I (23 травня 2019 р.) «Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні». – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 20

25. Kryvtsova M., Trush K. Antibacterial and antioxidant activity of medicinal plant extracts // Матеріали 73 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». Серія «Біологія». Том I (23 травня 2019 р.) «Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні». – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. – 187, С. 44

Це лише незначна частина роботи та здобутків кафедри. На сьогоднішній день викладачі працюють над статтями, тезами, підручниками, методичними рекомендаціями та іншими навчально-методичними матеріалами для покращення якості навчання, а також для того, щоб з активно та гідно брати участь у житті факультету на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Вся робота здійснюється  під егідою творчого наставника і керівника кафедри, який наполегливо і з відповідальністю ставиться до своєї роботи, а також навчає молодий колектив кафедри та сприяє їхньому прогресу та зростанню. 

Активно веде свою діяльність студентський науковий  гурток  кафедри, учасники якого є призерами багатьох Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів, де відповідно було представлено роботи, які є результатом активної наукової діяльності учасників гуртка. Очолює студентський науковий гурток завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук Олександр Васильович Фера. 

Перелік основних досягнень студентського наукового гуртка:

Сертифікат  Кухарчук Людмили учасниці 5 Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології» 26-27 лютого 2016 р., м. Ужгород.

Сертифікат  Лінтур Катерини учасниці 5 Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології» 26-27 лютого  2016 р., м. Ужгород.

Сертифікат Кухарчук Людмили за найкращу наукову роботу на Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій « Всесвітньому дню здоров’я 2016 “Beat diabetes” 7-8 квітня 2016 р., м. Київ

Сертифікат  Негрі Альони учасниці 5 Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології»  26-27 лютого        2016 р., м. Ужгород.

Сертифікат  Фельбаби Юлії учасниці  5 Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології» 26-27 лютого  2016 р., м. Ужгород.

Сертифікат Негрі Альони учасниці  Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій « Всесвітньому дню здоров’я 2016 “Beat diabetes” 7-8 квітня 2016 р., м. Київ

Сертифікат Фери Марії учасниці Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій   « Всесвітньому дню здоров’я 2016 “Beat diabetes” 7-8 квітня 2016 р., м. Київ

Сертифікат Грицик Аліни , учасниці  6 Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології»  20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород.

Диплом  І ступеня Музики Ілони, за найкращу наукову  доповідь на « 78-й загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м. Львів.

Диплом  І ступеня Кикти Христини, за найкращу презентацію наукової роботи  на « 78-й загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м. Львів.

Диплом  І ступеня Когут Евеліни, за найкращу презентацію наукової роботи  на « 78-й загальноуніверситетській науковій конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м.Львів.

Диплом Шевченко Дар’ї доповідача на науково-практичній конференції «Трансфер новітніх медичних та стоматологічних технологій  в охорону здоров’я України» 25-27 квітня 2017 р., м. Київ

Диплом Когут Евеліни доповідача на науково-практичній конференції «Трансфер новітніх медичних та стоматологічних технологій  в охорону здоров’я України» 25-27 квітня 2017 р., м. Київ

Диплом Кухарчук Людмили доповідача на науково-практичній конференції «Трансфер новітніх медичних та стоматологічних технологій  в охорону здоров’я України» 25-27 квітня 2017 р., м. Київ

Сертифікат  Музики Ілони, учасниці « 78-й загальноуніверситетської  наукової конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м. Львів.

Сертифікат  Когут Евеліни, учасниці « 78-й загальноуніверситетської  наукової конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м. Львів.

Сертифікат  Кикти Христини, учасниці « 78-й загальноуніверситетської  наукової конференції студентів та молодих вчених» 26-28 квітня 2017 р., м. Львів.

Диплом Гайналій Анни, за найкращу доповідь з гігієни людини та екології (ІІ місце) на  6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології»  20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород.

Диплом Бабича Степана, за найкращу доповідь з гігієни людини та екології (І місце) на  6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології»  20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород.

Диплом Пензелик Ірини, за найкращу доповідь з гігієни людини та екології (І місце) на  6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології»  20-22 квітня  2017 р., м. Ужгород.

Диплом Чепари Світлани, за найкращу доповідь з гігієни людини та екології (ІІІ місце) на  6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології» 20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород.

Сертифікат Чобей Дарини , яка приймала участь у науково-практичній конференції  « Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» 6 квітня 2017 р., м. Івано-Франківськ.

Сертифікат Руснак Наталії , яка приймала участь у науково-практичній конференції  « Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» 6 квітня   2017 р., м. Івано-Франківськ.

Сертифікат Крецул Олени , яка приймала участь у науково-практичній конференції  « Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» 6 квітня 2017 р., м. Івано-Франківськ.

Сертифікат Пензелик Ірини , яка приймала участь у науково-практичній конференції  « Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» 6 квітня   2017 р., м. Івано-Франківськ.

Сертифікат Микита Валерії учасниці науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2017р., м. Тернопіль

Сертифікат Олефір Христини   учасниці науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2017р., м. Тернопіль

Сертифікат Оплети Софії учасниці науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2017р., м. Тернопіль

Сертифікат Ватуні Анастасії учасниці науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2017р., м. Тернопіль

Сертифікат Бряник Марини учасниці науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2017р., м. Тернопіль

Сертифікат Кулеші Тетяни учасниці ІV міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» 5-7 квітня 2017р., м. Чернівці

Сертифікат Власенко Катерини учасниці науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», присвяченої 100-річчю з дня народження професора І.Г. Герцена. 28 квітня 2017 р., м. Одеса

Сертифікат Демчук В. учасниці науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», присвяченої 100-річчю з дня народження професора І.Г. Герцена. 28 квітня 2017 р., м. Одеса

Сертифікат Гундоєвої Х. Р. учаснциі ІV міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» 5-7 квітня 2017р., м. Чернівці

Сертифікат Суханової Я. Ю. учасниці ІV міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» 5-7 квітня 2017р., м. Чернівці

Сертифікат Гебрян Ілони учасниці ІV міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» 5-7 квітня 2017р., м. Чернівці

Диплом Кухарчук Людмили за ІІІ місце у Міжнародній науковій  конференції « Інновації в стоматології» 27 квітня 2017 р., м. Київ

Диплом Сачук Анастасії, за кращу доповідь на 7 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання  науково-практичної стоматології»           20-21квітня 2018 м. Ужгород.

Сертифікат Кухарчук Людмили , яка приймала участь у Х-му Всеукаїнському з’їзді голів Студенських наукових товариств та Товариства молодих вчених медичних та фармацевтичних ВНЗ України . 17-19 жовтня 2018 м. Івано-Франківськ

Диплом Кухарчук Людмили, за кращу презентацію на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина» 27-28 березня 2018 м. Харків.

Диплом Когут Евеліни, за кращу презентацію на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина» 27-28 березня 2018 м. Харків.

Сертифікат Сачук Анастасії учасниці підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році з галузі знань « Теоретична медицина». 24-25 квітня 2018 м. Чернівці

Диплом Кухарчук , за найкращу доповідь на 7 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання науково-практичної стоматології» 20-21 квітня 2018р., м. Ужгород.

Certificate Fera Oleksandr for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE”  Vancouver 18-20 December 2019 

Certificate Fera Maria for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE”  Vancouver 18-20 December 2019

Certificate Lobach Lesia for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE”  Vancouver 18-20 December 2019

Certificate Penzelyk Iryna for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE”  Vancouver 18-20 December 2019

Сертифікат Фера  О. В., який брав участь у ХІ міжнародній науковій конференції “Science progress in European Countries : new concepts and modern solutions” 20 грудня 2019, Штутгарт, Німеччина

Сертифікат Фера М. О., яка брала участь у ХІ міжнародній науковій конференції “Science progress in European Countries : new concepts and modern solutions” 20 грудня 2019, Штутгарт, Німеччина

Сертифікат Колядюк В. Р., який брав участь у ХІ міжнародній науковій конференції “Science progress in European Countries : new concepts and modern solutions” 20 грудня 2019, Штутгарт, Німеччина

Сертифікат Пензелик І. В., яка брала участь у ХІ міжнародній науковій конференції “Science progress in European Countries : new concepts and modern solutions” 20 грудня 2019, Штутгарт, Німеччина

Диплом Островки Катерини за кращу доповідь на 8 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород

Диплом Криванича Андрія за кращу доповідь на 8 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород

Диплом Ньорба-Бобикова Михайла, за кращу доповідь на 8 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород.

Диплом Кухарчук Людмили, за кращу доповідь на 8 Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород.

Сертифікат Ньорба-Бобикова Михайла учасника 8-ї Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород

Сертифікат  Криванича Андрія учасника 8-ї Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород.

 

Сертифікат  Островки Катерини  учасниці 8 Міжнародної стоматологічної  конференції студентів та молодих вчених « Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» 1-2 березня 2019 м. Ужгород.